Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Werkbezoek

Beheermodel onderhoud en beheer buitensportaccommodaties

vrijdag 17 maart 2023

13:00 - 15:30
Locatie

Kantine Sporting Krommenie, Marslaan 10 1562 WB Krommenie

Toelichting

Graag aanmelden via raadsgriffie@zaanstad.nl


Om onze ambities met betrekking tot (top)sporten, bewegen en gezondheid te realiseren is er ruimte nodig om te kunnen bewegen en verenigingen die sportactiviteiten organiseren. Sportaccommodaties zijn daarbij cruciaal. Om die rol goed te vervullen moeten de accommodaties toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen. En dat stelt eisen aan onderhoud en beheer. Een schoon, toegankelijk en functioneel sportpark nodigt namelijk uit om te bewegen, te leren en te ontmoeten. En als je dit samen doet, verbindt sport. Sporten draagt bij aan de kwaliteit van Zaanstad.


Verenigingen en de beheerstichtingen op de sportparken hebben in Zaanstad een spilfunctie in het beheer en onderhoud. Dat bevordert de eigen kracht van de sporters en vrijwilligers, en ondersteunt de verantwoordelijkheid van de gebruikers van het sportpark. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maken dat we dit model deels moeten herzien. Zo wordt het beheer en onderhoud steeds complexer en kan steeds minder gerekend worden op de inzet van vrijwilligers. We willen daarom de komende jaren naar een ander beheermodel voor alle buitensportaccommodaties.


Het beheermodel omvat alle afspraken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, beheerstichtingen en sportverenigingen (hierna: gebruikers) aangaande het onderhoud en beheer van de buitensportaccommodaties. Onderdelen van het beheermodel zijn onder andere:
- de subsidieregeling ‘Meedoen in Sport’, waarmee we de gebruikers financieel ondersteunen in de onderhouds- en renovatiekosten
- en alle overeenkomsten tussen gemeente en de gebruikers met betrekking tot het gebruik van de gronden en de kunstgrasvelden.


Om u te laten zien hoe het beheer en onderhoud van een sportpark eruit ziet in de praktijk en om verder te praten over de nieuwe voorstellen organiseert het projectteam samen met sportvereniging Sporting Krommenie een werkbezoek voor u, de raadsleden van de gemeente Zaanstad.


Tijdens het werkbezoek willen wij (de projectorganisatie) u informeren over de huidige stand van zaken in de herijking van het beheermodel en het (bestuurlijk) proces. Doel van het werkbezoek is dat u een goed beeld krijgt van de omvang van al het onderhoud op alle sportparken en hoort waar gebruikers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen op het gebied van onderhoud en beheer. Wij nemen u mee in de afweging en redenen om het bestaande model te herijken en het proces daarnaartoe.


Wij hebben voorzitters van sportverenigingen binnen de stichting Provily uitgenodigd om hun ervaringen met ons te delen. Ook zijn er twee interessante sprekers uitgenodigd en krijgen wij een rondleiding over het sportpark. Naast informeren willen we ook met elkaar het gesprek aangaan over de huidige situatie als het gaat om onderhoud en beheer. Waar lopen sportverenigingen tegenaan, welke onderdelen nemen we mee in een nieuw model en hoe zorgen we dat we gezamenlijk kunnen blijven optrekken? In het laatste deel van het werkbezoek gaan we, aan de hand van diverse onderwerpen en stellingen, met elkaar in gesprek en is er voldoende ruimte om vragen te stellen.


Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie/thee
13.15 uur Welkomstwoord door Wethouder Slegers
13.25 uur Opening
13.30 uur Informatie over project Beheer Buitensport
13.45 uur Rondleiding sportcomplex Sporting Krommenie
14.15 uur Spreker 1: Ton de Kroon (Buro RIET) vertelt iets over zijn ervaringen bij andere gemeenten, zijn bevindingen in Zaanstad en zijn inzet voor het project
14.30 uur Spreker 2: Frank van Leeuwen (Cromtigers) vertelt als Zaanse sporter over zijn ervaringen en beleving op onze buitensportaccommodaties
14.45 uur Interactieve sessie met alle betrokkenen
15.30 uur Afsluiting met hapje & drankje
16.00 uur Einde


Steunfractieleden ontvangen een vergoeding voor commissies en evenementen die door de Agendacommissie zijn aangemerkt als Zaanstad Beraad. Werkbezoeken georganiseerd vanuit de griffie worden als zodanig aangemerkt.

Agenda documenten