Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 1 september 2022

19:00 - 23:01

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: N. Hendriks
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Dhr. Wijkstra spreekt op persoonlijke titel in over het verzuim van de gemeente om de benodigde opvang plekken voor asielzoekers te realiseren.

 2. Voorzitter: G. Rijken
  Portefeuillehouder: J. Hamming en H. van der Laan
  Commissiegriffier: A. Maaskant

  Toezeggingen:
  Wethouder Van der Laan komt schriftelijk terug op de vraag of er voor de grond waar de units komen al een overeenkomst is gesloten en voor welke periode.

 3. Voorzitter: M. Talim
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: A. Maaskant

  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouder een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

 4. Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  De complexen van woningcorporatie Parteon aan de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord met als bouwjaar rond 1958 verkeren in slechte staat en voldoen niet meer aan de woonwensen van de huidige tijd. De complexen hebben cultuurhistorische waarden
  maar hebben geen monumentale status. Om een goede overweging te maken over renovatie of sloop-nieuwbouw heeft Parteon in samenwerking met de gemeente een afwegingskader opgesteld. Dit is voor Parteon aanleiding om een initiatief bij de gemeente in te dienen voor sloop-nieuwbouw en verdichting.

  Met deze startnotitie wordt de Raad meengenomen in de start van dit project Witte de Withstraat e.o. Naast de geldende beleidskader worden in deze startnotitie uitgangspunten en richtlijnen opgenomen voor de volgende fase. Hiermee wordt de Raad vroegtijdig de mogelijkheid gegeven om uitgangspunten en richting mee te geven bij de verdere uitwerking.

  Met dit besluit kan gestart worden met het haalbaarheidsonderzoek, het participatietraject en het opstellen van het ruimtelijk programma van eisen. De startnotitie legt geen formele (bindende) stappen vast, maar
  geeft wel uitgangspunten en richtlijnen mee voor het volgende product, het ruimtelijk programma van eisen. Met dit startbesluit wordt ook de eerste stap gemaakt in het verzorgen van duidelijkheid en urgentie van het project naar de bewoners en de omgeving.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken. Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  Toezegging wethouder: komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Keijser of de huidige bewoners gebruik mogen maken van de regeling huurbehoud.
  Conclusie vergadering: de voorzitter heeft geen conclusie getrokken van de vergadering. De agendacommissie heeft hierop op 6 september 2022 besloten dat aangezien er geen moties of amendementen zijn aangekondigd, dit raadvoorstel op de stemagenda van de raadsvergadering van 22 september 2022 wordt geagendeerd.