Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 14 september 2023

18:30 - 23:11
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: 
  Commissiegriffier: T. Klitsie

  00:13:15 - 00:15:04 - Visser, M
 2. 1.1

  Op het niet geagendeerde onderwerp Startnotitie Dorpsstraat 476 te Assendelft spreken in:
  - De heer en mevrouw Koning
  - de heer Rijkhof

  Op het onderwerp Bestemmingsplan Badhuisweg spreken in:
  - De heer Dessing namens de Stuurgroep Nieuwbouw Badhuisweg

  - De heer Chin Ten Fung
  - De heer Heerschop
  - de heer Keijzer
  - Mevrouw Gründemann namens Rochdale
  - Mevrouw Schoen

  00:13:45 - 00:15:04 - Visser, M
  00:15:04 - 00:16:37 - Inspreker
  00:16:37 - 00:17:11 - Visser, M
  00:17:11 - 00:17:24 - M. Wit
  00:17:24 - 00:17:27 - Visser, M
  00:17:27 - 00:17:39 - Inspreker
  00:17:39 - 00:17:44 - Visser, M
  00:17:44 - 00:18:05 - Doeves-de Boer, M.
  00:18:05 - 00:18:07 - Visser, M
  00:18:07 - 00:18:27 - Inspreker
  00:18:27 - 00:18:31 - Visser, M
  00:18:31 - 00:18:43 - Keijser, N.J.
  00:18:43 - 00:19:22 - Inspreker
  00:19:22 - 00:19:27 - Visser, M
  00:19:27 - 00:19:55 - Beekhuis
  00:19:55 - 00:20:30 - Visser, M
  00:20:30 - 00:20:44 - Inspreker
  00:20:44 - 00:21:09 - Visser, M
  00:21:09 - 00:25:27 - Inspreker
  00:25:27 - 00:25:37 - Visser, M
  00:25:37 - 00:26:05 - Doeves-de Boer, M.
  00:26:05 - 00:26:52 - Visser, M
  00:26:52 - 00:27:21 - Beekhuis
  00:27:21 - 00:28:11 - Inspreker
  00:28:11 - 00:28:20 - Visser, M
  00:28:20 - 00:28:57 - De Groot, A
  00:28:57 - 00:29:50 - Inspreker
  00:29:50 - 00:30:26 - Visser, M
  00:30:26 - 00:36:07 - Inspreker
  00:36:07 - 00:36:29 - Visser, M
  00:36:29 - 00:36:39 - Kuyper, H.E.
  00:36:39 - 00:37:01 - Inspreker
  00:37:01 - 00:37:13 - Visser, M
  00:37:13 - 00:37:59 - De Groot, A
  00:37:59 - 00:38:02 - Inspreker
  00:38:02 - 00:38:04 - Visser, M
  00:38:04 - 00:39:08 - Inspreker
  00:39:08 - 00:39:14 - Visser, M
  00:39:14 - 00:39:34 - M. Wit
  00:39:34 - 00:39:36 - Visser, M
  00:39:36 - 00:40:43 - Inspreker
  00:40:43 - 00:40:48 - Visser, M
  00:40:48 - 00:41:18 - Doeves-de Boer, M.
  00:41:18 - 00:41:20 - Visser, M
  00:41:20 - 00:44:09 - Inspreker
  00:44:09 - 00:44:16 - Visser, M
  00:44:16 - 00:44:39 - De Groot, A
  00:44:39 - 00:45:33 - Visser, M
  00:45:33 - 00:48:39 - Inspreker
  00:48:39 - 00:49:20 - Visser, M
  00:49:20 - 00:52:30 - Inspreker
  00:52:30 - 00:52:39 - Visser, M
  00:52:39 - 00:53:12 - G. Rijken
  00:53:12 - 00:53:18 - Visser, M
  00:53:18 - 00:53:22 - Inspreker
  00:53:22 - 00:53:26 - Visser, M
  00:53:26 - 00:53:43 - Doeves-de Boer, M.
  00:53:43 - 00:54:30 - Inspreker
  00:54:30 - 00:54:34 - Visser, M
