Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 29 september 2022

19:00 - 23:01

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: N. Hendriks
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: A. Maaskant

  Op het niet geagendeerde onderwerp het uitroepen van de klimaat- en de biodiversiteitscrisis spreekt in mevrouw Meerhoff, mede-initiatiefnemer van de Zaanse Klimaatcoalitie.
  Na de inspraak zal mevrouw Meerhoff een brief en handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad en portefeuillehouder Tuijn.

  Op het onderwerp vaststelling voorlopig voorkeursalternatief Guisweg spreekt in de heer Krokké, voorzitter van tennisvereniging KZTV, namens beide tennisverenigingen (KZTV en Westzijderveld).

 2. Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: J. de Jong
  Gemeente Zaanstad is bezig met de voorbereidingen voor de invoering van een stadspas. Deze zomer is de aanbesteding gestart. De planning is dat de opdracht eind 2022 wordt
  gegund en dat we samen met de pasaanbieder rond de zomer 2023 de pas in de markt te kunnen zetten.
  De stadspas geeft korting op sport, cultuur en recreatie en voordeel bij aankopen in winkels. De pas is voor iedereen te koop. Inwoners met een laag inkomen en mantelzorgers krijgen de pas gratis. Wij vinden het belangrijk dat alle Zaankanters gebruik kunnen maken van al het moois en goede dat onze streek te bieden heeft. En dat iedereen mee kan doen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Ook als daar thuis weinig geld voor is. Om de gratis pas te kunnen verstrekken is een verordening nodig. Deze wordt op 13 oktober 2022 in de raad besproken.
  Naast korting en voordeel willen we met de pas ook gemeentelijke regelingen voor minima ontsluiten. Zo wordt het voor kwetsbare huishoudens makkelijker om daar gebruik van te
  maken. De eerste regeling die we via de stadspas aanbieden is Meedoen Zaanstad, waarmee kinderen uit minimagezinnen een jaar lang gratis kunnen sporten of hun creatieve
  talenten kunnen ontwikkelen. Voor deze regeling geldt nu een inkomensnorm van 110% van de bijstandsnorm.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.