Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 10 maart 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. Hamming
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.


Griffier: J. Jongbloed

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter: Dames en heren, ik verzoek u uw plaats in te nemen op deze laatste reguliere raadsvergadering van deze periode. Volgens goed gebruik beginnen we ook altijd een paar minuten later, maar uiteindelijk toch ook weer bijna een uur eerder, want normaal gesproken beginnen we om zeven uur of half acht, het is nu vijf over zes. Voordat we de raadsvergadering openen, een hartelijk en warm welkom voor Reinier Fosch en Lisa van Tongeren. Zij zijn voor de komende twee jaar de nieuwe stadsdichters van Zaanstad en zetten de traditie voort die sinds 2007 bestaat. Reinier is van origine rapper en Lisa is dichter en beginnend spoken word artiest. Ze zullen een ode aan Zaanstad voordragen. Van harte welkom.
  De heer Fosch: Goedenavond. Zaanstad, wil je iets zeggen? Laat mij het voor je opschrijven. Laat me namens jou praten. Als het kan, doe ik het rijmend. Je contouren in lustletters uitlijnen, als buslijnen, of met oneliners rechtstreeks naar het hart van de hoofdstad reiken. Laat me kijken wat we kunnen bereiken met wat lijnen. Over tijden van toen, of doelen nog te bereiken. Met Gods wil, zeg ik, denkend aan mijn straatstrijders. In-sha’Allah, zeg ik, denkend aan de verzetsstrijders. Hier ben ik geboren, niet gekozen, maar we zijn er.
  De heer Fosch en mevrouw Van Tongeren: Ik ben van jou als inwoner en als stad ben jij de mijne.
  Mevrouw Van Tongeren: Zaanstad, ja, ik heb ooit verlangd naar een andere stad. Toen ik jonger was en dacht dat het altijd maar bruisen moest. Nu zie ik dat jouw stromen me koest houden en dat ik dat nodig heb. Nu waardeer ik je nijverheid, je industrie en de fietspaden die hobbelen over je wortels. Nu zie ik het staan op schouders van walvisvaarders, de silo’s waar je verhalen opgeslagen liggen. Nu luister ik echt goed naar hoe de wind geluid maakt in je straten en nu pas heb ik vragen. Hoe kan het dat hoe verder van je kade, hoe meer kans op verdrinken in wijken waar je later op de avond liever niet meer buiten komt? Hoe kan het bouwen van een sluis zo falen als je verslingerd bent aan water? Hoe kan het centrum van houtzagerij zo versplinterd zijn? En waarom is het bruggen slaan nog niet wat jou uniek maakt? We hebben haast, 075. Slinger moet Fraser ontmoeten en Mo Monet. Leer kennen wie ver van je bed staat en zorg dat het bij elkaar blijft. Maak nou terrassen langs het water voor die dagen dat eindelijk de zon schijnt. Je Saens Zoentje smaakt me daar echt beter. Durf nou naast je nuchterheid grof gemalen trots te zijn, want je mosterd gaat viraal en je mayo wereldwijd. Je inwoners hebben niets aan je bescheidenheid. Ze willen horen dat de Zaan ze overal kan brengen. Leer ze desnoods zwemmen als ze nog niet zeilen kunnen. Ze zullen jaren later nog weten dat het onder jouw vlag was dat ze roeien leerden en dat het ruime sop bestaat.
  Mevrouw Van Tongeren en de heer Fosch: En ik zal jaren later weten dat dit thuiskomen is als ik varen ga.
  Mevrouw Van Tongeren: Dank jullie wel.
  De voorzitter: Reinier en Lisa, heel erg bedankt voor jullie introductie, want dat is het eigenlijk aan deze gemeenteraad. Een aantal van jullie heeft volgens mij al een voorproefje gehad, maar de komende tijd, de komende twee jaar hopen we heel vaak van jullie bijdrages te mogen genieten. Dank jullie wel. Heel veel succes.