  00:54:34 - 00:54:58 - De Groot, A
  00:54:58 - 00:55:53 - Inspreker
  00:55:53 - 00:55:58 - Visser, M
  00:55:58 - 00:56:22 - Kuk, K
  00:56:22 - 00:56:35 - Inspreker
  00:56:35 - 00:56:58 - Visser, M
  00:56:58 - 01:02:10 - Inspreker
  01:02:10 - 01:02:24 - Visser, M
  01:02:24 - 01:02:48 - Keijser, N.J.
  01:02:48 - 01:03:12 - Inspreker
  01:03:12 - 01:03:16 - Visser, M
  01:03:16 - 01:03:47 - Hoedemaeker, P.J.
  01:03:47 - 01:04:01 - Inspreker
  01:04:01 - 01:04:06 - Visser, M
  01:04:06 - 01:04:22 - Hoedemaeker, P.J.
  01:04:22 - 01:04:26 - Visser, M
  01:04:26 - 01:05:19 - M. Wit
  01:05:19 - 01:05:54 - Inspreker
  01:05:54 - 01:05:59 - Visser, M
  01:05:59 - 01:06:04 - M. Wit
  01:06:04 - 01:06:33 - Inspreker
  01:06:33 - 01:06:37 - Visser, M
  01:06:37 - 01:06:56 - Doeves-de Boer, M.
  01:06:56 - 01:07:45 - Inspreker
  01:07:45 - 01:07:51 - Visser, M
  01:07:51 - 01:08:15 - G. Rijken
  01:08:15 - 01:09:03 - Inspreker
  01:09:03 - 01:09:33 - Visser, M
  01:09:33 - 01:14:36 - Inspreker
  01:14:36 - 01:14:41 - Visser, M
  01:14:41 - 01:15:18 - Doeves-de Boer, M.
  01:15:18 - 01:15:29 - Visser, M
  01:15:29 - 01:15:42 - Doeves-de Boer, M.
  01:15:42 - 01:16:23 - Inspreker
  01:16:23 - 01:16:28 - Visser, M
  01:16:28 - 01:16:51 - Doeves-de Boer, M.
  01:16:51 - 01:17:25 - Inspreker
  01:17:25 - 01:17:29 - Visser, M
  01:17:29 - 01:18:45 - M. Wit
  01:18:45 - 01:18:48 - Visser, M
  01:18:48 - 01:20:21 - Inspreker
  01:20:21 - 01:20:24 - Visser, M
  01:20:24 - 01:20:54 - M. Wit
  01:20:54 - 01:20:57 - Visser, M
  01:20:57 - 01:21:09 - Keijser, N.J.
  01:21:09 - 01:21:40 - Inspreker
  01:21:40 - 01:21:44 - Visser, M
  01:21:44 - 01:22:09 - Kuk, K
  01:22:09 - 01:22:21 - Inspreker
  01:22:21 - 01:22:23 - Visser, M
  01:22:23 - 01:22:42 - Kuk, K
  01:22:42 - 01:22:45 - Inspreker
  01:22:45 - 01:22:50 - Visser, M
  01:22:50 - 01:23:34 - Marlen
  01:23:34 - 01:25:27 - Inspreker
  01:25:27 - 01:25:34 - Visser, M
  01:25:34 - 01:26:27 - Beekhuis
  01:26:27 - 01:26:29 - Visser, M
  01:26:29 - 01:28:04 - Inspreker
  01:28:04 - 01:28:18 - Visser, M
  01:28:18 - 01:29:14 - M. Wit
  01:29:14 - 01:29:50 - Inspreker
  01:29:50 - 01:29:59 - M. Wit
  01:29:59 - 01:30:25 - Inspreker
  01:30:25 - 01:30:45 - Visser, M
  01:30:45 - 01:31:10 - Inspreker
  01:31:10 - 01:31:17 - Visser, M
  01:31:17 - 01:31:22 - Doeves-de Boer, M.
  01:31:22 - 01:34:01 - Inspreker
  01:34:01 - 01:34:06 - Visser, M
  01:34:06 - 01:34:22 - M. Wit
  01:34:22 - 01:34:25 - Visser, M
  01:34:25 - 01:34:36 - De Groot, A
  01:34:36 - 01:35:14 - Inspreker
  01:35:14 - 01:35:55 - Visser, M
 3. 1.2

  Er zijn geen vragen voor het vragenuur ingediend vanuit de raad.

