Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 15 september 2022

18:30 - 22:51
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.


Er vindt deze week geen parallelsessie plaats in vergaderzaal 4/5.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: R. Spiekstra
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong


  Insprekers:
  - Op de startnotitie Esdoornlaan 40 Wormerveer spreekt in: De heer Klinkenberg
  - Op het agenda initiatief kleine evenementen spreken in:
  De heer Bakker
  De heer Kuipers


  Aansluitend aan de inspraak en het vragenuur wordt een mededeling gedaan over de opvang van vluchtelingen.


  Toezeggingen:

  • Wethouder Slegers zegt toe dat er een raadsinformatiebrief komt over de werkzaamheden die nodig zijn om de cilinder aan de tijdelijke Zaanbrug te vervangen.
  • Burgemeester Hamming zegt toe terug te komen op de vraag van raadslid Pieterson of er behoefte is aan de opvang van LHBTIQ+ -vluchtelingen en als die behoefte er is of daar ook rekening mee wordt gehouden bij het zoeken naar geschikte opvanglocaties.
  00:02:28 - 00:03:36 - Spiekstra
  00:03:37 - 00:08:55 - Inspreker
  00:08:56 - 00:09:12 - Spiekstra
  00:09:13 - 00:09:32 - N. Stroo
  00:09:33 - 00:09:42 - Inspreker
  00:09:43 - 00:09:51 - Spiekstra
  00:09:52 - 00:10:07 - Hoedemaeker, P.J.
  00:10:08 - 00:10:16 - Inspreker
  00:10:17 - 00:10:23 - Spiekstra
  00:10:24 - 00:10:43 - De Groot, A
  00:10:44 - 00:11:20 - Inspreker
  00:11:21 - 00:11:24 - Spiekstra
  00:11:25 - 00:11:42 - Kerkhoven, J.
  00:11:43 - 00:12:01 - Inspreker
  00:12:02 - 00:12:06 - Spiekstra
  00:12:07 - 00:12:37 - Köseoglu-Kiliç, E.
  00:12:38 - 00:13:04 - Inspreker
  00:13:05 - 00:13:16 - S. Oppenhuizen
  00:13:17 - 00:14:02 - Inspreker
  00:14:03 - 00:14:23 - Spiekstra
  00:14:24 - 00:14:36 - Inspreker
  00:14:37 - 00:14:41 - Spiekstra
  00:14:42 - 00:14:53 - C. Gouwerok
  00:14:54 - 00:15:17 - Inspreker
  00:15:18 - 00:15:25 - Spiekstra
  00:15:26 - 00:15:54 - Rienstra, T.J.
  00:15:55 - 00:16:23 - Inspreker
  00:16:24 - 00:16:31 - Spiekstra
  00:16:32 - 00:16:49 - Köseoglu-Kiliç, E.
  00:16:50 - 00:17:13 - Inspreker
  00:17:14 - 00:18:09 - Spiekstra
  00:18:10 - 00:18:18 - Spiekstra
  00:18:19 - 00:21:26 - Inspreker
  00:21:27 - 00:21:41 - Spiekstra
  00:21:42 - 00:21:55 - H. Stokebrand
  00:21:56 - 00:21:59 - Inspreker
  00:22:00 - 00:22:23 - H. Stokebrand
  00:22:24 - 00:22:57 - Inspreker
  00:22:58 - 00:23:05 - Spiekstra
  00:23:06 - 00:23:13 - De Groot, A
  00:23:14 - 00:23:15 - Inspreker
  00:23:16 - 00:23:22 - De Groot, A
  00:23:23 - 00:23:45 - Inspreker
  00:23:46 - 00:23:50 - Spiekstra
  00:23:51 - 00:24:05 - De Groot, A
  00:24:06 - 00:24:37 - Inspreker
  00:24:38 - 00:24:43 - Spiekstra
  00:24:44 - 00:24:52 - Rienstra, T.J.
  00:24:53 - 00:25:05 - Inspreker