 2. 2

  De voorzitter: Mooi, dan beginnen wij met de opening van de vergadering. Afwezig zijn de heer Pauw. Het is wel goed om te memoreren dat in 24 jaar tijd de heer Pauw zich voor de tweede keer afmeldt voor een raadsvergadering, dus dat is wel bijzonder. Dat betekent dat we hem allemaal van harte beterschap wensen, want hij is ziek. We hopen dat hij snel weer herstelt. De heer Heida is ook afwezig gemeld, mevrouw De Boer komt later en de heer Calkhoven ook. Ja? Dan doen we nu even zoals gebruikelijk het voorlezen van de namen door de griffier.
  De heer Jongbloed (griffier): Dank u wel voor de suggestie. Mevrouw De Boer komt later. De heer Van Braam, aanwezig. De heer Brekelmans, aanwezig. De heer Calkhoven komt later. De heer Eid, aanwezig. De heer De Haas, aanwezig. De heer Van Haasen, aanwezig. De heer Hartog, aanwezig. De heer Heida, afwezig. De heer Heijnen, aanwezig. De heer Hoedemaeker, aanwezig. De heer Karst, aanwezig. De heer Keijser, aanwezig. De heer Kerkhoven, aanwezig. Mevrouw Köseoglu, aanwezig. De heer Kuyper, aanwezig. De heer Van der Laan, aanwezig. De heer De Laat, aanwezig. Mevrouw Mathkor, aanwezig. De heer Mattens, aanwezig. Mevrouw Neefjes, aanwezig. Mevrouw Van Nieuwamerongen, aanwezig. Mevrouw Van Otterloo, aanwezig. Mevrouw Onclin, aanwezig. Mevrouw Pancar, aanwezig. De heer Pauw, afwezig, beterschap. De heer Pietersma, aanwezig. De heer Rienstra, aanwezig. De heer Rijken, aanwezig. Mevrouw Rot, aanwezig. Mevrouw Schenk, aanwezig. Mevrouw Schuttevaer, aanwezig. De heer Van der Sluis, aanwezig. De heer Van der Velden, aanwezig. De heer De Vries, aanwezig. De heer Westerhof, aanwezig. Ja, sorry. De heer Wit, die hoorde ik duidelijk aanwezig. De heer Zoomermeijer, aanwezig.
  De voorzitter: Goed, daarmee …
  De heer Jongbloed (griffier): Daarmee op dit moment 35 mensen aanwezig.
  De voorzitter: 35 raadsleden aanwezig. Dames en heren, ik wil graag de vergadering beginnen, maar niet voordat we even stilstaan bij de verschrikkelijke beelden en situatie die zich afspeelt in Oekraïne. Ik heb u ook zojuist voor de vergadering een update gegeven van de stand van zaken van de vluchtelingenopvang in Zaanstad. Het is vreselijk wat daar gebeurt, juist met onschuldige burgers – overigens niet alleen in Oekraïne, maar ook in Rusland. Afgelopen zondag heb ik al gezegd: wij willen geen oorlog. Tegelijkertijd is het hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven er vanuit de samenleving tot stand komen om onze medemens te helpen. Werkelijk honderden mensen nemen initiatieven, organisaties staan bij. Ik heb gezien hier de winkel die twee uur was geopend, die Miss Etam, die in no time kubieke meters hulpgoederen kregen bezorgd door honderden mensen uit onze stad. Laten we onze frustraties en woede, boosheid en andere emoties niet botvieren op mensen die Russisch zijn of lijken, ook hen moeten we omarmen. In onze stad leven 136 Russische mensen en 135 Oekraïense, die in ieder geval zijn ingeschreven. Daarnaast zijn er ook nog een aantal mensen werkzaam bij bedrijven. Maar laten we oog houden voor elkaar en het goede blijven doen. Dank u wel. Dan gaan we over naar een mededeling die ik u moet doen, dat is de mededeling dat we op 27 januari 2022 het Beleidskader Jeugd hebben vastgesteld. In het raadsinformatiesysteem is het gewijzigde voorstel gepubliceerd onder een oud nummer. Het raadsbesluit, dat is ondertekend met het juiste nummer. De inhoud van het voorstel en het getekende besluit zijn hetzelfde, maar de nummering is dus anders. Dat noemen we hier, zodat er geen onduidelijkheid over ontstaat en we weten dat we het juiste besluit hebben genomen, maar dat het nummer dus foutief was. Dat is gecorrigeerd.