  01:35:48 - 01:35:55 - Visser, M
 4. 2

  01:56:05 - 01:57:10 - Doeves-de Boer, M.
 5. 3

  Voorzitter: M. de Boer
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: T. Klitsie

  In de komende jaren worden er in het centrumgebied meer dan 4.000 woningen gebouwd als bijdrage aan de woningopgave in de Zaanstreek. De wachtlijst voor een sociale huurwoning voor Zaankanters bedraagt momenteel 11 jaar. Aan de Badhuisweg 1 te Zaandam bestaat het voornemen van de grondeigenaar (woningstichting Rochdale) om in twee nog te bouwen gebouwen een woonprogramma te realiseren op een perceel dat momenteel deels braak ligt en deels is ingevuld met een leegstaand kantoorgebouw. Het plan behelst de bouw van 120 sociale huurappartementen, waarvoor het leegstaande kantoorgebouw gesloopt wordt. Het overgrote deel van deze appartementen bestaat uit twee of drie kamers met een oppervlak tussen 35 m² en 60 m². Ongeveer 20 appartementen worden aangewezen voor bijzondere doelgroepen. Hiervoor voert Rochdale momenteel gesprekken met twee zorgstichtingen/- instellingen.

  De locatie ligt op 'Het Eiland' aan de Zaan. Met dit bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk regime voor het plangebied van kracht, waarmee de woningbouw binnen het plangebied planologisch mogelijk wordt gemaakt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de (sociale) woningbouwopgave van de gemeente Zaanstad.

  Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de verschillende procedures die van belang zijn voor de realisatie van dit project te coördineren op grond van de in februari 2019 vastgestelde coördinatieverordening. Van deze gecoördineerde procedure wordt gebruik gemaakt om zo snel mogelijk voldoende en kwalitatief goede woningen te realiseren.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.

  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  Conclusie: Debatagenda
  Toezeggingen:
  - Wethouder Tuijn zegt toe een draagvlak meting naar gereguleerd parkeren uit te gaan voeren.
  - Wethouder Tuijn zegt toe om de vraag naar mogelijkheden om de energievoorziening uit te breiden naar meer gebouwen dan de betreffende 2 panden technisch te beantwoorden.

