Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 6 oktober 2022

18:30 - 23:11

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder: G. Slegers
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Conclusie vergadering:
  Er zijn verschillende moties vreemd aangekondigd voor deze zienswijze. De portefeuillehouder heeft de voorlopige conclusie getrokken dat de raad met een kleine meerderheid een positieve zienswijze afgeeft. De definitieve conclusie volgt in de raadsvergadering van 13 oktober as..

  Bijlagen

 2. Voorzitter: M. de Boer-Doeves
  Portefeuillehouder: W. Breunesse, N. Groothuismink
  Commissiegriffier: A. Maaskant

  Volgorde:

  • Partiele herziening Havenstraat Hemkade geluidscontour bestaande bedrijven
  • Bestemmingsplan Noordelijk deel Hembrugterrein
  • Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein

  De voorzitter concludeert het volgende:
  - Partiele herziening Havenstraat Hemkade geluidscontour bestaande bedrijven wordt geagendeerd op de stemagenda van de raadsvergadering van 13 oktober 2022;
  - Bestemmingsplan Noordelijk deel Hembrugterrein wordt geagendeerd op de stemagenda van de raadsvergadering van 13 oktober 2022;
  - Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein wordt geagendeerd op de debatagenda van de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  Portefeuillehouder Breunesse zegt toe na te gaan hoe in de uitvoering de ecologische toetsing een plek wordt gegeven.
  Portefeuillehouder Breunesse zegt toe om in het masterplan terug te komen op het collectieve karakter van het Hembrugterrein en hoe hiermee wordt omgegaan richting bewoners (beheersvraagstuk).

  Verder geeft de portefeuillehouder n.a.v. de bespreking van het bestemmingsplan Hembrugterrein Noordelijk deel aan met het volgende bezig te zijn:

  • Aandacht voor het schone lucht akkoord
  • Steun om te sturen op betaalbare koopwoningen. En wanneer er geld uit Den Haag beschikbaar komt is de inzet om dit ook toe te wenden voor middenhuur (het middensegment)
  • Er komt nog een inrichtingsplan
  • Informatie over beroepszaken wordt nader bekeken en zo nodig toegezonden
  • Voorzieningen in het zuidelijk deel Hembrugterrein: portefeuillehouder gaat daar voortvarend mee aan de slag
  • Inzichtelijk te maken welke inspanning het vergt om de bouwnorm van BENG naar ENG te brengen op het Hembrugterrein
  • Er wordt nagedacht over de uitvoeringspraktijk waar het gaat om behoud van bomen
 3. Bijlagen