Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 24 november 2022

18:30 - 23:11

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: M. Talim
  Portefeuillehouder: H. van der Laan
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Met de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad legt de gemeente de lokale regels vast voor maatschappelijke ondersteuning. De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zaanstad 2020 (uit 2019) is voor 2023 op enkele punten aangepast. Het college legt deze wijzigingen ter goedkeuring voor aan de raad.
  De aanpassingen bestaan uit:

  1. de bevoegdheid van het college om Nadere Regels te stellen met betrekking tot de onderdelen:
  • Financiële tegemoetkoming;
  • Criteria en afweging voor maatwerkvoorzieningen;
  • Hulp bij de huishouding;
  • Persoonsgebonden budget;
  • Gebruikelijke zorg;
  • Toezicht en kwaliteit

  2. Technische wijzigingen in diverse artikelen m.b.t.: begripsbepalingen, indexering financiële  tegemoetkoming en persoonsgebonden budget, Aanvullend Openbaar Vervoer en de Wmo Beschikking.
  3. Wijzigingen in art. 12 m.b.t. de vrijstelling en het opleggen van eigen bijdrage.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

 2. Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: H. van der Laan
  Commissiegriffier: C. Winkel

 3. Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.