Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 september 2022

19:00 - 23:00
Voorzitter
J. Hamming
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Beëdiging nieuw raadslid hr. van der Sluis (GrL) en nieuw steunfractielid mw. Van Duivenvoorde (PvdA)
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 3.1

  Resultaat stemming

 5. 4

  Resultaat stemming

 6. 5

  Resultaat stemming

 7. 6
  Stemmingen
 8. 6.1

  Resultaat stemming

 9. 6.2

  Resultaat stemming

 10. 6.3

  Resultaat stemming

 11. 6.4

  Resultaat stemming

 12. 6.5

  Kivilcim Özmen (GL) trekt zich terug als lid van de Vervoerregio in verband met de herverdeling van portefeuilles in de fractie.
  Natascha Stroo (GL) heeft zich kandidaat gesteld.

  Resultaat stemming

 13. 6.6

  De functieomschrijving is al volgt:
  De controlecommissie heeft als taak om de fractievergoedingen te controleren op rechtmatigheid en vindt haar oorsprong in de Verordening geldelijke voorzieningen voor raadsleden, steunfractieleden, commissieleden en fractie in Zaanstad 2014. De commissie moet bestaan uit 2 raads- of steunfractieleden met ondersteuning uit de griffie. Benoeming: Vrije kandidaatstelling, twee vacatures. Per jaar wisselt een van de leden.

  De volgende raadsleden/steunfractieleden hebben zich kandidaat gesteld:

  • Casper Davelaar (VVD)
  • Nick Hendriks (CDA)

  Resultaat stemming

 14. 6.7

  Mw. Doeves-de Boer heeft zich aangemeld als voorzitter voor het Zaanstad Beraad

  Resultaat stemming

 15. 7
  Debat
 16. 7.1

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement A Parkeren bij wonen Hembrugterrein
  Amendement B Bewoners parkeren Hembrugterrein
  Motie Buslijn Hembrugterrein
  Motie Mobiliteitsplan Hembrugterrein
  Motie Parkeerplaatsen sociale huurwoningen
  Motie Sociale huurprijs parkeren Hembrugterrein
 17. 7.2

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement A Startnotitie Esdoornlaan 40 stedenbouw
  Amendement B Communicatieplan Esdoornlaan
  Motie Geen small houses op achterterrein Esdoornlaan
 18. 7.3

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Witte de Whithstraat
 19. 7.4

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Adviescommissie Nadeelcompensatie
  Amendement Nadeelcompensatie Hoogte heffing
  Motie Nadeelcompensatie
 20. 7.5

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement A Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 en concept uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2031 VRA
  Amendement B Zw mobiliteitsplan VRA - vervoer over water.pdf
  Amendement C Zienswijze begroting VRA - meer OV in Zaanstad
  Amendement D VRA Klimaatbeleid
  Motie VRA Heroverweging fietsbrug zijkanaal H
 21. 7.7

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement Bindend adviesrecht - Omgeving monument
 22. 7.8

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde: Spelend Zaanstad op de kaart
 23. 7.9

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Druk op elektriciteitsnet
 24. 7.10

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde: Recreatieschappen NH
 25. 7.11

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde: geef de Regenbooggemeentes zekerheid over de regenbooggelden
 26. 7.12

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd aan de orde: Versterking raad aan de voorkant
 27. 7.13

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd Behoud de Zaanferry
 28. 7.14

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Beperking verhoging tarieven sport
 29. 7.15

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Noodfonds Verenigingen