  00:25:06 - 00:25:19 - Rienstra, T.J.
  00:25:20 - 00:25:26 - Inspreker
  00:25:27 - 00:26:00 - Hoedemaeker, P.J.
  00:26:01 - 00:26:19 - Spiekstra
  00:26:20 - 00:27:08 - Inspreker
  00:27:09 - 00:27:18 - Spiekstra
  00:27:19 - 00:27:45 - Cornelisse, N
  00:27:46 - 00:28:24 - Inspreker
  00:28:25 - 00:28:31 - Spiekstra
  00:28:32 - 00:28:47 - G. van Bemmelen
  00:28:48 - 00:28:53 - Inspreker
  00:28:54 - 00:29:19 - Spiekstra
  00:29:20 - 00:33:08 - Inspreker
  00:33:09 - 00:33:26 - Spiekstra
  00:33:27 - 00:33:37 - G. van Bemmelen
  00:33:38 - 00:33:46 - Inspreker
  00:33:47 - 00:34:25 - Spiekstra
  00:34:26 - 00:34:46 - Cornelisse, N
  00:34:47 - 00:34:59 - Inspreker
  00:35:00 - 00:35:07 - Cornelisse, N
  00:35:08 - 00:35:39 - N. Stroo
  00:35:40 - 00:35:49 - Inspreker
  00:35:50 - 00:35:54 - N. Stroo
  00:35:55 - 00:36:03 - Inspreker
  00:36:04 - 00:36:32 - Hoedemaeker, P.J.
  00:36:33 - 00:36:43 - Spiekstra
  00:36:44 - 00:36:59 - Spiekstra
  00:37:00 - 00:37:28 - Spiekstra
  00:37:29 - 00:37:55 - G. Rijken
  00:37:56 - 00:38:06 - Spiekstra
  00:38:07 - 00:39:58 - Slegers, G
  00:39:59 - 00:40:09 - Spiekstra
  00:40:10 - 00:40:58 - G. Rijken
  00:40:59 - 00:41:10 - Spiekstra
  00:41:11 - 00:42:13 - Slegers, G
  00:42:14 - 00:42:43 - Spiekstra
  00:42:44 - 00:43:18 - Van 't Veer, J
  00:43:19 - 00:44:27 - Tuijn, R.C.
  00:44:28 - 00:44:58 - Spiekstra
  00:44:59 - 00:45:27 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  00:45:28 - 00:45:31 - Spiekstra
  00:45:32 - 00:46:38 - Laan, H. van der
  00:46:39 - 00:46:55 - Spiekstra
  00:46:56 - 00:47:11 - Spiekstra
  00:47:12 - 00:49:05 - Köseoglu-Kiliç, E.
  00:49:06 - 00:49:20 - Spiekstra
  00:49:21 - 00:49:24 - Köseoglu-Kiliç, E.
  00:49:25 - 00:51:19 - Groothuismink, N
  00:51:20 - 00:51:24 - Spiekstra
  00:51:25 - 00:51:41 - Tuijn, R.C.
  00:51:42 - 00:51:44 - Spiekstra
  00:51:45 - 00:52:11 - Köseoglu-Kiliç, E.
  00:52:12 - 00:53:05 - Groothuismink, N
  00:53:06 - 00:53:27 - Spiekstra
  00:53:28 - 00:54:03 - Velden, van der P.J.
  00:54:04 - 00:54:14 - Spiekstra
  00:54:15 - 00:56:14 - Slegers, G
  00:56:15 - 00:56:32 - Velden, van der P.J.
  00:56:33 - 00:57:05 - Slegers, G
  00:57:06 - 00:57:31 - Spiekstra
  00:57:32 - 01:02:49 - J. Hamming
  01:02:50 - 01:03:00 - Spiekstra
  01:03:01 - 01:03:37 - Cornelisse, N
  01:03:38 - 01:03:45 - Spiekstra
  01:03:46 - 01:04:50 - J. Hamming
  01:04:51 - 01:04:53 - Spiekstra
  01:04:54 - 01:05:27 - Pieterson, S
  01:05:28 - 01:05:42 - J. Hamming
  01:05:43 - 01:05:46 - Spiekstra
  01:05:47 - 01:06:25 - R. Hellings
  01:06:26 - 01:06:48 - J. Hamming
  01:06:49 - 01:07:15 - Hoedemaeker, P.J.
  01:07:16 - 01:07:59 - J. Hamming
  01:08:00 - 01:08:32 - N. Stroo
  01:08:33 - 01:08:50 - J. Hamming
  01:08:51 - 01:09:22 - Spiekstra
 2. 2
  Pauze - 19:30
 3. 3

