Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 24 november 2022

18:30 - 23:11

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Op de gebiedsvisie Balkenhaventerrein spreken in:

  Mevr. J. Wilsdorf, secretaris van de Belangenvereniging Tuinders Zaanderhorn (BTZ)
  Dhr. I. Moens, namens NSV
  Mevr. E. Guiliazova
  Mevr. A. Guiliazova
  Dhr. F. Groen
  Dhr. Kutschenreuter en mevr. Hazeleger
  Dhr. G. Vos, voorzitter bewonersvereniging
  Mevr. M. Hopman, Voorzitter Belangenvereniging Tuinders Zaanderhorn (BTZ)

  Over de recente ontwikkelingen rond een inclusief sinterklaasfeest in Zaanstad spreken in:
  Mevr. M. Klooster
  Mevr. Z. Currie

 2. Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Deze bespreking zal besloten van start gaan in een andere zaal dan de Raadzaal. Reden hiervoor is dat er raadsleden zijn die vragen hebben over een geheim stuk. Bij dit besloten deel kunnen alleen de raadsleden en steunfractieleden aanwezig zijn. Zodra de besloten vergadering beëindigd is, zal de openbare bespreking in de Raadzaal van start gaan.

  Al zeker 8 jaar is er een conflict gaande tussen de bewoners van Hemkade 51 en de ondernemer van Hemkade 48 waarbij de gemeente op diverse bestuursrechtelijke gronden is betrokken en ook als eigenaar van percelen grond in het gebied. Dit conflict vergt van zowel de belanghebbenden zelf als van de gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, onevenredig veel inspanning. Ondanks diverse rechterlijke uitspraken (grotendeels ten faveure van de bestaande situatie) is het tot op heden niet gelukt om de ontstane situatie te normaliseren.

  Tijdens het Zaanstad Beraad van 10 oktober 2019 deed burgemeester Jan Hamming de toezegging om er alles aan te zullen doen om deze slepende kwestie op te lossen. Tegelijkertijd gaf hij aan dat een oplossing vinden niet eenvoudig zou zijn en dat deze alleen kans van slagen zou hebben als deze met de raad en betrokkenen samen wordt gezocht.

  Via een ingewonnen zienswijze van de raad op een ‘inventarisatie mogelijkheden dossier Hemkade’ van het college in januari 2020, aangevuld met een raadsinformatiebrief in mei 2020, nam de gemeenteraad op 2 juli 2020 met een overgrote meerderheid een motie aan. De motie droeg het college op om een gebiedsvisie op te stellen voor het gebied Hemkade/Balkenhaventerrein en bij het opstellen van de visie in gesprek te gaan met alle belanghebbenden, rekening te houden met hun toekomstplannen en die voor zover mogelijk te verankeren in het resultaat.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

 3. Voorzitter: A. van Nieuwamerongen
  Portefeuillehouder: gehele college
  Commissiegriffier: J. de Jong / C. Winkel

  Het college vraagt de raad welke aandachtspunten hij meegeeft bij het voorliggende collegevoorstel. De portefeuillehouder concludeert aan het einde van de behandeling welke aandachtspunten mee zullen worden genomen