Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 19 januari 2023

19:00 - 23:11
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: M. Hulsthoff
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier:

  00:05:38 - 00:06:38 - Hulsthoff
 2. 1.1

  Op de startnotitie Marktstraat 22 Wormerveer spreekt in:

  • Mevrouw Heijnen - van Assema, op persoonlijke titel.
  00:06:39 - 00:09:55 - Inspreker
  00:09:56 - 00:09:57 - Hulsthoff
  00:09:58 - 00:10:17 - Kranenburg, P
  00:10:18 - 00:10:32 - Inspreker
  00:10:33 - 00:10:34 - Hulsthoff
  00:10:35 - 00:11:10 - Hoedemaeker, P.J.
  00:11:11 - 00:11:54 - Inspreker
  00:11:55 - 00:11:56 - Hulsthoff
  00:11:57 - 00:12:22 - Inspreker
  00:12:23 - 00:12:24 - Hulsthoff
  00:12:25 - 00:12:59 - Haasen, J.P. van
  00:13:00 - 00:13:14 - Inspreker
  00:13:15 - 00:13:26 - Inspreker
  00:13:27 - 00:13:33 - Hulsthoff
  00:13:34 - 00:14:26 - Velden, van der P.J.
  00:14:27 - 00:14:28 - Hulsthoff
  00:14:29 - 00:14:32 - Inspreker
  00:14:33 - 00:14:35 - Velden, van der P.J.
  00:14:36 - 00:14:47 - Inspreker
  00:14:48 - 00:14:52 - Hulsthoff
  00:14:53 - 00:15:30 - Velden, van der P.J.
  00:15:31 - 00:15:39 - Hulsthoff
  00:15:40 - 00:16:29 - M. Wit
  00:16:30 - 00:16:57 - Inspreker
  00:16:58 - 00:16:59 - Hulsthoff
  00:17:00 - 00:17:47 - Köseoglu-Kiliç, E.
  00:17:48 - 00:18:07 - Inspreker
  00:18:08 - 00:18:24 - Inspreker
  00:18:25 - 00:18:30 - Hulsthoff
  00:18:31 - 00:19:07 - Inspreker
 3. 1.2

  Er zijn deze week geen vragen ingediend door het vragenuur.

  00:19:08 - 00:19:34 - Hulsthoff
 4. 2
  Pauze - 19:45
 5. 3

  Voorzitter: G. Rijken
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier:


  Op de locatie Jufferstraat 1/Dr. H.G. Scholtenstraat 3 in de Boerejonkerbuurt bevindt zich momenteel een bedrijfsgebouw, waarin onder ander het bedrijf Zito Teer is gevestigd en zich enkele kantoren bevinden. De eigenaar van dit pand heeft plannen om de bestaande bebouwing te slopen en te vervangen door een nieuw gebouw met ruimte voor woningbouw, commerciële/maatschappelijke dienstverlening en een parkeerhub voor de buurt.


  Voor dit initiatief is een eerste inschatting van de haalbaarheid en wenselijkheid gedaan in de vorm van een quickscan. Er is sprake van een kansrijk initiatief, dat kan bijdragen aan de woningbouwopgave van de gemeente Zaanstad. Ook biedt de realisatie van een openbare parkeerhub mogelijkheden om de omgeving te vergroenen en meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. De gemeente geeft daarnaast een aantal uitgangspunten mee, welke in voorliggende startnotitie worden benoemd.
  De vast te stellen startnotitie heeft de volgende doelen:

  1. Het informeren van de raad over het voorgenomen initiatief voor de locatie Jufferstraat 1/Dr. H.G. Scholtenstraat 3, dat als kansrijk wordt gezien door de gemeente
  2. Het vastleggen van de uitgangspunten waarmee het initiatief verder wordt ontwikkeld.
  3. Het beschrijven van de manier waarop participatie in dit project vorm krijgt.
  4. Het beschrijven van het proces waarlangs het project vorm krijgt en op welke manier het college en de raad betrokken worden.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.