  01:56:20 - 01:57:10 - Doeves-de Boer, M.
  01:57:10 - 01:58:33 - De Groot, A
  01:58:33 - 01:58:50 - Doeves-de Boer, M.
  01:58:50 - 01:59:34 - Drenth
  01:59:34 - 01:59:39 - Doeves-de Boer, M.
  01:59:39 - 02:01:26 - Hoedemaeker, P.J.
  02:01:26 - 02:01:33 - Doeves-de Boer, M.
  02:01:33 - 02:04:07 - Oppenhuizen
  02:04:07 - 02:04:31 - Doeves-de Boer, M.
  02:04:31 - 02:05:40 - Haasen, J.P. van
  02:05:40 - 02:05:45 - Doeves-de Boer, M.
  02:05:45 - 02:09:05 - M. Wit
  02:09:05 - 02:09:10 - Doeves-de Boer, M.
  02:09:10 - 02:10:15 - Keijser, N.J.
  02:10:15 - 02:10:20 - Doeves-de Boer, M.
  02:10:20 - 02:12:26 - Marlen
  02:12:26 - 02:12:30 - Doeves-de Boer, M.
  02:12:30 - 02:14:07 - Rienstra, T.J.
  02:14:07 - 02:14:11 - Doeves-de Boer, M.
  02:14:11 - 02:15:54 - Kuk, K
  02:15:54 - 02:15:58 - Doeves-de Boer, M.
  02:15:58 - 02:17:05 - Kuyper, H.E.
  02:17:05 - 02:17:11 - Doeves-de Boer, M.
  02:17:11 - 02:18:41 - G. Rijken
  02:18:41 - 02:18:45 - Doeves-de Boer, M.
  02:18:45 - 02:19:59 - Mattens, M.A.
  02:19:59 - 02:20:08 - Doeves-de Boer, M.
  02:20:08 - 02:26:31 - Tuijn, R.C.
  02:26:31 - 02:26:47 - Doeves-de Boer, M.
  02:26:47 - 02:26:55 - Drenth
  02:26:55 - 02:26:58 - Doeves-de Boer, M.
  02:26:58 - 02:27:11 - Tuijn, R.C.
  02:27:11 - 02:27:22 - Doeves-de Boer, M.
  02:27:22 - 02:28:17 - M. Wit
  02:28:17 - 02:28:23 - Doeves-de Boer, M.
  02:28:23 - 02:28:40 - G. Rijken
  02:28:40 - 02:28:42 - Doeves-de Boer, M.
  02:28:42 - 02:29:26 - M. Wit
  02:29:26 - 02:29:28 - Doeves-de Boer, M.
  02:29:28 - 02:29:47 - G. Rijken
  02:29:47 - 02:29:49 - Doeves-de Boer, M.
  02:29:49 - 02:30:23 - M. Wit
  02:30:23 - 02:30:30 - Doeves-de Boer, M.
  02:30:30 - 02:30:46 - De Groot, A
  02:30:46 - 02:31:11 - M. Wit
  02:31:11 - 02:31:14 - Doeves-de Boer, M.
  02:31:14 - 02:31:19 - De Groot, A
  02:31:19 - 02:31:21 - Doeves-de Boer, M.
  02:31:21 - 02:31:25 - M. Wit
  02:31:25 - 02:31:47 - De Groot, A
  02:31:47 - 02:31:50 - Doeves-de Boer, M.
  02:31:50 - 02:32:05 - M. Wit
  02:32:05 - 02:32:13 - Doeves-de Boer, M.
  02:32:13 - 02:32:44 - De Groot, A
  02:32:44 - 02:32:48 - Doeves-de Boer, M.
  02:32:48 - 02:33:49 - Haasen, J.P. van
  02:33:49 - 02:33:51 - Doeves-de Boer, M.
  02:33:51 - 02:34:14 - De Groot, A
  02:34:14 - 02:34:16 - Doeves-de Boer, M.
  02:34:16 - 02:34:54 - Haasen, J.P. van
  02:34:54 - 02:35:03 - Doeves-de Boer, M.
  02:35:03 - 02:36:20 - Hoedemaeker, P.J.
  02:36:20 - 02:36:24 - Doeves-de Boer, M.
  02:36:24 - 02:37:15 - G. Rijken
  02:37:15 - 02:37:17 - Doeves-de Boer, M.
  02:37:17 - 02:39:06 - Marlen
  02:39:06 - 02:39:12 - Doeves-de Boer, M.
  02:39:12 - 02:39:24 - Mattens, M.A.
  02:39:24 - 02:39:26 - Doeves-de Boer, M.
  02:39:26 - 02:40:09 - M. Wit
  02:40:09 - 02:40:12 - Doeves-de Boer, M.
  02:40:12 - 02:40:47 - Marlen
  02:40:47 - 02:40:50 - Doeves-de Boer, M.
  02:40:50 - 02:41:14 - M. Wit
  02:41:14 - 02:41:18 - Doeves-de Boer, M.
  02:41:18 - 02:41:38 - Hoedemaeker, P.J.
  02:41:38 - 02:41:40 - Doeves-de Boer, M.
  02:41:40 - 02:42:09 - M. Wit
  02:42:09 - 02:42:18 - Doeves-de Boer, M.
  02:42:18 - 02:44:12 - Haasen, J.P. van
  02:44:12 - 02:44:19 - Doeves-de Boer, M.
  02:44:19 - 02:44:37 - M. Wit
  02:44:37 - 02:44:41 - Doeves-de Boer, M.
  02:44:41 - 02:45:42 - Mattens, M.A.
  02:45:42 - 02:45:56 - Doeves-de Boer, M.
  02:45:56 - 02:46:11 - Kuyper, H.E.
  02:46:11 - 02:46:15 - Doeves-de Boer, M.
  02:46:15 - 02:46:27 - Haasen, J.P. van
  02:46:27 - 02:46:30 - Doeves-de Boer, M.
  02:46:30 - 02:46:40 - Mattens, M.A.
  02:46:40 - 02:46:43 - Doeves-de Boer, M.
  02:46:43 - 02:47:19 - M. Wit
  02:47:19 - 02:47:28 - Doeves-de Boer, M.
  02:47:28 - 02:47:50 - Haasen, J.P. van
  02:47:50 - 02:47:55 - Doeves-de Boer, M.
  02:47:55 - 02:48:00 - Mattens, M.A.
  02:48:00 - 02:48:03 - Doeves-de Boer, M.
  02:48:03 - 02:48:40 - G. Rijken
  02:48:40 - 02:48:42 - Doeves-de Boer, M.
  02:48:42 - 02:49:41 - M. Wit
  02:49:41 - 02:49:57 - Doeves-de Boer, M.
  02:49:57 - 02:51:46 - Tuijn, R.C.
  02:51:46 - 02:51:55 - Doeves-de Boer, M.
  02:51:55 - 02:52:08 - M. Wit
  02:52:08 - 02:52:12 - Doeves-de Boer, M.
  02:52:12 - 02:52:21 - Tuijn, R.C.
  02:52:21 - 02:53:00 - Doeves-de Boer, M.
 6. 4

