Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 29 september 2022

19:00 - 23:01
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: N. Hendriks
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: A. Maaskant


  Voorafgaand aan de inspraak zal wethouder Onclin een mededeling doen over Energiefonds.


  Op het niet geagendeerde onderwerp het uitroepen van de klimaat- en de biodiversiteitscrisis spreken in:
  -Mevrouw Meerhoff, mede-initiatiefnemer van de Zaanse Klimaatcoalitie.
  Na de inspraak zal mevrouw Meerhoff een brief en handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad en portefeuillehouder Tuijn.
  -De heer Dawson.


  Op het onderwerp vaststelling voorlopig voorkeursalternatief Guisweg spreken in:
  -De heer Krokké, voorzitter van tennisvereniging KZTV, namens beide tennisverenigingen (KZTV en Westzijderveld).
  -De heer Van Tellingen.

  00:15:49 - 00:16:01 - N. Hendriks
  00:16:01 - 00:18:24 - Onclin, S.
  00:18:24 - 00:18:39 - N. Hendriks
  00:18:39 - 00:18:57 - Haasen, J.P. van
  00:18:57 - 00:19:03 - Onclin, S.
  00:19:03 - 00:19:06 - N. Hendriks
  00:19:06 - 00:19:17 - P. Klos
  00:19:17 - 00:19:37 - Onclin, S.
  00:19:37 - 00:19:43 - N. Hendriks
  00:19:43 - 00:19:46 - Kuyper, H.E.
  00:19:46 - 00:19:48 - N. Hendriks
  00:19:48 - 00:19:58 - Veurink, H
  00:19:58 - 00:20:00 - N. Hendriks
  00:20:00 - 00:20:10 - Onclin, S.
  00:20:10 - 00:20:13 - N. Hendriks
  00:20:13 - 00:20:15 - N. Stroo
  00:20:15 - 00:20:24 - N. Hendriks
  00:20:24 - 00:20:35 - Mattens, M.A.
  00:20:35 - 00:21:07 - Onclin, S.
  00:21:07 - 00:21:42 - N. Hendriks
  00:30:05 - 00:30:13 - N. Hendriks
  00:30:13 - 00:30:16 - J. van der Sluis
  00:30:16 - 00:30:22 - N. Hendriks
  00:30:22 - 00:30:36 - P. Klos
  00:31:19 - 00:31:30 - N. Hendriks
  00:31:30 - 00:32:01 - Mattens, M.A.
  00:32:46 - 00:33:05 - N. Hendriks
  00:33:05 - 00:34:54 - Tuijn, R.C.
  00:34:54 - 00:34:58 - N. Hendriks
  00:34:58 - 00:35:41 - Kuyper, H.E.
  00:35:41 - 00:35:59 - N. Hendriks
  00:42:49 - 00:42:53 - N. Hendriks
  00:42:53 - 00:43:29 - Mattens, M.A.
  00:44:04 - 00:44:10 - N. Hendriks
  00:44:10 - 00:44:35 - H. Stokebrand
  00:44:50 - 00:44:55 - N. Hendriks
  00:44:55 - 00:45:19 - Veurink, H
  00:45:19 - 00:45:22 - N. Hendriks
  00:46:14 - 00:46:42 - N. Hendriks
  00:55:35 - 00:55:40 - N. Hendriks
  00:55:40 - 00:56:10 - Doeves-de Boer, M.
  00:56:10 - 00:56:12 - N. Hendriks
  00:56:52 - 00:57:00 - N. Hendriks
  00:57:00 - 00:57:10 - De Groot, A
  00:57:10 - 00:57:12 - N. Hendriks
  00:57:12 - 00:57:55 - De Groot, A
  00:58:50 - 00:58:56 - N. Hendriks
  00:58:56 - 00:59:05 - Haasen, J.P. van
  00:59:50 - 00:59:52 - N. Hendriks
  00:59:52 - 01:00:10 - Haasen, J.P. van
  01:00:16 - 01:00:30 - N. Hendriks
  01:05:44 - 01:05:56 - N. Hendriks
  01:05:56 - 01:06:39 - Doeves-de Boer, M.
  01:06:39 - 01:06:40 - N. Hendriks
  01:08:00 - 01:08:04 - N. Hendriks
  01:08:16 - 01:08:22 - N. Hendriks
  01:08:22 - 01:08:56 - De Groot, A
  01:08:56 - 01:09:01 - N. Hendriks
  01:09:01 - 01:09:30 - De Groot, A
  01:10:43 - 01:10:49 - N. Hendriks
  01:10:49 - 01:11:25 - Lopes, F
  01:11:48 - 01:12:03 - N. Hendriks
  01:12:03 - 01:12:38 - Mattens, M.A.
  01:13:48 - 01:14:46 - N. Hendriks
  01:14:46 - 01:15:29 - G. Rijken
  01:15:29 - 01:15:32 - N. Hendriks
  01:15:32 - 01:17:03 - Tuijn, R.C.
  01:17:03 - 01:17:18 - N. Hendriks
  01:17:18 - 01:17:29 - A. Weerden
  01:17:29 - 01:17:35 - N. Hendriks
  01:17:35 - 01:18:57 - Slegers, G
  01:18:57 - 01:19:05 - N. Hendriks
  01:19:05 - 01:19:31 - Mattens, M.A.
  01:19:31 - 01:19:35 - N. Hendriks
  01:21:21 - 01:21:28 - N. Hendriks
  01:21:28 - 01:21:48 - Mattens, M.A.
  01:21:48 - 01:21:53 - N. Hendriks
  01:22:21 - 01:22:40 - N. Hendriks
  01:22:40 - 01:23:03 - P. Klos
  01:24:56 - 01:25:14 - N. Hendriks
  01:25:14 - 01:25:55 - Mattens, M.A.
  01:25:55 - 01:26:00 - N. Hendriks
  01:27:25 - 01:27:29 - N. Hendriks
  01:27:29 - 01:27:40 - Mattens, M.A.
  01:27:40 - 01:27:41 - N. Hendriks
  01:27:45 - 01:28:01 - N. Hendriks
 2. 2
  Pauze - 20:00
 3. 3

  Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: J. de Jong
  Gemeente Zaanstad is bezig met de voorbereidingen voor de invoering van een stadspas. Deze zomer is de aanbesteding gestart. De planning is dat de opdracht eind 2022 wordt
  gegund en dat we samen met de pasaanbieder rond de zomer 2023 de pas in de markt te kunnen zetten.
  De stadspas geeft korting op sport, cultuur en recreatie en voordeel bij aankopen in winkels. De pas is voor iedereen te koop. Inwoners met een laag inkomen en mantelzorgers krijgen de pas gratis. Wij vinden het belangrijk dat alle Zaankanters gebruik kunnen maken van al het moois en goede dat onze streek te bieden heeft. En dat iedereen mee kan doen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Ook als daar thuis weinig geld voor is. Om de gratis pas te kunnen verstrekken is een verordening nodig. Deze wordt op 13 oktober 2022 in de raad besproken.
  Naast korting en voordeel willen we met de pas ook gemeentelijke regelingen voor minima ontsluiten. Zo wordt het voor kwetsbare huishoudens makkelijker om daar gebruik van te
  maken. De eerste regeling die we via de stadspas aanbieden is Meedoen Zaanstad, waarmee kinderen uit minimagezinnen een jaar lang gratis kunnen sporten of hun creatieve
  talenten kunnen ontwikkelen. Voor deze regeling geldt nu een inkomensnorm van 110% van de bijstandsnorm.


  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.


  Toezeggingen:

  • Wethouder Tuijn zegt toe terug te komen op de vraag of dierenartskosten wordt meegenomen in evaluatie van de stadspas.
  • Wethouder Tuijn zeg toe schriftelijk terug te komen op de vraag wat er nu exact geëvalueerd kan worden.

  Conclusie:
  Het voorstel zal worden geagendeerd op de stemagenda van de raadsvergadering van 13 oktober 2022