  Voorzitter: S. Pancar
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong


   Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de raad voor om een besluit over een startnotitie te nemen waarmee de definitiefase van de ontwikkeling van de Esdoornlaan 40 te Wormerveer van start kan gaan. In de definitiefase wordt het Ruimtelijk Programma van Eisen (voortaan: RPvE) opgesteld waarin wordt voortgebouwd op de uitgangspunten die in de startnotitie (zie meegezonden stukken) reeds worden meegegeven.
  De huidige bestemming van Esdoornlaan 40 is ‘Gemengd-2’. Het betreft een sloop-nieuwbouw waarbij een oude garage, momenteel in gebruik door een meubelzaak, wordt  gesloopt. De eigenaar is voornemend de locatie te ontwikkelen naar woningen (circa 35) en heeft hiertoe ontwerptekeningen bij de gemeente aangeleverd. Eind 2021 zijn deze
  ontwerptekeningen beoordeeld middels een quickscan. Vanuit de vakspecialismen zijn aandachtspunten meegegeven voor de verdere ontwikkeling naar woningen. De hoofdlijnen hiervan zijn in de startnotitie opgenomen.
  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  01:19:43 - 01:21:15 - Pancar, S.
  01:21:16 - 01:21:21 - Pancar, S.
  01:21:22 - 01:23:15 - Schuttevaer, M.A.
  01:23:16 - 01:24:17 - Keijser, J.C.
  01:24:18 - 01:24:24 - Pancar, S.
  01:24:25 - 01:25:45 - C. Gouwerok
  01:25:46 - 01:26:57 - N. Stroo
  01:26:58 - 01:27:56 - Kingma, M
  01:27:57 - 01:29:08 - Rienstra, T.J.
  01:29:09 - 01:29:57 - R. de Vos
  01:29:58 - 01:30:01 - Pancar, S.
  01:30:02 - 01:30:45 - R. Hellings
  01:30:46 - 01:34:06 - Pieterson, S
  01:34:07 - 01:35:39 - S. Oppenhuizen
  01:35:40 - 01:39:13 - De Groot, A
  01:39:14 - 01:42:56 - Kerkhoven, J.
  01:42:57 - 01:45:24 - Köseoglu-Kiliç, E.
  01:45:25 - 01:45:31 - Pancar, S.
  01:45:32 - 02:00:18 - Tuijn, R.C.
  02:00:19 - 02:00:24 - Pancar, S.
  02:00:25 - 02:00:27 - Kingma, M
  02:00:28 - 02:00:37 - Pancar, S.
  02:00:38 - 02:01:26 - Kingma, M
  02:01:27 - 02:02:47 - Tuijn, R.C.
  02:02:48 - 02:04:16 - Kerkhoven, J.
  02:04:17 - 02:07:14 - Tuijn, R.C.
  02:07:15 - 02:07:28 - Pancar, S.
  02:07:29 - 02:07:48 - Kerkhoven, J.
  02:07:49 - 02:08:29 - Tuijn, R.C.
  02:08:30 - 02:10:05 - De Groot, A
  02:10:06 - 02:10:08 - Pancar, S.
  02:10:09 - 02:10:51 - Pieterson, S
  02:10:52 - 02:11:58 - De Groot, A
  02:11:59 - 02:12:51 - Pieterson, S
  02:12:52 - 02:13:40 - De Groot, A
  02:13:41 - 02:13:48 - Pancar, S.
  02:13:49 - 02:14:53 - Kingma, M
  02:14:54 - 02:15:57 - Schuttevaer, M.A.
  02:15:58 - 02:16:06 - Pancar, S.
  02:16:07 - 02:17:20 - Keijser, J.C.
  02:17:21 - 02:19:22 - Tuijn, R.C.
  02:19:23 - 02:19:36 - Pancar, S.
  02:19:37 - 02:19:45 - Keijser, J.C.
  02:19:46 - 02:19:48 - Pancar, S.
  02:19:49 - 02:21:26 - C. Gouwerok
  02:21:27 - 02:21:34 - Pancar, S.
  02:21:35 - 02:22:14 - C. Gouwerok
  02:22:15 - 02:22:19 - Pancar, S.
  02:22:20 - 02:23:36 - Tuijn, R.C.
  02:23:37 - 02:23:42 - Pancar, S.
  02:23:43 - 02:24:44 - S. Oppenhuizen
  02:24:45 - 02:24:49 - Pancar, S.
  02:24:50 - 02:25:06 - Köseoglu-Kiliç, E.
  02:25:07 - 02:26:07 - Tuijn, R.C.
  02:26:08 - 02:26:15 - Pancar, S.
  02:26:16 - 02:26:23 - Schuttevaer, M.A.
  02:26:24 - 02:26:47 - Pancar, S.
 4. 4
  Gelegenheid tot wisselen Zaal - 20:45
 5. 5