  02:58:05 - 02:59:27 - Kingma, M
 7. 5

  Voorzitter: M. Kingma
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: J. de Jong

  De raad gaat akkoord met het toevoegen van deelgebied Assendelft aan de visie ‘de identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden’. De Zaanse linten, dijken en paden zijn kernkwaliteit van de gemeente. Je zou kunnen zeggen dat dit onze ‘historische binnenstad’ is; de linten, dijken en paden zijn bepalend voor de Zaanse identiteit. Na de eerder vastgestelde uitwerkingen voor Westzaan en de Stadse Zaan, komt met dit nieuwe hoofdstuk een schat aan informatie en inspiratie beschikbaar voor iedereen die woont, bouwt of om andere reden interesse heeft in Assendelft: Hoe is het dorp ontstaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld door de eeuwen heen en wat zien we daar nog van terug? Bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen geeft de visie richtlijnen voor inrichting van de openbare ruimte en erven, zodat bij initiatieven en ontwikkelingen de identiteit en kwaliteit van dit lintdorp goed herkenbaar en beleefbaar blijft. Zo kunnen we de ruimtelijke kwaliteit behouden en verbeteren en tegelijkertijd ontwikkeling mogelijk houden (ja, mits). Daarmee bereiden we ons voor op de komende Omgevingswet.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.

