Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 29 september 2022

19:00 - 22:41
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Geen sessie - 19:00
 2. 1

  Voorzitter: M. Schuttevaer
  Portefeuillehouder: S. Onclin
  Commissiegriffier: J. de Jong
  Behandeling Rondvraag: de indiener stelt vragen primair aan de portefeuillehouder. Die kan daarop reageren. Na een reactie van de indiener kunnen ook de andere fracties reageren. De indiener trekt aan het einde van de bespreking een conclusie over een eventueel vervolg.


  Toezegging:
  Wethouder Onclin zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of mensen bij woningcorporaties ook financieel tegemoet kunnen worden gekomen voor hogere energielasten (omdat energie via hen wordt afgenomen).

  00:25:45 - 00:26:22 - Schuttevaer, M.A.
  00:26:22 - 00:27:38 - G. Rijken
  00:27:38 - 00:27:41 - Özmen, K
  00:27:41 - 00:27:45 - Schuttevaer, M.A.
  00:27:45 - 00:29:54 - Onclin, S.
  00:29:54 - 00:30:02 - Schuttevaer, M.A.
  00:30:02 - 00:31:41 - Hoedemaeker, P.J.
  00:31:41 - 00:31:43 - Schuttevaer, M.A.
  00:31:43 - 00:32:16 - Kranenburg, P
  00:32:16 - 00:32:22 - Schuttevaer, M.A.
  00:32:22 - 00:32:28 - Onclin, S.
  00:32:28 - 00:32:30 - Schuttevaer, M.A.
  00:32:30 - 00:34:11 - Pieterson, S
  00:34:11 - 00:34:15 - Schuttevaer, M.A.
  00:34:15 - 00:35:47 - Onclin, S.
  00:35:47 - 00:35:49 - Schuttevaer, M.A.
  00:35:49 - 00:36:03 - Kranenburg, P
  00:36:03 - 00:36:06 - Schuttevaer, M.A.
  00:36:06 - 00:37:11 - Özmen, K
  00:37:11 - 00:37:13 - Schuttevaer, M.A.
  00:37:13 - 00:38:01 - Onclin, S.
  00:38:01 - 00:38:03 - Schuttevaer, M.A.
  00:38:03 - 00:38:24 - Lassooy A.C.
  00:38:24 - 00:38:59 - Onclin, S.
  00:38:59 - 00:40:01 - A. Meijer van Putten
  00:40:01 - 00:40:03 - Schuttevaer, M.A.
  00:40:03 - 00:40:31 - Pieterson, S
  00:40:31 - 00:41:18 - A. Meijer van Putten
  00:41:18 - 00:41:19 - Schuttevaer, M.A.
  00:41:19 - 00:41:32 - Pieterson, S
  00:41:32 - 00:41:38 - A. Meijer van Putten
  00:41:38 - 00:41:39 - Schuttevaer, M.A.
  00:41:39 - 00:41:55 - A. Meijer van Putten
  00:41:55 - 00:41:56 - Schuttevaer, M.A.
  00:42:11 - 00:42:14 - Schuttevaer, M.A.
  00:42:14 - 00:42:45 - Onclin, S.
  00:42:45 - 00:42:47 - Schuttevaer, M.A.
  00:42:47 - 00:43:53 - G. Rijken
  00:43:53 - 00:43:56 - Schuttevaer, M.A.
  00:43:56 - 00:45:14 - G. van Bemmelen
  00:45:14 - 00:45:16 - Schuttevaer, M.A.
  00:45:16 - 00:46:50 - Onclin, S.
  00:46:50 - 00:46:53 - Schuttevaer, M.A.
  00:46:53 - 00:48:02 - A. Meijer van Putten
  00:48:02 - 00:48:04 - Schuttevaer, M.A.
  00:48:04 - 00:48:54 - Pieterson, S
  00:48:54 - 00:48:57 - Schuttevaer, M.A.
  00:48:57 - 00:49:15 - Kuk, K
  00:49:15 - 00:49:18 - Schuttevaer, M.A.
  00:49:18 - 00:49:23 - Lassooy A.C.
  00:49:23 - 00:49:25 - Schuttevaer, M.A.
  00:49:25 - 00:50:42 - Onclin, S.
  00:50:42 - 00:50:52 - Schuttevaer, M.A.
  00:50:52 - 00:51:19 - A. Meijer van Putten
  00:51:19 - 00:51:58 - Schuttevaer, M.A.
 3. 2
  Pauze - 20:00
 4. 3

  Voorzitter: S. Pancar
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: A. Maaskant