  Toezeggingen:

  • Wethouder Breunesse zegt toe na te gaan wat het verspreidingsgebied is geweest voor de bewonersbrief over de startnotitie Jufferstraat
  • Wethouder Breunesse geeft aan dat aspecten rondom het huurcontract in eerste aanleg een aangelegenheid zijn tussen de verhuurder (eigenaar van het pand) en de huurder. Zito Teer heeft aangegeven voornemens te zijn een andere locatie te vinden in Zaanstad. In dat proces wil de gemeente begeleiden en zich actief opstellen.

  De voorzitter concludeert dat dit raadsvoorstel wordt geagendeerd op de stemagenda van de raadsvergadering dd. 2 februari 2023.

  01:07:59 - 01:09:26 - G. Rijken
  01:09:27 - 01:12:51 - Haas, M. de
  01:12:52 - 01:12:58 - G. Rijken
  01:12:59 - 01:14:30 - J. van der Sluis
  01:14:31 - 01:14:39 - G. Rijken
  01:14:40 - 01:16:16 - Doeves-de Boer, M.
  01:16:17 - 01:16:20 - G. Rijken
  01:16:21 - 01:17:35 - Reinstra
  01:17:36 - 01:17:42 - G. Rijken
  01:17:43 - 01:19:36 - Mattens, M.A.
  01:19:37 - 01:19:44 - G. Rijken
  01:19:45 - 01:21:06 - Oppenhuizen
  01:21:07 - 01:21:14 - G. Rijken
  01:21:15 - 01:22:07 - Kuk, K
  01:22:08 - 01:22:12 - G. Rijken
  01:22:13 - 01:24:44 - Hoedemaeker, P.J.
  01:24:45 - 01:24:48 - G. Rijken
  01:24:49 - 01:27:05 - Hulsthoff
  01:27:06 - 01:27:10 - G. Rijken
  01:27:11 - 01:29:36 - Haasen, J.P. van
  01:29:37 - 01:29:46 - G. Rijken
  01:29:47 - 01:32:08 - M. Wit
  01:32:09 - 01:32:16 - G. Rijken
  01:32:17 - 01:35:38 - Brommet
  01:35:39 - 01:35:54 - G. Rijken
  01:35:55 - 01:37:35 - Velden, van der P.J.
  01:37:36 - 01:37:47 - G. Rijken
  01:37:48 - 01:50:26 - Bruinesse
  01:50:27 - 01:50:51 - G. Rijken
  01:50:52 - 01:51:24 - Velden, van der P.J.
  01:51:25 - 01:51:27 - G. Rijken
  01:51:28 - 01:51:49 - Bruinesse
  01:51:50 - 01:51:51 - G. Rijken
  01:51:52 - 01:52:15 - M. Wit
  01:52:16 - 01:52:18 - G. Rijken
  01:52:19 - 01:53:13 - Bruinesse
  01:53:14 - 01:53:16 - G. Rijken
  01:53:17 - 01:54:21 - Haasen, J.P. van
  01:54:22 - 01:54:39 - G. Rijken
  01:54:40 - 01:54:59 - Hulsthoff
  01:55:00 - 01:55:02 - Bruinesse
  01:55:03 - 01:55:11 - G. Rijken
  01:55:12 - 01:56:22 - Bruinesse
  01:56:23 - 01:56:34 - G. Rijken
  01:56:35 - 01:57:21 - Oppenhuizen
  01:57:22 - 01:57:24 - G. Rijken
  01:57:25 - 01:58:07 - Bruinesse
  01:58:08 - 01:58:12 - G. Rijken
  01:58:13 - 01:58:14 - Bruinesse
  01:58:15 - 01:58:16 - G. Rijken
  01:58:17 - 01:58:36 - Bruinesse
  01:58:37 - 01:58:43 - G. Rijken
  01:58:44 - 01:59:35 - Doeves-de Boer, M.
  01:59:36 - 01:59:41 - G. Rijken
  01:59:42 - 02:01:21 - Bruinesse
  02:01:22 - 02:01:30 - G. Rijken
  02:01:31 - 02:02:56 - Haas, M. de
  02:02:57 - 02:03:04 - G. Rijken
  02:03:05 - 02:04:05 - Bruinesse
  02:04:06 - 02:04:31 - G. Rijken
  02:04:32 - 02:05:05 - Mattens, M.A.
  02:05:06 - 02:05:07 - G. Rijken
  02:05:08 - 02:05:20 - Bruinesse
  02:05:21 - 02:05:57 - G. Rijken
  02:05:58 - 02:06:07 - Brommet
  02:06:08 - 02:06:27 - G. Rijken
 6. 4
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 21:00
 7. 5

  Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier:


  Het gasfabriekterrein Wormerveer is het bestaande parkeerterrein tussen de Wandelweg, de Stationsstraat en de Zaanweg, direct tegenover het NS-station Wormerveer. De locatie is aangemerkt als woningbouwlocatie in het Perspectief MAAK.Noord 2040 en meegenomen in de realisatie van de woningbouwimpuls. De subsidiebijdrage vanuit de woningbouwimpuls is van groot belang om de ontwikkeling van het gasfabriekterrein vlot te trekken. Het parkeerterrein is in het verleden ontstaan toen de NS, bij de verbouwing aan de stationslocatie, een tijdelijke parkeervoorziening nodig had. Dit zou voor een periode van twee jaar noodzakelijk zijn. Het parkeerterrein is nooit officieel bedoeld als permanente
  parkeervoorziening, maar wordt wel tot op de dag van vandaag zo gebruikt. Het parkeerterrein wordt in de nieuwe ontwikkeling vervangen door woningbouw. Gezien de lange
  duur van de tijdelijke situatie wordt tegelijkertijd met het uitwerken van de woningbouwplannen in de nabijheid van het station en het centrum een nieuwe parkeervoorziening ter vervanging van het bestaande parkeerterrein meegenomen in de ontwikkeling.


  De startnotitie vormt het begin voor de nieuwe ontwikkeling, beschrijft de aanleiding van het project, de ambitie en uitgangspunten, een eerste risicoanalyse en de aanpak voor deze
  opgave. De uitgangspunten zijn gebaseerd op het vastgestelde beleid in Zaanstad. Na besluitvorming van de startnotitie volgt dan eerst een onderzoeksfase waarin de haalbaarheid
  van het project wordt onderzocht. In deze projectfase worden de volgende onderdelen uitgevoerd:

  • Een inventarisatie van alle belangen op en rond het projectgebied. In een participatie- en communicatieplan wordt beschreven hoe alle belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van het project.
  • Het maken van een (publiek) ruimtelijk programma van eisen dat de minimale en financieel haalbare eisen omvat voor het project.
  • Het bepalen van de samenwerking met marktpartijen en het zoeken van een samenwerkingspartner.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.


  Toezeggingen:

  • Wethouder Tuijn zegt toe dat het vinkje in de startnotitie bij het onderwerp cultuurhistorie beschouwd kan worden wel gezet te zijn (zo zal er in het verdere traject mee om worden gegaan).
  • Wethouder Tuijn zegt toe een raadsinformatiebrief aan de raad te sturen wanneer meer duidelijk is over bouwvolumes en het zoeken naar alternatieven voor een parkeerplaats.
  • Wethouder Tuijn zegt toe t.z.t. het tijdstip van het slaan van de eerste paal schriftelijk aan de raad toe te zenden.

  De voorzitter concludeert dat dit raadsvoorstel wordt geagendeerd op de stemagenda van de raadsvergadering dd. 2 februari 2023.

