Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overige evenementen

Informatiebijeenkomst rapport bureau Berenschot "Duurzame bekostiging participatiebedrijf Werkom"

woensdag 9 november 2022

20:00 - 22:00
Toelichting

In februari 2022 hebben de gemeenteraden van Purmerend en Zaanstad het Koersdocument herijking Werkom vastgelegd. Hierbij is besloten dat Werkom wordt doorontwikkeld naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Omdat inhoud en financiën hand in hand gaan, was/is ook sprake van een financieel vraagstuk. Een duurzame oplossing ten aanzien van een passend bekostigingsmodel was op het moment van besluitvorming nog niet gevonden. Daarom hebben Purmerend en Zaanstad bureau Berenschot ingeschakeld. Aan het bureau is gevraagd welke realistische en toekomstbestendige manieren van bekostiging mogelijk zijn, gegeven de gekozen koers voor Werkom. Het rapport komt op 2 november beschikbaar voor de raden. In deze informatiebijeenkomst geeft het bureau Berenschot een nadere toelichting op het rapport.


Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de gemeenteraad van Purmerend. Zaanse raadsleden kunnen als toehoorder aansluiten, of live volgen via: https://purmerend.raadsinformatie.nl.


Eind november zal het rapport besproken worden in de Zaanse Raad door middel van een zienswijze aan de Raad, conform de aangenomen motie:  https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/4f2eca1c-13b7-495e-b506-f8624692dc7c


Technische vragen kunnen worden schriftelijk worden gesteld via raadsgriffie@zaanstad.nl.

Agenda documenten