Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Werkbezoek

Inwerkprogramma: training Planning & Control cyclus, gemeentefinanciën

vrijdag 13 mei 2022

14:00 - 17:00

Locatie
Calamiteitenruimte (bovenaan oranje trap, rechts)
Toelichting

Cursus gemeentefinanciën vrijdag 13 mei (duur 3 uur)

LET OP: vanaf 16.15 uur is er drie kwartier ingeruimd voor een technische sessie over de jaarstukken 2021

Waar komt het geld van de gemeente vandaan? En waaraan wordt het uitgegeven? En waar kun je het beleid van de gemeente en de bijbehorende budgetten terugvinden in de begroting en jaarrekening?

In deze training krijg je meer inzicht in de eigenheid van de gemeente, het ‘waarom’ van de planning en control-cyclus en de gemeentelijke financiën: inkomsten, uitgaven, het huishoudboekje (exploitatie) en de balans (bezittingen en schulden). Hierbij gaan we specifiek in op de rol van de gemeenteraad. Daarnaast staan we ook stil bij het investerings- en het transformatiefonds en de risicoparagraaf.
Aan het eind wordt je wegwijs gemaakt in de begroting en de jaarrekening van de gemeente zoals die op de website te vinden zijn.

Vanaf 16:15 uur vind er een technische sessie over de jaarstukken 2021 plaats. U krijgt een korte toelichting op het resultaat, de programma’s en paragrafen en er is ruimte om vragen te stellen. Ook als u niet aan de training mee doet, bent u van harte uitgenodigd om bij deze technische sessie aan te sluiten.

Agendapunten