  02:10:35 - 02:12:00 - Kuyper, H.E.
  02:12:01 - 02:13:29 - Keijser, J.C.
  02:13:30 - 02:13:32 - Kuyper, H.E.
  02:13:33 - 02:15:12 - M. Wit
  02:15:13 - 02:15:16 - Kuyper, H.E.
  02:15:17 - 02:16:31 - Haasen, J.P. van
  02:16:32 - 02:16:35 - Kuyper, H.E.
  02:16:36 - 02:17:16 - Kingma, M
  02:17:17 - 02:17:19 - Kuyper, H.E.
  02:17:20 - 02:18:12 - Oppenhuizen
  02:18:13 - 02:18:15 - Kuyper, H.E.
  02:18:16 - 02:20:04 - Rienstra, T.J.
  02:20:05 - 02:20:08 - Kuyper, H.E.
  02:20:09 - 02:22:04 - J. van der Sluis
  02:22:05 - 02:22:08 - Kuyper, H.E.
  02:22:09 - 02:24:50 - Rot, J.E.
  02:24:51 - 02:24:55 - Kuyper, H.E.
  02:24:56 - 02:27:46 - Schuttevaer, M.A.
  02:27:47 - 02:27:49 - Kuyper, H.E.
  02:27:50 - 02:31:21 - Mattens, M.A.
  02:31:22 - 02:31:24 - Kuyper, H.E.
  02:31:25 - 02:33:55 - Hellings
  02:33:56 - 02:33:58 - Kuyper, H.E.
  02:33:59 - 02:36:47 - De Groot, A
  02:36:48 - 02:36:53 - Kuyper, H.E.
  02:36:54 - 02:39:33 - Köseoglu-Kiliç, E.
  02:39:34 - 02:39:46 - Kuyper, H.E.
  02:39:47 - 02:51:32 - Tuijn, R.C.
  02:51:33 - 02:51:43 - Kuyper, H.E.
  02:51:44 - 02:52:07 - Mattens, M.A.
  02:52:08 - 02:52:13 - Kuyper, H.E.
  02:52:14 - 02:53:20 - Tuijn, R.C.
  02:53:21 - 02:53:23 - Kuyper, H.E.
  02:53:24 - 02:53:47 - Schuttevaer, M.A.
  02:53:48 - 02:53:51 - Kuyper, H.E.
  02:53:52 - 02:55:00 - Tuijn, R.C.
  02:55:01 - 02:55:05 - Kuyper, H.E.
  02:55:06 - 02:55:09 - Rot, J.E.
  02:55:10 - 02:55:17 - Kuyper, H.E.
  02:55:18 - 02:55:26 - Köseoglu-Kiliç, E.
  02:55:27 - 02:55:34 - Kuyper, H.E.
  02:55:35 - 02:55:54 - Tuijn, R.C.
  02:55:55 - 02:56:07 - Köseoglu-Kiliç, E.
  02:56:08 - 02:56:26 - Tuijn, R.C.
  02:56:27 - 02:56:28 - Kuyper, H.E.
  02:56:29 - 02:56:42 - Kingma, M
  02:56:43 - 02:56:44 - Kuyper, H.E.
  02:56:45 - 02:57:05 - Tuijn, R.C.
  02:57:06 - 02:57:14 - Kuyper, H.E.
  02:57:15 - 02:57:54 - Rot, J.E.
  02:57:55 - 02:57:59 - Kuyper, H.E.
  02:58:00 - 02:58:23 - Tuijn, R.C.
  02:58:24 - 02:58:25 - Kuyper, H.E.
  02:58:26 - 02:58:54 - Rot, J.E.
  02:58:55 - 02:59:38 - Tuijn, R.C.
  02:59:39 - 02:59:43 - Kuyper, H.E.
  02:59:44 - 02:59:50 - Tuijn, R.C.
  02:59:51 - 03:00:09 - Kuyper, H.E.
  03:00:10 - 03:00:59 - Mattens, M.A.
  03:01:00 - 03:01:06 - Kuyper, H.E.
  03:01:07 - 03:02:07 - Hellings
  03:02:08 - 03:02:10 - Kuyper, H.E.
  03:02:11 - 03:02:47 - Tuijn, R.C.
  03:02:48 - 03:02:54 - Kuyper, H.E.
  03:02:55 - 03:04:21 - De Groot, A
  03:04:22 - 03:04:26 - Kuyper, H.E.
  03:04:27 - 03:04:53 - Tuijn, R.C.
  03:04:54 - 03:05:05 - Kuyper, H.E.
  03:05:06 - 03:05:59 - Reinstra
  03:06:00 - 03:06:01 - Kuyper, H.E.
  03:06:02 - 03:06:18 - De Groot, A
  03:06:19 - 03:07:09 - Reinstra
  03:07:10 - 03:07:20 - Kuyper, H.E.
  03:07:21 - 03:07:47 - Köseoglu-Kiliç, E.
  03:07:48 - 03:07:52 - M. Wit
  03:07:53 - 03:08:07 - Kuyper, H.E.
  03:08:08 - 03:08:33 - Schuttevaer, M.A.
  03:08:34 - 03:08:38 - Kuyper, H.E.
  03:08:39 - 03:08:48 - Haasen, J.P. van
  03:08:49 - 03:08:52 - Kuyper, H.E.
  03:08:53 - 03:09:48 - Reinstra
  03:09:49 - 03:09:58 - Kuyper, H.E.
  03:09:59 - 03:10:10 - Reinstra
  03:10:11 - 03:10:29 - Kuyper, H.E.
  03:10:30 - 03:10:51 - Oppenhuizen
  03:10:52 - 03:10:56 - Kuyper, H.E.
  03:10:57 - 03:11:06 - Tuijn, R.C.
  03:11:07 - 03:11:09 - Kuyper, H.E.
  03:11:10 - 03:11:31 - Kingma, M
  03:11:32 - 03:11:34 - Kuyper, H.E.
  03:11:35 - 03:11:57 - Tuijn, R.C.
  03:11:58 - 03:12:40 - Kuyper, H.E.
  03:12:41 - 03:12:53 - Hellings
  03:12:54 - 03:13:13 - Kuyper, H.E.
  03:13:14 - 03:13:18 - De Groot, A
  03:13:19 - 03:13:32 - Kuyper, H.E.
 8. 6
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 22:05
 9. 7