  01:34:05 - 01:34:59 - Velden, van der P.J.
  01:34:59 - 01:36:10 - Lassooy A.C.
  01:36:10 - 01:36:12 - Velden, van der P.J.
  01:36:12 - 01:39:30 - N. Hendriks
  01:39:30 - 01:39:34 - Velden, van der P.J.
  01:39:34 - 01:41:05 - Cornelisse, N
  01:41:05 - 01:41:09 - Velden, van der P.J.
  01:41:09 - 01:44:02 - G. van Zanen
  01:44:02 - 01:44:06 - Velden, van der P.J.
  01:44:06 - 01:46:29 - Özmen, K
  01:46:29 - 01:46:35 - Velden, van der P.J.
  01:46:35 - 01:48:45 - Veurink, H
  01:48:45 - 01:48:49 - Velden, van der P.J.
  01:48:49 - 01:52:16 - Blazevska, J
  01:52:16 - 01:52:34 - Velden, van der P.J.
  01:52:34 - 01:52:57 - Blazevska, J
  01:52:57 - 01:53:05 - Velden, van der P.J.
  01:53:05 - 01:54:26 - R. Gichuki
  01:54:26 - 01:54:29 - Velden, van der P.J.
  01:54:29 - 01:55:14 - S. Alharune
  01:55:14 - 01:55:17 - Velden, van der P.J.
  01:55:17 - 01:56:39 - Schuttevaer, M.A.
  01:56:39 - 01:56:41 - Velden, van der P.J.
  01:56:41 - 01:57:35 - Kranenburg, P
  01:57:35 - 01:57:38 - Velden, van der P.J.
  01:57:38 - 01:59:27 - Mattens, M.A.
  01:59:27 - 01:59:31 - Velden, van der P.J.
  01:59:31 - 02:01:43 - Visser, M
  02:01:43 - 02:01:54 - Velden, van der P.J.
  02:01:54 - 02:15:06 - Tuijn, R.C.
  02:15:06 - 02:15:25 - Velden, van der P.J.
  02:15:25 - 02:16:11 - Tuijn, R.C.
  02:16:11 - 02:16:28 - Velden, van der P.J.
  02:16:28 - 02:16:52 - Tuijn, R.C.
  02:16:52 - 02:16:55 - Velden, van der P.J.
  02:16:55 - 02:17:35 - Cornelisse, N
  02:17:35 - 02:17:37 - Velden, van der P.J.
  02:17:37 - 02:18:00 - Tuijn, R.C.
  02:18:00 - 02:18:11 - Cornelisse, N
  02:18:11 - 02:18:40 - Tuijn, R.C.
  02:18:40 - 02:18:55 - Velden, van der P.J.
  02:18:55 - 02:19:21 - Tuijn, R.C.
  02:19:21 - 02:19:54 - Velden, van der P.J.
  02:19:54 - 02:20:30 - Tuijn, R.C.
  02:20:30 - 02:20:52 - Velden, van der P.J.
  02:20:52 - 02:21:12 - Tuijn, R.C.
  02:21:12 - 02:21:33 - Velden, van der P.J.
  02:21:33 - 02:21:48 - Mattens, M.A.
  02:21:48 - 02:21:50 - Velden, van der P.J.
  02:21:50 - 02:21:55 - Tuijn, R.C.
  02:21:55 - 02:22:02 - Velden, van der P.J.
  02:22:02 - 02:22:17 - Kranenburg, P
  02:22:17 - 02:22:20 - Velden, van der P.J.
  02:22:20 - 02:22:40 - Tuijn, R.C.
  02:22:40 - 02:22:43 - Velden, van der P.J.
  02:22:43 - 02:22:45 - Kranenburg, P
  02:22:45 - 02:22:54 - Velden, van der P.J.
  02:22:54 - 02:23:00 - Veurink, H
  02:23:00 - 02:23:11 - Velden, van der P.J.
  02:23:11 - 02:23:30 - Özmen, K
  02:23:30 - 02:23:33 - Velden, van der P.J.
  02:23:33 - 02:23:54 - Tuijn, R.C.
  02:23:54 - 02:23:56 - Özmen, K
  02:23:56 - 02:23:59 - Tuijn, R.C.
  02:23:59 - 02:24:03 - Velden, van der P.J.
  02:24:03 - 02:25:07 - G. van Zanen
  02:25:07 - 02:25:15 - Tuijn, R.C.
  02:25:15 - 02:25:45 - Velden, van der P.J.
  02:25:45 - 02:26:01 - G. van Zanen
  02:26:01 - 02:26:20 - Tuijn, R.C.
  02:26:20 - 02:26:28 - Velden, van der P.J.
  02:26:28 - 02:27:28 - N. Hendriks
  02:27:28 - 02:27:30 - Velden, van der P.J.
  02:27:30 - 02:28:45 - Tuijn, R.C.
  02:28:45 - 02:28:55 - Velden, van der P.J.
  02:28:55 - 02:30:00 - Lassooy A.C.
  02:30:00 - 02:30:05 - Velden, van der P.J.
  02:30:05 - 02:30:13 - Tuijn, R.C.
  02:30:13 - 02:32:33 - A. Meijer van Putten
  02:32:33 - 02:33:04 - Velden, van der P.J.
  02:33:04 - 02:33:09 - Veurink, H
  02:33:09 - 02:33:10 - Velden, van der P.J.
  02:33:10 - 02:33:45 - Veurink, H
  02:33:45 - 02:33:58 - Blazevska, J
  02:33:58 - 02:34:11 - Velden, van der P.J.
 4. 4
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:20
 5. 5

  Voorzitter: Perry van der Velden
  Portefeuillehouder: G. Slegers
  Commissiegriffier: J. de Jong
  Het college vraagt de raad welke aandachtspunten hij meegeeft bij het voorliggende collegevoorstel. De portefeuillehouder concludeert aan het einde van de behandeling welke aandachtspunten mee zullen worden genomen.


  Toezegging:
  Wethouder Slegers zegt toe schriftelijk terug te komen op de vragen van mevrouw Talim over ecologie.


  Voortgangsconclusie:
  De voorzitter heeft geconcludeerd dat er een vervolgbespreking nodig is. De agendacommissie wordt gevraagd deze bespreking in te plannen.

