Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 2 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Hamming
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Griffier: A. Maaskant

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen van de agenda
 3. 3

  Resultaat stemming

 4. 4

  Resultaat stemming

 5. 5
  Stemmingen
 6. 5.1

  Resultaat stemming

 7. 5.2

  Resultaat stemming

 8. 5.3

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement besluitvorming i.v.m. inwerkingtreding nieuwe woonruimteverdeling
 9. 5.4

  Resultaat stemming

 10. 5.5

  Resultaat stemming

 11. 5.6

  Er zijn 5 vacatures, de volgende raadsleden hebben zich aangemeld:

  1. Menno de Haas
  2. Fidel Lopes
  3. Kivilcim Özmen
  4. Hanneke Veurink
  5. Flip Hoedemaeker

  Besluit

  De Raad behandelt dit voorstel als zakelijk voorstel, daarmee zijn:

  1. Menno de Haas
  2. Fidel Lopes
  3. Kivilcim Özmen
  4. Hanneke Veurink
  5. Flip Hoedemaeker

  benoemd als lid van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

 12. 5.7

  Sebnem Pancar gaat binnenkort tijdelijk met verlof. Daarmee ontstaat een tijdelijke vacature in de agendacommissie, die moet worden ingevuld. De voorliggende benoeming geldt zolang Sebnem Pancar met verlof is.

  Het volgende raadslid heeft zich aangemeld:

  1. Julie van 't Veer

  Besluit

  De Raad behandelt dit voorstel als zakelijk voorstel, daarmee is Julie van 't Veer benoemd als tijdelijke lid van de agendacommissie.

 13. 5.8

  Marianne Doeves-de Boer heeft zich teruggetrokken als lid van de stuurgroep Zaans Samenspel. Daarmee is er één vacature.

  Het volgende raadslid heeft zich aangemeld:
  1. Annemarie van Nieuwamerongen

  Besluit

  De Raad behandelt dit voorstel als zakelijk voorstel, daarmee is Annemarie van Nieuwamerongen benoemd als lid van de stuurgroep Zaans Samenspel

 14. 5.9

  Casper Davelaar heeft zich teruggetrokken als lid van de Vervoerregio. Daarmee is er één vacature. De volgende raadsleden hebben zich aangemeld:
  1. Julie van 't Veer
  2. Melchior Mattens

  Besluit

  Er heeft een schriftelijke stemming plaatsgevonden. Benoemd als lid van de Vervoerregio is Melchior Mattens.

 15. 6
  Debat
 16. 6.1

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Nieuwe wettelijke kaders afstand tot windmolens
  Amendement Startnotitie Windenergie NZKG - Weging van Belangen
  Amendement windenergie - Afstandscriterium windmolens
  Motie Samenwerking provincie windturbines NZKG
  Motie Startnotitie zoekgebieden windenergie regie bij gemeente
 17. 6.2.1

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Betaald parkeren RAUM
  Amendement RAUM Brief Kadernota - participatiebijdrage
  Amendement RAUM brief kadernota - waterkwaliteit
  Motie RAUM verzoek opstellen overzicht met gevolgen opzeggen gemeenschappelijke regeling
 18. 6.2.2

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Twiske-Waterland verzoek opstellen overzicht met gevolgen opzeggen gemeenschappelijke regeling
 19. 6.3

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Marktstraat - Knarrenhof (Specifieke woonvormen Locatie Marktstraat)
  Amendement Startnotitie Marktstraat Wormerveer - het nuttige en het aangename
  Motie Marktstraat - Knarrenhof (Ontwikkeling locatie Marktstraat naar specifieke Woonvormen in gedachte van het "Knarrenhofje")
  Motie Startnotities Belanghebbenden vooraf uitnodigen voor een gesprek
  Motie Startnotities Schouw
 20. 6.4

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie bouwlagen Jufferstraat
  Motie Jufferstraat Eerlijke verdeling parkeerplaatsen
  Motie Jufferstraat Eerlijke verdeling woonoppervlakes
 21. 6.5

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Startnotitie Gasfabriekterrein Wormerveer
  Motie Gasfabriekterrein Eerst parkeerprobleem oplossen, dan bouwen
 22. 6.6

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd Indicatie voor onbepaalde tijd WMO
 23. 6.7

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd Aanpak overlast Schiphol