  Voorzitter: M. de Boer
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier:


  De startnotitie maakt onderdeel van het traject ‘raad aan de voorkant’, met als doel de raad vanaf het begin te betrekken bij ontwikkelingen. De notitie wordt opgesteld aan het begin van het project, tijdens de initiatieffase en vormt overgangsdocument naar de definitiefase. In de Startnotitie Marktstraat 22 staat beschreven wat in grote lijnen het proces is om tot een nieuwe invulling van deze locatie te Wormerveer te komen. Ook staat erin welke uitgangspunten en ambities voor dit project belangrijk zijn. Daarnaast beschrijft de startnotitie
  hoe de bewoners en de buurt worden betrokken in de ontwikkeling van het plan. Door middel van de startnotitie wordt u als raad vroegtijdig geïnformeerd en bent u in de gelegenheid gesteld om aan het begin van het proces uitgangspunten en richting mee te geven voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke ontwikkeling van Marktstraat 22.


  Een verdichting van de locatie draagt bij aan de ambitie van Zaanstad en de ambitie van MAAK.Noord om meer woningen toe te voegen aan de stad en te differentiëren in het
  aanbod. Door deze locatie te transformeren, wordt de locatie kwalitatief en duurzaam verbeterd, waarbij ook de bereikbaarheid van de woningen beter wordt. De ontwikkeling van
  deze locatie draagt aan bij een kwaliteitsimpuls in het centrum van Wormerveer en de omgeving. Door uitgangspunten te formuleren en vast te stellen in deze voorliggende
  startnotitie worden deze waarden zo goed mogelijk vertaald naar het RPvE.


  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.
  De voorzitter concludeert dat dit raadsvoorstel wordt geagendeerd op de stemagenda van de raadsvergadering dd. 2 februari 2023.