 3. 3

  De voorzitter: Dan wil ik graag stilstaan bij het overlijden en een in memoriam van Anneke Snijder. Familie is hier aanwezig, ontzettend fijn dat jullie in ons midden zijn. Want wij willen graag stilstaan bij het overlijden van een bijzondere vrouw, een bijzonder raadslid. Ons heeft het trieste bericht bereikt dat Anneke Snijder op 17 februari op 75-jarige leeftijd is overleden. Anneke is van 2002 tot 2018 raadslid geweest, eerst voor de ZOG en later voor de ZVI, Zaanstad Voor Iedereen. Zestien jaar is een indrukwekkend lange tijd en al die tijd heeft Anneke zich ingezet voor Zaankanters die steun nodig hadden. Ze hield zich vooral bezig met onderwerpen op sociaal gebied, zoals hulp aan gezinnen, hulp aan mensen die ondersteund worden door de Wmo en de bijstand. Een concreet voorbeeld is dat door haar vasthoudendheid er uiteindelijk één coach voor één gezin is gekomen. Haar vurige pleidooien zullen enkelen van u zich nog vast herinneren. Het onderwerp dat haar het allermeest aan het hart ging was de jeugd. Voor onderwerpen waar kinderen in het spel waren ging ze echt door het vuur. Niets was haar te gek als zij het leven van kinderen die hulp nodig hadden een beetje beter kon maken. Hoe actueel wil je het hebben? Zelf heeft ze meerdere pleegkinderen in huis gehad die allemaal konden rekenen op haar liefde en haar steun. Anneke bedreef politiek zoals het hoort: op de inhoud en niet op de persoon. In de politiek ben je het niet altijd met elkaar eens, dat is een feit. Anneke was iemand die daarmee omging door de discussies op het onderwerp te voeren en liever dus niet op de persoon. Ze was in haar bijdragen doelgericht en vasthoudend. Bovendien heb ik haar vaak mogen ontmoeten op vele plekken in de stad. Ik vond haar ook echt een volksvertegenwoordiger. Ze was op de plekken waar het nodig was en ze was altijd in contact met vele mensen in de samenleving. Voor haar jarenlange verdienste als raadslid werd zij in 2014 gewaardeerd door de benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij herinneren Anneke als een sociaal bevlogen vrouw met een groot hart en bedanken haar voor haar jarenlange inzet in de Zaanse politiek. Ik vraag iedereen te gaan staan en enkele ogenblikken stilte om mevrouw Snijder te gedenken. Familie, zeer bedankt voor jullie aanwezigheid.

 4. 4

  De voorzitter: Dan gaan wij nu over naar het vaststellen van de agenda. We hebben een voorstel tot gebruik van spreektijd, dat is gepubliceerd op RIS. Is dat akkoord? Ja? Dan hebben we een voorstel om de ‘Actualisatie Woonschepenverordening’. Het college heeft gevraagd om dat stuk van de agenda te halen. Is dat akkoord? Ja? Dan is die van de agenda verwijderd. Daarmee kunnen we de agenda vaststellen, …
  Mevrouw Rot (DZ): Voorzitter?
  De voorzitter: … of zijn er nog opmerkingen? Mevrouw Rot.
  Mevrouw Rot (DZ): Even een technische vraag van mijn kant, want normaliter wordt er altijd gezegd dat de stukken die reeds aan de raad zijn aangeboden niet teruggenomen kunnen worden door het college. Dus ik ben wel benieuwd waarom dat nu dan wel kan.
  De voorzitter: Nee, het kan niet worden teruggenomen door het college, het kan worden teruggenomen door de raad. Dus het college vraagt aan de raad om het nu terug te nemen, dus het is aan u om dat besluit te nemen en niemand anders. Dat besluit is net genomen. Daarmee gaan we … Nog andere opmerkingen over het vaststellen van de agenda?

 5. 6

  De voorzitter: Dan gaan we naar het ‘Vaststellen van het verslag en de besluitenlijst van 27 januari en 3 februari’. Zijn daar opmerkingen over? Dan is het verslag vastgesteld.

 6. 7

  De voorzitter: Er zijn geen stukken voor geheimhouding.