  Het Kan Palen-terrein en directe omgeving in Hofwijk-Noord wordt ontwikkeld tot een woningbouwgebied met (commerciële) voorzieningen. Hiervoor heeft de gemeente het
  ontwerpbestemmingsplan Hofwijk Noord fase 1 ter inzage gelegen. Met de eigenaar van het Kan Palen-terrein is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst heeft de initiatiefnemer (de eigenaar van het Kan Palen-terrein) zich verplicht om de overige percelen in het plangebied te verwerven zodat het plan integraal ontwikkeld kan worden. Het is initiatiefnemer (nog) niet gelukt om eigenaar te worden van alle percelen van het plangebied. Deze percelen zijn cruciaal voor de integrale ontwikkeling van het gebied op basis van de ambities van het Perspectief Kogerveldwijk 2040 en programma MAAK Zaanstad. Het is daarom niet wenselijk dat de percelen afzonderlijk worden ontwikkeld zonder samenhang en integraliteit met het plangebied. Het college heeft op 19 juli jl. daarom besloten een tijdelijk gemeentelijk voorkeursrecht op deze percelen te vestigen voor de maximale wettelijke duur van 3 maanden. Hierdoor dienen de rechthebbenden hun percelen in het project Hofwijk-Noord fase 1, bij een voorgenomen verkoop, eerst aan de gemeente te koop aan te bieden. Hiermee waarborgt de gemeente haar regie over de integrale planontwikkeling van het gebied Hofwijk-Noord fase 1, zonder dat het tot prijsopdrijving van de kavel zou kunnen leiden of een derde partij de gronden koopt en zich beroept op zelfrealisatie. Tegelijkertijd werd een ontwerp raadsbesluit ter inzage gelegd om het voorkeursrecht te kunnen vestigen voor langere duur (in beginsel 3 jaar). Belanghebbenden zijn hiertoe in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze ten aanzien van het ontwerp raadsvoorstel naar voren te brengen. Er is 1 zienswijze ingediend maar die leidt niet tot een aanpassing van het raadsvoorstel/besluit. Het college legt dit besluit aan de gemeenteraad voor om het voorkeursrecht te bestendigen voor in ieder geval 3 jaar.


  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  01:31:21 - 01:32:01 - Pancar, S.
  01:32:01 - 01:33:25 - Keijser, N.J.
  01:33:25 - 01:33:27 - Pancar, S.
  01:33:27 - 01:34:48 - Köseoglu-Kiliç, E.
  01:34:48 - 01:35:00 - Pancar, S.
  01:35:00 - 01:36:16 - Haasen, J.P. van
  01:36:16 - 01:36:17 - Pancar, S.
  01:36:17 - 01:37:10 - Rienstra, T.J.
  01:37:10 - 01:37:12 - Pancar, S.
  01:37:12 - 01:39:33 - Doeves-de Boer, M.
  01:39:33 - 01:39:37 - Pancar, S.
  01:39:37 - 01:39:47 - J. van der Sluis
  01:39:47 - 01:39:50 - Pancar, S.
  01:39:50 - 01:41:12 - Hoedemaeker, P.J.
  01:41:12 - 01:41:17 - Pancar, S.
  01:41:17 - 01:41:25 - Pieterson, S
  01:41:25 - 01:41:28 - Pancar, S.
  01:41:28 - 01:41:42 - G. van Bemmelen
  01:41:42 - 01:41:52 - Pancar, S.
  01:41:52 - 01:41:55 - M. Hulsthoff
  01:41:55 - 01:41:59 - Pancar, S.
  01:41:59 - 01:47:45 - Breunesse, W
  01:47:45 - 01:47:55 - Pancar, S.
  01:47:55 - 01:47:59 - Keijser, N.J.
  01:47:59 - 01:48:00 - Pancar, S.
  01:48:00 - 01:48:51 - Breunesse, W
  01:48:51 - 01:48:54 - Pancar, S.
  01:48:54 - 01:49:46 - Keijser, N.J.
  01:49:46 - 01:49:49 - Pancar, S.
  01:49:49 - 01:50:51 - Breunesse, W
  01:50:51 - 01:51:20 - Keijser, N.J.
  01:51:20 - 01:51:26 - Breunesse, W
  01:51:26 - 01:51:58 - M. Sommer
  01:51:58 - 01:52:13 - Breunesse, W
  01:52:13 - 01:52:20 - Pancar, S.
  01:52:20 - 01:52:40 - Hoedemaeker, P.J.
  01:52:40 - 01:52:41 - Pancar, S.
  01:52:41 - 01:52:52 - Breunesse, W
  01:52:52 - 01:52:59 - Pancar, S.
  01:52:59 - 01:53:19 - Rienstra, T.J.
  01:53:19 - 01:53:31 - Pancar, S.
  01:53:31 - 01:53:38 - Breunesse, W
  01:53:38 - 01:53:44 - Pancar, S.
  01:53:44 - 01:54:31 - Haasen, J.P. van
  01:54:31 - 01:54:37 - Pancar, S.
  01:54:37 - 01:55:27 - Breunesse, W
  01:55:27 - 01:55:30 - Pancar, S.
  01:55:30 - 01:56:00 - Haasen, J.P. van
  01:56:00 - 01:56:05 - Pancar, S.
  01:56:05 - 01:56:59 - Doeves-de Boer, M.
  01:56:59 - 01:57:02 - Pancar, S.
  01:57:02 - 01:58:31 - Breunesse, W
  01:58:31 - 01:58:35 - Pancar, S.
  01:58:35 - 01:58:48 - Rienstra, T.J.
  01:58:48 - 01:58:52 - Breunesse, W
  01:58:52 - 01:58:54 - Pancar, S.
  01:58:54 - 02:00:09 - Köseoglu-Kiliç, E.
  02:00:09 - 02:00:11 - Pancar, S.
  02:00:11 - 02:00:43 - Breunesse, W
  02:00:43 - 02:00:45 - Pancar, S.
  02:00:45 - 02:01:08 - Haasen, J.P. van
  02:01:08 - 02:01:18 - Pancar, S.
  02:01:18 - 02:01:58 - S. Oppenhuizen
  02:01:58 - 02:02:01 - Pancar, S.
  02:02:01 - 02:02:14 - Breunesse, W
  02:02:14 - 02:02:17 - Pancar, S.
  02:02:17 - 02:02:26 - S. Oppenhuizen
  02:02:26 - 02:03:50 - Breunesse, W
  02:03:50 - 02:03:57 - Pancar, S.
  02:03:57 - 02:04:51 - Haasen, J.P. van
  02:04:51 - 02:04:54 - Pancar, S.
  02:04:54 - 02:05:29 - Breunesse, W
  02:05:29 - 02:05:33 - Pancar, S.
  02:05:33 - 02:05:48 - M. Hulsthoff
  02:05:48 - 02:05:53 - Pancar, S.
  02:05:53 - 02:05:57 - Breunesse, W
  02:05:57 - 02:06:29 - Pancar, S.
 5. 4
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:05
 6. 5