  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  02:58:52 - 02:59:27 - Kingma, M
  02:59:27 - 03:01:25 - Brommet
  03:01:25 - 03:01:29 - Kingma, M
  03:01:29 - 03:02:58 - Doeves-de Boer, M.
  03:02:58 - 03:03:02 - Kingma, M
  03:03:02 - 03:04:01 - J. van der Sluis
  03:04:01 - 03:04:06 - Kingma, M
  03:04:06 - 03:05:09 - Keijser, N.J.
  03:05:09 - 03:05:13 - Kingma, M
  03:05:13 - 03:06:53 - Hoedemaeker, P.J.
  03:06:53 - 03:06:57 - Kingma, M
  03:06:57 - 03:07:40 - De Groot, A
  03:07:40 - 03:07:43 - Kingma, M
  03:07:43 - 03:10:11 - Kuyper, H.E.
  03:10:11 - 03:10:14 - Kingma, M
  03:10:14 - 03:11:19 - Veurink, H
  03:11:19 - 03:11:23 - Kingma, M
  03:11:23 - 03:12:07 - Cornelisse, N
  03:12:07 - 03:12:10 - Kingma, M
  03:12:10 - 03:13:29 - Mattens, M.A.
  03:13:29 - 03:13:39 - Kingma, M
  03:13:39 - 03:14:19 - Rienstra, T.J.
  03:14:19 - 03:14:30 - Kingma, M
  03:14:30 - 03:20:48 - Tuijn, R.C.
  03:20:48 - 03:20:59 - Kingma, M
  03:20:59 - 03:22:02 - Keijser, N.J.
  03:22:02 - 03:22:07 - Kingma, M
  03:22:07 - 03:22:54 - Tuijn, R.C.
  03:22:54 - 03:22:59 - Kingma, M
  03:22:59 - 03:23:28 - Keijser, N.J.
  03:23:28 - 03:23:32 - Kingma, M
  03:23:32 - 03:24:08 - Doeves-de Boer, M.
  03:24:08 - 03:24:10 - Kingma, M
  03:24:10 - 03:24:31 - Kuyper, H.E.
  03:24:31 - 03:24:34 - Kingma, M
  03:24:34 - 03:24:58 - Hoedemaeker, P.J.
  03:24:58 - 03:25:00 - Kingma, M
  03:25:00 - 03:25:16 - Kuyper, H.E.
  03:25:16 - 03:25:18 - Kingma, M
  03:25:18 - 03:25:33 - Hoedemaeker, P.J.
  03:25:33 - 03:25:35 - Kingma, M
  03:25:35 - 03:25:57 - Keijser, N.J.
  03:25:57 - 03:26:02 - Kingma, M
  03:26:02 - 03:27:24 - Tuijn, R.C.
  03:27:24 - 03:27:29 - Kingma, M
  03:27:29 - 03:28:06 - Veurink, H
  03:28:06 - 03:28:08 - Kingma, M
  03:28:08 - 03:28:32 - Doeves-de Boer, M.
  03:28:32 - 03:28:37 - Kingma, M
  03:28:37 - 03:28:48 - Veurink, H
  03:28:48 - 03:28:50 - Kingma, M
  03:28:50 - 03:29:07 - Doeves-de Boer, M.
  03:29:07 - 03:29:10 - Kingma, M
  03:29:10 - 03:29:38 - Veurink, H
  03:29:38 - 03:29:40 - Kingma, M
  03:29:40 - 03:30:23 - Doeves-de Boer, M.
  03:30:23 - 03:30:25 - Kingma, M
  03:30:25 - 03:30:51 - Veurink, H
  03:30:51 - 03:30:57 - Kingma, M
  03:30:57 - 03:31:32 - Doeves-de Boer, M.
  03:31:32 - 03:31:34 - Kingma, M
  03:31:34 - 03:31:55 - Veurink, H
  03:31:55 - 03:32:00 - Kingma, M
  03:32:00 - 03:33:54 - Brommet
  03:33:54 - 03:33:57 - Kingma, M
  03:33:57 - 03:34:39 - Doeves-de Boer, M.
  03:34:39 - 03:34:42 - Kingma, M
  03:34:42 - 03:35:47 - Brommet
  03:35:47 - 03:35:51 - Kingma, M
  03:35:51 - 03:36:02 - Kuyper, H.E.
  03:36:02 - 03:36:14 - Kingma, M
  03:36:14 - 03:36:19 - Brommet
  03:36:19 - 03:36:24 - Kingma, M
  03:36:24 - 03:37:54 - Doeves-de Boer, M.
  03:37:54 - 03:37:58 - Kingma, M
  03:37:58 - 03:38:32 - Brommet
  03:38:32 - 03:38:35 - Kingma, M
  03:38:35 - 03:38:44 - Doeves-de Boer, M.
  03:38:44 - 03:38:46 - Kingma, M
  03:38:46 - 03:39:03 - Kuyper, H.E.
  03:39:03 - 03:39:05 - Kingma, M
  03:39:05 - 03:40:12 - Doeves-de Boer, M.
  03:40:12 - 03:40:20 - Kingma, M
  03:40:20 - 03:41:21 - Hoedemaeker, P.J.
  03:41:21 - 03:41:23 - Kingma, M
  03:41:23 - 03:42:08 - Kuyper, H.E.
  03:42:08 - 03:42:10 - Kingma, M
  03:42:10 - 03:42:28 - Hoedemaeker, P.J.
  03:42:28 - 03:42:45 - Kingma, M
  03:42:45 - 03:43:17 - Doeves-de Boer, M.
  03:43:17 - 03:43:24 - Kingma, M
  03:43:24 - 03:43:58 - Rienstra, T.J.
  03:43:58 - 03:44:00 - Kingma, M
  03:44:00 - 03:44:12 - Cornelisse, N
  03:44:12 - 03:44:14 - Kingma, M
  03:44:14 - 03:44:45 - Veurink, H
  03:44:45 - 03:44:49 - Kingma, M
  03:44:49 - 03:45:24 - Kuyper, H.E.
  03:45:24 - 03:45:36 - Kingma, M
  03:45:36 - 03:46:05 - Doeves-de Boer, M.
  03:46:05 - 03:46:18 - Kingma, M
  03:46:18 - 03:48:31 - Tuijn, R.C.
  03:48:31 - 03:48:45 - Kingma, M
  03:48:45 - 03:48:48 - Kuyper, H.E.
  03:48:48 - 03:49:01 - Kingma, M
 8. 6