 7. 8
  Stemmingen
 8. 9

  De voorzitter: Dus dan kunnen we door naar de stemmingen. Dan beginnen we met de ‘Aanpak trillingshinder Dorpsstraat Assendelft’. Stemverklaring van de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dank, voorzitter. Wij willen heel graag heel veel gaan doen aan die trillingshinderaanpak. Alleen, werken met piepschuim is wat ons betreft echt een brug te ver, dus daarom stemmen we toch tegen dit voorstel.
  De voorzitter: En de heer De Vries neemt geen deel aan de stemmingen, want die is denk ik met de familie van mevrouw Snijder meegelopen. Dus dat betekent dat we nu de stemmingen doen zonder de heer De Vries, in ieder geval deze. Dus wie is er tegen de ‘Aanpak trillingshinder Dorpsstraat Assendelft’? De heer Mattens is tegen, daarmee aanvaard.

 9. 10

  De voorzitter: Dan gaan we naar de ‘Zaanse Kerkenvisie’. Mevrouw Neefjes, stemverklaring, en de heer Van Haasen daarna.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Voorzitter, het heeft heel lang geduurd voordat deze visie er was en ik ben erg blij dat wij nu samen deze visie al op de stemagenda hebben, omdat iedereen er zo enthousiast voor is. Ik ben ook blij dat ik in mijn laatste raadsvergadering juist deze visie mag vaststellen, omdat er is aandacht voor deze markante gebouwen die als ijkpunt in de stad zijn, maar ook voor de gemeenschappen die hier in en om voor de samenleving zo belangrijk zijn.
  De voorzitter: Stemverklaring van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Bedankt, voorzitter. Wij zullen tegen deze kerkenvisie stemmen. Wij vinden hem zeer misleidend, omdat moskeeën zijn opgenomen in deze kerkenvisie. Wij zijn wel blij met het werk van de ambtenaren, we kunnen zo een goed inzicht krijgen van alle illegale moskeeën in de stad en zullen volgende stappen overwegen hoe we daartegen op kunnen treden. Dank u.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank, voorzitter. Wij zitten er heel verdraagzaam in. Wij willen wel één opmerking maken. Ik las in het stuk dat van de 75.000 euro die beschikbaar is gesteld, er 65.000 naar de algemene middelen gaan. Prima, goed doel, de stad. Maar dat is dan wel een gift van alle kerken aan de gemeenschap.
  De voorzitter: Goed, met deze stemverklaringen brengen we in stemming ‘Zaanse …
  De heer Jongbloed (griffier): De heer De Vries is aanwezig.
  De voorzitter: … Kerkenvisie’ en daarmee stellen we ook vast dat de heer De Vries weer deelneemt aan de stemming. Wie is tegen de ‘Zaanse Kerkenvisie’? Tegen is de fractie van de PVV. Daarmee is het aanvaard.

 10. 11

  https://www.youtube.com/watch?v=s254cRe5FOo&feature=youtu.be


  De voorzitter: Dan gaan we naar de ‘Voortgangsrapportage 2 AVANT’. Stemverklaring van de heer Keijser.
  De heer Keijser (POV): Dank u wel. Wij kunnen akkoord gaan met deze aanpassing en de daarmee samenhangende vermeerdering van de kosten. Wij willen hier wel bij aantekenen dat dit wel de laatste aanpassing moet zijn waar wij mee akkoord gaan, omdat wij vrezen dat de kosten anders direct gierend uit de klauwen gaan lopen. Tot zover.
  De voorzitter: Stemverklaring van de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, ik ben juist bang dat de kosten nu al gierend uit de klauwen aan het lopen zijn. We kunnen beter nu keren dan ten hele dwalen en daarom stemmen wij tegen.
  De voorzitter: Stemverklaring van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Dank u, voorzitter. Wij zijn tegenstander van AVANT van het eerste uur. De kosten zijn enorm en het rendement is nul. Dit plan lost niets op er zijn nu al grote overschrijdingen terwijl er nog geen schop in de grond is gezet. Daarom gaan wij weer tegenstemmen. Ik denk dat het geld beter gebruikt kan worden voor de ontsluiting van Westerwatering en Westerkoog. Dank u.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Nee? Dan gaan we naar de stemming over de ‘Voortgangsrapportage 2 AVANT’. Wie is tegen? Tegen is de fractie van de Partij voor de Dieren en de PVV. Daarmee is die aanvaard.

