Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Werkbezoek

Programma Verbeteren kwaliteit bestaande woningvoorraad

vrijdag 9 december 2022

13:00 - 17:00

Locatie
Buurthuis De Kolk, Klamperstraat 1 te Zaandam
Toelichting

De organisatie nodigt de raad graag uit voor een presentatie en een bezoek aan een aantal
projecten representatief voor de activiteiten van dit dynamische programma. Het programma
geeft sinds jaar en dag op een samenhangende manier uitvoering aan funderingsherstel,
verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Het
huidige plan van aanpak loopt ten einde er de raad heeft kennis genomen van de evaluatie.
Naast de aandachtspunten uit de evaluatie zijn er ook nieuwe ontwikkelingen die voor nieuwe
insteken en keuzes vragen. Welke dit zijn de organisatie graag met de raad delen. De
presentatie vindt plaats in Buurthuis De Kolk, Klamperstraat 1 te Zaandam, waarna
gezamenlijk een aantal projecten worden bezocht. Naar verwachting neemt dit 2 uur in beslag
en zou bij voorkeur in december 2022 moeten plaatsvinden.

Steunfractieleden ontvangen een vergoeding voor commissies en evenementen die door de Agendacommissie zijn aangemerkt als Zaanstad Beraad. Werkbezoeken georganiseerd vanuit de griffie worden als zodanig aangemerkt.