Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Raadsvergadering, Begroting

dinsdag 9 november 2021

16:00
Locatie

Raadzaal in het stadhuis van Zaanstad

Voorzitter
J. Hamming
Toelichting

Griffier: J. Jongbloed
Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden
Bij deze vergadering is ondertiteling beschikbaar. U kunt deze aanzetten door naast het volumeknopje in de player op 'CC' te klikken.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Opening en mededelingen van de voorzitter


  Bericht van afwezigheid: Mw. Pancar, dhr. Zoomermeijer. Dhr. Hartog, dhr. Mattens en dhr. Calkhoven zijn later.


  Mededeling: dhr. Zoomermeijer en dhr. Van Braam gaan verder onder de naam ‘De Socialisten’.


  Behandeling begroting: In de Algemene Beschouwingen hebben de fractievoorzitters hun visie op Zaanstad en de begroting gegeven. Het debat hierover is verder gevoerd in de Zaanstad Beraden van afgelopen week. Vanavond wordt er gestemd over de moties en amendementen, de begroting en de daarbij behorende voorstellen.


  Het debat vanavond kan gevoerd worden over de moties en amendementen. Dit doen we per programma, te beginnen bij programma 7 (financiën), en dan aflopend naar 1. Hiervoor gebruiken we de debatlijst.


  Daarna stemmen we eerst over alle moties en amendementen, en dan over de begroting. En daarna over de andere voorstellen die bij de begroting horen. Dit aan de hand van de stemlijst.

 2. 3

  Vaststellen van de agenda


  Voorstel tot gebruik van spreektijd: De verdeling is gepubliceerd op RIS. Verdeling is akkoord.


  Verzoek van dhr. Mattens om Motie 3: ‘OZB korting verduurzaming’ te behandelen als hij aanwezig is. Dit is akkoord.

 3. 4

  Vaststellen verslag en besluitenlijst d.d. 14 oktober en opnieuw vaststellen verslag 16 september


  In het verslag van 16 september ontbraken nog enkele zinnen. Deze zijn toegevoegd in rood, daarom wordt het verslag opnieuw ter vaststelling voorgelegd.


  Voor: VVD, POV, PvdA, ROSA, D66, DZ, PVV, De Socialisten, GL, CDA, LZ, DENK, CU.


  Tegen: -


  Besluit: unaniem aanvaard (34-0)

 4. 5

  Bekrachtiging geheimhouding


  Voor: VVD, POV, PvdA, ROSA, D66, DZ, PVV, De Socialisten, GL, CDA, LZ, DENK, CU.


  Tegen: -


  Besluit: unaniem aanvaard (34-0)

 5. 6
  Debat
 6. 7

 7. 8
  Stemmingen
 8. 9

 9. 10

  Begroting 2022-2025Begroting 2022-2025


  Mw. Schuttevaer verlaat de vergadering om 16.35u. Dhr. Hartog is aanwezig in de vergadering 16.37u. Dhr. Mattens is aanwezig in de vergadering 16.45u. Dhr. Calkhoven is aanwezig in de vergadering 17.07u.


  Voor overzicht stemuitslagen moties en amendementen: zie bijlage.


  Raadsvoorstel begroting 2022-2025


  Voor: VVD, PvdA, ROSA, D66, GL, CDA, DENK, CU


  Tegen: POV, DZ, PVV, De Socialisten, dhr. Hartog, LZ, PvdD


  Besluit: aangenomen (21-15)

 10. 11

  Tariefvoorstellen en Verordeningen belastingen en rechten - Begroting 2022


  Voor: VVD, PvdA, ROSA, D66, GL, CDA, DENK, CU


  Tegen: POV, DZ, PVV, De Socialisten, dhr. Hartog, LZ, PvdD


  Besluit: aangenomen (21-15)

  Bijlagen

 11. 12

  Actualisatie Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs IHP PO 21.2


  Voor: VVD, POV, PvdA, ROSA, D66, DZ, PVV, De Socialisten, dhr. Hartog, GL, CDA, LZ, DENK, PvdD, CU


  Tegen:


  Besluit: unaniem aanvaard (36-0)

 12. 13

  Grondexploitatie 21.2 gebiedsontwikkeling Inverdan


  Voor: VVD, POV, PvdA, ROSA, D66, DZ, PVV, De Socialisten, dhr. Hartog, GL, CDA, LZ, DENK, PvdD, CU


  Tegen:


  Besluit: unaniem aanvaard (36-0)