Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Begroting

dinsdag 8 november 2022

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Hamming
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Griffier: A. Maaskant

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Beëdiging steunfractieleden GroenLinks: David van Marlen en CDA: Hans Pijl
 3. 3
  Vaststellen van de agenda
 4. 3.1

  Resultaat stemming

 5. 4

  Resultaat stemming

 6. 5

  Resultaat stemming

 7. 7.1

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement A AB 2022 schrappen A8-A9 uit investeringsfonds.
  Amendement B Investeer in kwaliteit, niet in matigheid!
  Amendement C 450 jaar Pinksterdrie
  Amendement D Leges grafrecht
  Amendement E: verordering toeristenbelasting 2023
  Amendement F leges marktgelden
  Amendement G.2 Leges Evenementen categorie B
  Amendement H Zaanferry
  Amendement I hondenbelasting
  Amendement J Onroerendezaakbelasting
  Amendement K minder geld voor jubileumfeest
  Amendement L Gehandicaptenparkeerkaart
  Motie 01a - AB 2022 Minima gratis bus
  Motie 02 - AB 2022 minimumloon naar € 14
  Motie 03 - AB 2022 30% sociaal Hain
  Motie 04a een drugsvrije generatie nastreven
  Motie 05 N203 overal 50 km/u
  motie 06 extra steun voedselbank
  Motie 07 Zaanstad als aanjager in arbeidsbemiddeling
  Motie 08 Leges Evenementen categorie B
  Motie 09 Evenementencoordinator
  Motie 10 Terras-verwarmers uit
  Motie 11 Toezicht Ecologie
  Motie 12 Corporaties beter in positie brengen
  Motie 13 Stop met bladblazen
  Motie 14 Werklandschappen van de toekomst
  Motie 15 Zaanse programmatische aanpak stikstof
  Motie 16 Koppel inflatieondersteuning aan oplossingen
  Motie 17 "Natuurlijk zijn we open"
  Motie 18 Maak duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar
  Motie 19 Een ontbijt voor ieder kind
  Motie 20 Help onze inwoners aan een toekomst door meer sociale huur!
  Motie 20 Toekomst sociale huur
  Motie 21 jeugdzorg
  Motie 22: Stoppen met voorrang voor statushouders op de woningmarkt
  Motie 23 Opwaardering gebied Wilhelminasluis
  Motie 24 geef de Zaanse Regenboog financiële zekerheid
  Motie 25a een vast mantelzorgbudget in de begroting
  Motie 26 “Eerlijke berekening leges en tarieven”
  motie 27 gehandicaptenparkeerkaart
  Motie 29 aanpak statushouders versneld aan het werk
  Motie 30.2 Herdenkingsjaar
  motie 32 heroverweging
  Motie 35.2 Gehandicaptenparkeerkaart
 8. 7.2

  Resultaat stemming

 9. 7.4

  Resultaat stemming

 10. 9

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie 28 roep de klimaatcrisis uit
 11. 10

  Resultaat stemming

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd: motie 31 Sinterklaas en pieten