  03:16:32 - 03:17:16 - Doeves-de Boer, M.
  03:17:17 - 03:18:10 - Kingma, M
  03:18:11 - 03:18:14 - Doeves-de Boer, M.
  03:18:15 - 03:18:55 - Rienstra, T.J.
  03:18:56 - 03:18:59 - Doeves-de Boer, M.
  03:19:00 - 03:20:54 - Velden, van der P.J.
  03:20:55 - 03:20:59 - Doeves-de Boer, M.
  03:21:00 - 03:22:31 - Rot, J.E.
  03:22:32 - 03:22:38 - Doeves-de Boer, M.
  03:22:39 - 03:24:49 - Haasen, J.P. van
  03:24:50 - 03:24:54 - Doeves-de Boer, M.
  03:24:55 - 03:26:15 - Veurink, H
  03:26:16 - 03:26:20 - Doeves-de Boer, M.
  03:26:21 - 03:28:48 - G. van Bemmelen
  03:28:49 - 03:28:53 - Doeves-de Boer, M.
  03:28:54 - 03:30:59 - Köseoglu-Kiliç, E.
  03:31:00 - 03:31:04 - Doeves-de Boer, M.
  03:31:05 - 03:31:55 - Hellings
  03:31:56 - 03:31:59 - Doeves-de Boer, M.
  03:32:00 - 03:34:01 - M. Wit
  03:34:02 - 03:34:06 - Doeves-de Boer, M.
  03:34:07 - 03:35:35 - D. van Marlen
  03:35:36 - 03:35:41 - Doeves-de Boer, M.
  03:35:42 - 03:36:45 - R. Gichuki
  03:36:46 - 03:36:50 - Doeves-de Boer, M.
  03:36:51 - 03:38:31 - Pieterson, S
  03:38:32 - 03:38:43 - Doeves-de Boer, M.
  03:38:44 - 03:46:41 - Tuijn, R.C.
  03:46:42 - 03:46:53 - Doeves-de Boer, M.
  03:46:54 - 03:47:59 - Velden, van der P.J.
  03:48:00 - 03:48:06 - Doeves-de Boer, M.
  03:48:07 - 03:48:55 - Tuijn, R.C.
  03:48:56 - 03:49:04 - Doeves-de Boer, M.
  03:49:05 - 03:50:23 - Haasen, J.P. van
  03:50:24 - 03:50:27 - Doeves-de Boer, M.
  03:50:28 - 03:50:54 - Tuijn, R.C.
  03:50:55 - 03:50:58 - Doeves-de Boer, M.
  03:50:59 - 03:51:42 - Kingma, M
  03:51:43 - 03:51:45 - Doeves-de Boer, M.
  03:51:46 - 03:52:05 - Tuijn, R.C.
  03:52:06 - 03:52:10 - Doeves-de Boer, M.
  03:52:11 - 03:53:12 - Rot, J.E.
  03:53:13 - 03:53:15 - Doeves-de Boer, M.
  03:53:16 - 03:54:32 - Tuijn, R.C.
  03:54:33 - 03:54:40 - Doeves-de Boer, M.
  03:54:41 - 03:54:52 - R. Gichuki
  03:54:53 - 03:55:18 - Tuijn, R.C.
  03:55:19 - 03:55:21 - Doeves-de Boer, M.
  03:55:22 - 03:56:06 - Haasen, J.P. van
  03:56:07 - 03:56:10 - Doeves-de Boer, M.
  03:56:11 - 03:57:04 - Tuijn, R.C.
  03:57:05 - 03:57:06 - Doeves-de Boer, M.
  03:57:07 - 03:57:20 - Haasen, J.P. van
  03:57:21 - 03:57:27 - Tuijn, R.C.
  03:57:28 - 03:57:29 - Doeves-de Boer, M.
  03:57:30 - 03:58:18 - Hellings
  03:58:19 - 03:58:23 - Doeves-de Boer, M.
  03:58:24 - 03:58:49 - Tuijn, R.C.
  03:58:50 - 03:58:51 - Doeves-de Boer, M.
  03:58:52 - 03:59:01 - Hellings
  03:59:02 - 03:59:08 - Tuijn, R.C.
  03:59:09 - 03:59:37 - Hellings
  03:59:38 - 03:59:44 - Doeves-de Boer, M.
  03:59:45 - 03:59:59 - Tuijn, R.C.
  04:00:00 - 04:00:07 - Doeves-de Boer, M.
  04:00:08 - 04:00:25 - Veurink, H
  04:00:26 - 04:00:28 - Doeves-de Boer, M.
  04:00:29 - 04:01:10 - Haasen, J.P. van
  04:01:11 - 04:01:15 - Doeves-de Boer, M.
  04:01:16 - 04:01:46 - Veurink, H
  04:01:47 - 04:01:49 - Doeves-de Boer, M.
  04:01:50 - 04:02:07 - Tuijn, R.C.
  04:02:08 - 04:02:09 - Doeves-de Boer, M.
  04:02:10 - 04:02:22 - Haasen, J.P. van
  04:02:23 - 04:02:26 - Doeves-de Boer, M.
  04:02:27 - 04:03:07 - Pieterson, S
  04:03:08 - 04:03:09 - Doeves-de Boer, M.
  04:03:10 - 04:03:24 - Tuijn, R.C.
  04:03:25 - 04:03:39 - Pieterson, S
  04:03:40 - 04:04:00 - Tuijn, R.C.
  04:04:01 - 04:04:17 - Doeves-de Boer, M.
  04:04:18 - 04:04:22 - Velden, van der P.J.
  04:04:23 - 04:04:31 - Doeves-de Boer, M.
 10. 8
  Einde vergaderavond - 23:10