  03:49:00 - 03:49:01 - Kingma, M
  03:55:48 - 03:57:37 - Velden, van der P.J.
 9. 7

  Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: T. Klitsie

  Het college heeft met de Strategie duurzame collectieve warmtevoorziening Zaanstad (2023/2258) besloten om langs twee sporen de ontwikkeling van warmtenetten te bevorderen. In het eerste spoor wordt het warmtenet in Zaandam Oost verder ontwikkeld door Warmtenet Zaandam B.V. (WNZ) en in het tweede spoor wordt de samenwerking met HVC verkend in haar rol als warmtebedrijf voor die gebieden waar WNZ niet (beoogd) actief is. Daartoe heeft het college een onderhandelingsmandaat opgesteld (2023/2246). Deze gesprekken hebben geleid tot de conclusie van de gemeente en HVC dat zij samen willen werken om de realisatie van een collectief warmtenet in Zaanstad te onderzoeken en afspraken hierover vast willen leggen wat heeft geleid tot bijgaande conceptintentieovereenkomst.

  Het college vraagt de raad welke aandachtspunten zij meegeven bij het voorliggende collegevoorstel. De portefeuillehouder concludeert aan het einde van de behandeling welke aandachtspunten mee zullen worden genomen.

  03:55:48 - 03:57:37 - Velden, van der P.J.
  03:57:37 - 03:58:05 - Cornelisse, N
  03:58:05 - 03:58:10 - Velden, van der P.J.
  03:58:10 - 03:59:44 - Schuttevaer, M.A.
  03:59:44 - 03:59:47 - Velden, van der P.J.
  03:59:47 - 04:00:59 - Veurink, H
  04:00:59 - 04:01:02 - Velden, van der P.J.
  04:01:02 - 04:02:03 - J. van der Sluis
  04:02:03 - 04:02:06 - Velden, van der P.J.
  04:02:06 - 04:03:22 - P. Klos
  04:03:22 - 04:03:26 - Velden, van der P.J.
  04:03:26 - 04:05:03 - C. Davelaar
  04:05:03 - 04:05:07 - Velden, van der P.J.
  04:05:07 - 04:06:42 - Hoedemaeker, P.J.
  04:06:42 - 04:06:45 - Velden, van der P.J.
  04:06:45 - 04:07:22 - N. Stroo
  04:07:22 - 04:07:28 - Velden, van der P.J.
  04:07:28 - 04:08:05 - Hulsthoff
  04:08:05 - 04:08:09 - Velden, van der P.J.
  04:08:09 - 04:09:22 - Mattens, M.A.
  04:09:22 - 04:09:29 - Velden, van der P.J.
  04:09:29 - 04:20:50 - Tuijn, R.C.
  04:20:50 - 04:21:40 - Velden, van der P.J.
  04:21:40 - 04:22:48 - Tuijn, R.C.
  04:22:48 - 04:22:55 - Velden, van der P.J.
  04:22:55 - 04:23:20 - Hoedemaeker, P.J.
  04:23:20 - 04:23:23 - Velden, van der P.J.
  04:23:23 - 04:24:10 - Tuijn, R.C.
  04:24:10 - 04:24:13 - Velden, van der P.J.
  04:24:13 - 04:25:22 - C. Davelaar
  04:25:22 - 04:25:27 - Velden, van der P.J.
  04:25:27 - 04:27:17 - Tuijn, R.C.
  04:27:17 - 04:27:20 - Velden, van der P.J.
  04:27:20 - 04:28:36 - Mattens, M.A.
  04:28:36 - 04:28:39 - Velden, van der P.J.
  04:28:39 - 04:28:56 - Hoedemaeker, P.J.
  04:28:56 - 04:28:58 - Velden, van der P.J.
  04:28:58 - 04:29:25 - Mattens, M.A.
  04:29:25 - 04:29:30 - Velden, van der P.J.
 10. 8
  Einde vergaderavond - 23:10