  Voorzitter: F. Hoedemaeker
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: A. Maaskant


  Tot nu toe kan het grafrecht in Zaanstad voor maximaal 20 jaar worden afgekocht. Vanuit de Islamitische, Joodse en Molukse gemeenschap is de wens kenbaar gemaakt voor een
  grafrecht voor onbepaalde tijd. Met de nieuwe ‘Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zaanstad 2023’, maakt de gemeente dit
  op de begraafplaatsen Zaandam, Wormerveer Noord en Krommenie Blok mogelijk. De verwachting is dat op deze begraafplaatsen de meeste vraag zal zijn naar graven voor
  onbepaalde tijd. Om geen onderscheid te maken wordt het voor mensen van alle geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen mogelijk om op deze begraafplaatsen het
  grafrecht af te kopen voor onbepaalde tijd.


  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  02:43:22 - 02:44:06 - Hoedemaeker, P.J.
  02:44:06 - 02:46:41 - Schuttevaer, M.A.
  02:46:41 - 02:46:46 - Hoedemaeker, P.J.
  02:46:46 - 02:47:32 - Kingma, M
  02:47:32 - 02:47:47 - Hoedemaeker, P.J.
  02:47:47 - 02:50:09 - Haasen, J.P. van
  02:50:09 - 02:50:12 - Hoedemaeker, P.J.
  02:50:12 - 02:51:53 - Van 't Veer, J
  02:51:53 - 02:51:56 - Hoedemaeker, P.J.
  02:51:56 - 02:53:19 - Kara, K.
  02:53:19 - 02:53:23 - Hoedemaeker, P.J.
  02:53:23 - 02:53:49 - Kranenburg, P
  02:53:49 - 02:53:53 - Hoedemaeker, P.J.
  02:53:53 - 02:55:46 - Pancar, S.
  02:55:46 - 02:55:50 - Hoedemaeker, P.J.
  02:55:50 - 02:58:02 - Lopes, F
  02:58:02 - 02:58:09 - Hoedemaeker, P.J.
  02:58:09 - 02:58:38 - J. van der Sluis
  02:58:38 - 02:58:42 - Hoedemaeker, P.J.
  02:58:42 - 02:59:46 - M. Simonse
  02:59:46 - 02:59:50 - Hoedemaeker, P.J.
  02:59:50 - 03:00:13 - L. Drenth
  03:00:13 - 03:00:26 - Hoedemaeker, P.J.
  03:00:26 - 03:10:38 - Breunesse, W
  03:10:38 - 03:10:54 - Hoedemaeker, P.J.
  03:10:54 - 03:11:33 - Van 't Veer, J
  03:11:33 - 03:11:36 - Hoedemaeker, P.J.
  03:11:36 - 03:12:46 - Breunesse, W
  03:12:46 - 03:12:51 - Hoedemaeker, P.J.
  03:12:51 - 03:13:00 - Lopes, F
  03:13:00 - 03:13:10 - Hoedemaeker, P.J.
  03:13:10 - 03:13:53 - Breunesse, W
  03:13:53 - 03:13:55 - Hoedemaeker, P.J.
  03:13:55 - 03:14:18 - Lopes, F
  03:14:18 - 03:14:20 - Hoedemaeker, P.J.
  03:14:20 - 03:14:26 - Breunesse, W