  Voorzitter: A. van Nieuwamerongen
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong


  De gemeenten in de Vervoerregio zijn gevraagd om een zienswijze op de Ontwerpbegroting en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.


  In bijgevoegde brief is het voorstel voor de zienswijze van Zaanstad vastgelegd.


  De gemeente Zaanstad kan instemmen met de Ontwerpbegroting en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit en vraagt met de zienswijze aandacht voor een aantal zaken, te weten het wegvallen van de Beschikbaarheidsvergoeding OV, de prijsstijgingen in projecten, de medewerking van de Vervoerregio aan het onderzoek naar de 3e ontsluiting van Westerwatering en een goede verbinding van het Uitvoeringsprogramma ZMP met het Uitvoeringsprogramma van de Vervoerregio.


  Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze bij de Vervoerregio ingediend. De Vervoerregio is ervan op de hoogte en ermee akkoord dat de zienswijze van Zaanstad niet voor de deadline van 9 september 2022, maar pas na de raadsvergadering op 22 september 2022 zal worden ingediend.


  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.


  Toezeggingen:

  • Portefeuillehouder Slegers komt schriftelijke terug over de positie van Zaanstreek en Waterland in relatie tot de concessie die EBS in beide gebieden heeft. Dit naar aanleiding van de vragen van de raadsleden of o.a. het niet volledig kunnen uitvoeren van de concessie van EBS in Waterland nadelige consequenties kan hebben voor de concessie in de Zaanstreek.
  • Portefeuillehouder Slegers zegt toe terug te komen op de vraag van de heer Van Haasen over 38,25 miljoen planstudie (nadere uitleg).
  02:34:07 - 02:34:56 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  02:34:57 - 02:37:09 - Velden, van der P.J.
  02:37:10 - 02:37:18 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  02:37:19 - 02:37:26 - Velden, van der P.J.
  02:37:27 - 02:37:28 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  02:37:29 - 02:39:54 - Haasen, J.P. van
  02:39:55 - 02:41:14 - N. Stroo
  02:41:15 - 02:43:02 - Hoedemaeker, P.J.
  02:43:03 - 02:45:35 - M. Wit
  02:45:36 - 02:47:23 - Davelaar
  02:47:24 - 02:47:28 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  02:47:29 - 02:49:12 - R. Hellings
  02:49:13 - 02:52:11 - Mattens, M.A.
  02:52:12 - 02:53:32 - M. Simonse - van Dinter
  02:53:33 - 02:55:08 - M. Hulsthoff
  02:55:09 - 02:56:16 - Kerkhoven, J.
  02:56:17 - 02:56:30 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  02:56:31 - 02:58:57 - Kuyper, H.E.
  02:58:58 - 03:01:19 - G. Rijken
  03:01:20 - 03:20:15 - Slegers, G
  03:20:16 - 03:20:23 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:20:24 - 03:20:29 - M. Wit
  03:20:30 - 03:20:51 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:20:52 - 03:22:08 - Velden, van der P.J.
  03:22:09 - 03:23:20 - Haasen, J.P. van
  03:23:21 - 03:23:50 - Hoedemaeker, P.J.
  03:23:51 - 03:25:08 - M. Wit
  03:25:09 - 03:25:18 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:25:19 - 03:26:16 - N. Stroo
  03:26:17 - 03:27:21 - Davelaar
  03:27:22 - 03:28:29 - Kerkhoven, J.
  03:28:30 - 03:28:59 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:29:00 - 03:30:13 - Mattens, M.A.
  03:30:14 - 03:30:33 - M. Hulsthoff
  03:30:34 - 03:30:41 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:30:42 - 03:32:01 - Haasen, J.P. van
  03:32:02 - 03:32:46 - Davelaar
  03:32:47 - 03:32:54 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:32:55 - 03:33:31 - Velden, van der P.J.
  03:33:32 - 03:33:37 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
  03:33:38 - 03:36:53 - Slegers, G
  03:36:54 - 03:37:22 - Haasen, J.P. van
  03:37:23 - 03:38:13 - Slegers, G
  03:38:14 - 03:39:00 - Nieuwamerongen-Oosterkamp, A.T. van
 6. 6
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 21:55
 7. 7

