Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 16 maart 2023

19:00 - 22:26
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Geen Sessie - 19:00
 2. 2
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 19:30
 3. 3

  Voorzitter: M. Hulsthoff
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Tijdens deze bijeenkomst geeft de rekenkamer een technische toelichting op het onderzoek en is er ruimte voor het stellen van technische vragen.
  Volgende week (23 maart) wordt het rekenkameronderzoek incl. de conclusies en aanbevelingen geagendeerd in het Zaanstad Beraad voor inhoudelijke bespreking. Dan is er o.a. mogelijkheid voor een politiek debat over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Uiteindelijk wordt het raadsvoorstel voor het overnemen van de aanbevelingen geagendeerd op de raadsvergadering voor besluitvorming. Deze werkwijze staat ook toegelicht in het memo van de auditcommissie dat bij de stukken is gevoegd.

 4. 4
  Pauze - 20:20
 5. 5

  Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder: J. Hamming
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Link naar de agenda van de Algemene Vergadering: < b>https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/< /b>

  Tijdens dit Zaanstad Beraad wordt de Algemene Vergadering van de MRA (dd. 24 maart) voorbereid. Portefeuillehouder Hamming is namens Zaanstad afgevaardigde. In het Zaanstad Beraad kunnen de fracties hun inbreng geven op de stukken, en kan de portefeuillehouder aangeven hoe hij hiermee om zal gaan tijdens de Algemene Vergadering op 24 maart.

 6. 6
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 21:35
 7. 7

  Voorzitter:
  Portefeuillehouder: G. Slegers
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

 8. 8
  Einde vergaderavond - 22:25