  02:45:36 - 02:46:33 - Velden, van der P.J.
  02:46:33 - 02:51:13 - G. Rijken
  02:51:13 - 02:51:17 - Velden, van der P.J.
  02:51:17 - 02:56:31 - Mattens, M.A.
  02:56:31 - 02:56:35 - Velden, van der P.J.
  02:56:35 - 03:01:03 - Doeves-de Boer, M.
  03:01:03 - 03:01:06 - Velden, van der P.J.
  03:01:06 - 03:03:35 - Kuyper, H.E.
  03:03:35 - 03:03:40 - Velden, van der P.J.
  03:03:40 - 03:07:50 - De Groot, A
  03:07:50 - 03:07:52 - Velden, van der P.J.
  03:07:52 - 03:09:26 - C. Davelaar
  03:09:26 - 03:09:28 - Velden, van der P.J.
  03:09:28 - 03:11:07 - Veurink, H
  03:11:07 - 03:11:10 - Velden, van der P.J.
  03:11:10 - 03:15:35 - N. Stroo
  03:15:35 - 03:15:40 - Velden, van der P.J.
  03:15:40 - 03:15:48 - N. Stroo
  03:15:48 - 03:15:51 - Velden, van der P.J.
  03:15:51 - 03:17:19 - M. Talim
  03:17:19 - 03:21:51 - Doeves-de Boer, M.
  03:21:51 - 03:21:53 - Velden, van der P.J.
  03:21:53 - 03:26:22 - M. Wit
  03:26:22 - 03:26:25 - Velden, van der P.J.
  03:26:25 - 03:26:49 - Keijser, J.C.
  03:26:49 - 03:27:01 - Velden, van der P.J.
  03:27:01 - 03:51:42 - Slegers, G
  03:51:42 - 03:51:55 - Velden, van der P.J.
  03:51:55 - 03:52:01 - Doeves-de Boer, M.
  03:52:01 - 03:52:03 - Velden, van der P.J.
  03:52:03 - 03:52:40 - Doeves-de Boer, M.
  03:52:40 - 03:52:45 - Velden, van der P.J.
  03:52:45 - 03:53:54 - Slegers, G
  03:53:54 - 03:55:00 - Velden, van der P.J.
  03:55:00 - 03:55:55 - De Groot, A
  03:55:55 - 03:56:03 - Velden, van der P.J.
  03:56:03 - 03:56:08 - De Groot, A
  03:56:08 - 03:56:22 - Velden, van der P.J.
  03:56:22 - 03:56:27 - De Groot, A
  03:56:27 - 03:56:39 - Velden, van der P.J.
  03:56:39 - 03:57:27 - G. Rijken
  03:57:27 - 03:57:31 - Velden, van der P.J.
  03:57:31 - 03:58:51 - Slegers, G
  03:58:51 - 03:59:01 - Velden, van der P.J.
  03:59:01 - 04:00:06 - N. Stroo
  04:00:06 - 04:00:08 - Velden, van der P.J.
  04:00:08 - 04:01:39 - Slegers, G
  04:01:39 - 04:01:43 - Velden, van der P.J.
  04:01:43 - 04:03:11 - Mattens, M.A.
  04:03:11 - 04:03:14 - Velden, van der P.J.
  04:03:14 - 04:05:36 - Slegers, G
  04:05:36 - 04:05:41 - Velden, van der P.J.
  04:05:41 - 04:07:11 - Kuyper, H.E.
  04:07:11 - 04:07:19 - Velden, van der P.J.
  04:07:19 - 04:08:29 - Slegers, G
  04:08:29 - 04:08:32 - Velden, van der P.J.
  04:08:32 - 04:08:47 - C. Davelaar
  04:08:47 - 04:08:56 - Doeves-de Boer, M.
  04:08:56 - 04:08:58 - C. Davelaar
  04:08:58 - 04:09:02 - Doeves-de Boer, M.
  04:09:02 - 04:09:08 - Velden, van der P.J.
  04:09:08 - 04:10:28 - C. Davelaar
  04:10:28 - 04:10:32 - Velden, van der P.J.
  04:10:32 - 04:11:53 - Slegers, G
  04:11:53 - 04:12:04 - C. Davelaar
  04:12:04 - 04:12:30 - Slegers, G
  04:12:30 - 04:12:36 - Velden, van der P.J.
  04:12:36 - 04:14:13 - M. Wit
  04:14:13 - 04:14:18 - Velden, van der P.J.
  04:14:18 - 04:14:35 - Slegers, G
  04:14:35 - 04:15:50 - M. Wit
  04:15:50 - 04:15:51 - Velden, van der P.J.
  04:15:51 - 04:15:57 - Slegers, G
  04:15:57 - 04:16:45 - Kerkhoven, J.
 6. 6
  Einde vergaderavond - 23:00