  03:14:26 - 03:14:29 - Hoedemaeker, P.J.
  03:14:29 - 03:14:53 - Haasen, J.P. van
  03:14:53 - 03:14:57 - Hoedemaeker, P.J.
  03:14:57 - 03:15:07 - Breunesse, W
  03:15:07 - 03:15:22 - Hoedemaeker, P.J.
  03:15:22 - 03:15:31 - Breunesse, W
  03:15:31 - 03:15:39 - Hoedemaeker, P.J.
  03:18:54 - 03:19:04 - Hoedemaeker, P.J.
  03:19:04 - 03:19:28 - Van 't Veer, J
  03:19:28 - 03:19:30 - Hoedemaeker, P.J.
  03:19:30 - 03:19:36 - Breunesse, W
  03:19:36 - 03:19:40 - Hoedemaeker, P.J.
  03:19:40 - 03:19:57 - Pancar, S.
  03:19:57 - 03:20:00 - Hoedemaeker, P.J.
  03:20:00 - 03:20:40 - Breunesse, W
  03:20:40 - 03:20:44 - Hoedemaeker, P.J.
  03:20:44 - 03:20:55 - Pancar, S.
  03:20:55 - 03:21:02 - Rot, J.E.
  03:21:02 - 03:21:11 - Hoedemaeker, P.J.
  03:21:11 - 03:22:25 - Haasen, J.P. van
  03:22:25 - 03:22:28 - Hoedemaeker, P.J.
  03:22:47 - 03:22:56 - Hoedemaeker, P.J.
  03:22:56 - 03:26:12 - Schuttevaer, M.A.
  03:26:12 - 03:26:17 - Hoedemaeker, P.J.
  03:26:17 - 03:27:40 - Pancar, S.
  03:27:40 - 03:27:49 - Hoedemaeker, P.J.
  03:27:49 - 03:29:47 - Haasen, J.P. van
  03:29:47 - 03:29:50 - Hoedemaeker, P.J.
  03:29:50 - 03:30:08 - Pieterson, S
  03:30:08 - 03:30:10 - Hoedemaeker, P.J.
  03:30:10 - 03:30:17 - Lopes, F
  03:30:17 - 03:30:18 - Hoedemaeker, P.J.
  03:30:18 - 03:30:28 - Pieterson, S
  03:30:28 - 03:30:29 - Hoedemaeker, P.J.
  03:30:29 - 03:30:43 - Lopes, F
  03:30:43 - 03:30:59 - Hoedemaeker, P.J.
  03:30:59 - 03:32:30 - Breunesse, W
  03:32:30 - 03:32:32 - Hoedemaeker, P.J.
  03:32:32 - 03:33:07 - Pancar, S.
  03:33:07 - 03:33:19 - Breunesse, W
  03:33:19 - 03:33:23 - Hoedemaeker, P.J.
  03:33:23 - 03:33:25 - Haasen, J.P. van
  03:33:25 - 03:33:27 - Breunesse, W
  03:33:27 - 03:33:29 - Hoedemaeker, P.J.
  03:33:29 - 03:36:16 - Breunesse, W
  03:36:16 - 03:36:41 - Hoedemaeker, P.J.
  03:36:41 - 03:36:56 - Haasen, J.P. van
  03:36:56 - 03:36:59 - Hoedemaeker, P.J.
  03:36:59 - 03:37:28 - Breunesse, W
  03:37:28 - 03:37:31 - Hoedemaeker, P.J.
  03:37:31 - 03:38:08 - Schuttevaer, M.A.
  03:38:08 - 03:38:13 - Hoedemaeker, P.J.
  03:38:38 - 03:38:44 - Hoedemaeker, P.J.
  03:38:44 - 03:39:15 - Haasen, J.P. van
  03:39:15 - 03:39:18 - Hoedemaeker, P.J.
  03:39:18 - 03:39:21 - Breunesse, W
  03:39:21 - 03:39:40 - Hoedemaeker, P.J.
 7. 6
  Einde vergaderavond - 22:40