  Voorzitter: R. Spiekstra
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong


  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

  03:43:09 - 03:44:08 - Spiekstra
  03:44:09 - 03:45:42 - G. van Bemmelen
  03:45:43 - 03:45:46 - Spiekstra
  03:45:47 - 03:47:45 - N. Stroo
  03:47:46 - 03:47:57 - Spiekstra
  03:47:58 - 03:48:43 - Cornelisse, N
  03:48:44 - 03:50:09 - L. Drenth
  03:50:10 - 03:51:48 - H. Stokebrand
  03:51:49 - 03:52:00 - Spiekstra
  03:52:01 - 03:53:07 - R. Gichuki
  03:53:08 - 03:55:30 - Mattens, M.A.
  03:55:31 - 03:55:35 - Spiekstra
  03:55:36 - 03:57:59 - H. Veurink - Malda
  03:58:00 - 03:59:53 - R. Hellings
  03:59:54 - 04:01:34 - Lopes, F
  04:01:35 - 04:01:43 - Spiekstra
  04:01:44 - 04:03:14 - M. Wit
  04:03:15 - 04:03:24 - Spiekstra
  04:03:25 - 04:04:47 - M. Talim
  04:04:48 - 04:04:58 - Spiekstra
  04:04:59 - 04:08:36 - Breunesse, W
  04:08:37 - 04:08:46 - Spiekstra
  04:08:47 - 04:12:21 - G. van Bemmelen
  04:12:22 - 04:12:39 - Spiekstra
  04:12:40 - 04:13:12 - R. Gichuki
  04:13:13 - 04:13:22 - Spiekstra
  04:13:23 - 04:14:15 - M. Wit
  04:14:16 - 04:14:22 - Spiekstra
  04:14:23 - 04:14:55 - Lopes, F
  04:14:56 - 04:15:03 - Spiekstra
  04:15:04 - 04:15:31 - Mattens, M.A.
  04:15:32 - 04:16:29 - N. Stroo
  04:16:30 - 04:16:35 - Spiekstra
  04:16:36 - 04:17:35 - H. Stokebrand
  04:17:36 - 04:17:49 - Spiekstra
  04:17:50 - 04:21:55 - Breunesse, W
  04:21:56 - 04:22:18 - Spiekstra
  04:22:19 - 04:25:15 - G. van Bemmelen
  04:25:16 - 04:25:22 - Spiekstra
  04:25:23 - 04:26:05 - R. Gichuki
  04:26:06 - 04:27:25 - G. van Bemmelen
  04:27:26 - 04:27:40 - Spiekstra
 8. 8
  Einde vergaderavond - 22:50