Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 26 januari 2023

19:00 - 22:21
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Geen sessie - 19:00
 2. 2

  Voorzitter: Marieke Visser
  Portefeuillehouder: Wessel Breunesse
  Commissiegriffier: M. Catsburg


  Op 15 december 2022 hebben de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer en
  Twiske-Waterland de gemeente Zaanstad de Kadernota’s 2024 voor het uitbrengen van een
  mogelijke zienswijze toegezonden. In de Kadernota’s schetsen de recreatieschappen de
  kaders en financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2024. Het voorstel aan de
  gemeenteraad is om een positieve zienswijze ten aanzien van beide Kadernota’s geven.


  De wethouder heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de vragen van mevrouw Schuttevaar over de N&N gebieden en de heer Van der Velden over de kostenverhoging van het bestuursbureau.


  Conclusie vergadering: er volgen twee aparte raadsvoorstellen: één raadsvoorstel zienswijze kadernota Twiske Waterland en één raadsvoorstel zienswijze kadernota RAUM. Beide raadsvoorstellen gaan naar de debatagenda van de raadsvergadering op 2 februari 2023.

 3. 3
  Pauze - 20:00
 4. 4

  Voorzitter: Marianne de Boer
  Portefeuillehouder: Rene Tuijn
  Commissiegriffier: M. Catsburg


  In dit Omgevingscarré wordt de raad geïnformeerd over de technische aspecten van de ontwikkeling, aan de orde komen oa de bestaande kaders, financiën/ exploitatie, partners in de ontwikkeling (NS, ProRail)/ type aanbesteding.


  Figaro is de locatie tegenover het stadhuis. Voorheen was deze plek bedoeld voor het cultuurcluster. De grond is van Zaanstad en de locatie wordt begin volgend jaar middels een Europese aanbesteding op de markt gezet. Het is een locatie waar qua programma in het verleden reeds keuzen en afspraken over zijn gemaakt/ of waar bestaande kaders voor gelden. Het programma voorziet in een bewaakte fietsenstalling tbv ov-reizigers, een woon programma, commerciële voorzieningen en een hoogwaardige ingerichte openbare ruimte (aansluiting stadhuisplein en aansluiting maaiveld). Het geldende planologische kader is de beheersverordening Inverdan. Er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.


  Dit omgevingscarré bevat een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte.

 5. 5
  Geen sessie - 21:00
 6. 6
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 21:15
 7. 7

  Voorzitter: Tjeerd Rienstra
  Portefeuillehouder: Gerard Slegers
  Commissiegriffier: C. Winkel


  In dit Omgevingscarré wordt een technische presentatie met betrekking tot de HOV ZaanIJ gegeven met daarin een toelichting op de stand van zaken en planning en wordt de raad geïnformeerd over de onderzoeksrapporten HOV ZaanIJ

 8. 8
  Einde vergaderavond - 22:20