 11. 12

  De voorzitter: Dan gaan we naar de ‘Zienswijze Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s’. Wie is daartegen? Stemverklaring van de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Ik dien mij te onthouden van stemming op dit onderwerp.
  De voorzitter: De heer Mattens onthoudt zich van stemming. Verder nog stemverklaringen? Nee? Dan brengen wij dat nu in stemming, ‘Zienswijze Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s’. Wie is daartegen? Dan is die unaniem aanvaard, met onthouding van de stemmen van de heer Mattens.

 12. 13

  De voorzitter: Dan gaan we naar het ‘Actualiseren van de meerjarenbegroting’. Wie is daartegen? Stemverklaring van de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Kort. De eenmalige beschikbaarstelling voor de stappensubsidie zien wij nog niet als een uitvoering van de motie die is aangenomen door de raad. Het is een eerste stapje, maar zeker voor het volgende college willen we echt zeggen: die motie moet uitgevoerd worden. Voor nu stemmen we voor.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Dan brengen wij in stemming ‘Actualisatie meerjarenbegroting’. Wie is daartegen? Dan is die unaniem aanvaard.

 13. 14

  De voorzitter: Dan zijn we bij ‘Wijziging Reglement van Orde’. Stemverklaring van de heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank u, voorzitter. Eén punt waar we een opmerking over maken over het aantal vragen, dat dient gemaximeerd te worden op drie. We zullen daarop letten, maar we gaan het niet garanderen.
  De voorzitter: Het reglement van orde is het reglement van orde, dat gaan we nu vaststellen. Wie is er tegen de ‘Wijziging van het Reglement van Orde’, wie is daartegen? Dan is dat unaniem aanvaard, dank u wel.

 14. 16
  Debat
 15. 17

  De voorzitter: Dan zijn we bij de debatpunten. We beginnen met raadsvoorstel ‘Invoering Stadspas in Zaanstad’. Daar is een motie van de VVD, ‘Tussenstap bij de stadspas’. Mevrouw Van Nieuwamerongen heeft het woord.
  Mevrouw Van Nieuwamerongen (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. Allereerst excuses voor het late moment van indienen. Wij maken ons zorgen over de stadspas, met name de invoering, omdat we vanuit verschillende kanten vanuit de stad ook horen dat zij daar nog heel veel vragen over hebben en dat er nog heel veel onduidelijkheden en risico’s in zitten. Dus vandaar deze motie. Dank u wel.
  De voorzitter: Mevrouw Mathkor.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Dank u, voorzitter. Wij zijn heel blij dat dit voorstel er nu ligt. We hebben ook, zoals meerdere partijen ook, ons uitgesproken dat we het jammer vinden dat het nog even gaat duren voordat die echt in werking komt. Maar niettemin, het zijn eerste stappen, daar staan we helemaal achter. Wat betreft de motie van de VVD, daar denken we dat het alleen maar voor meer oponthoud zorgt, niet zinnig is en ook eigenlijk overbodig, want de wethouder zal ons ongetwijfeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit dossier. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Westerhof.
  De heer Westerhof (CDA): Dank u, voorzitter. Wij vinden de motie van de VVD een goed middel om het proces te monitoren, want dat moet zorgvuldig zijn. Het lijkt ons echter vanzelfsprekend dat zoiets al gebeurt en de stadspas moet nu ook geen vertraging oplopen. Maar we horen graag van de wethouder of dat zo is, want dan zou deze motie misschien overbodig zijn, of misschien wel een steun in de rug.
  De voorzitter: De heer Perry van der Velden, daarna de heer De Haas en daarna de heer Rijken.
  De heer Van der Velden (POV): Helemaal met voornaam, dank u wel, voorzitter. Het gehele raadsvoorstel staat vol van aannames en nog uit te zoeken onderdelen en zaken die de financiële onderbouwing en commitment vanuit de Zaanse ondernemers en dienstverleners danig kunnen en zullen verstoren. Dit voorstel komt te vroeg, is niet klaar en er is onvoldoende draagvlak of haalbaarheidstoetsing geweest. Dit komt zelfs ook naar voren uit de raadsinformatiebrief van mevrouw Groothuismink van 17 februari waarin deze mening nog eens door haar wordt bevestigd. Wij zullen tegen het raadsvoorstel stemmen en voor de motie van de VVD.
  De voorzitter: De heer De Haas.
  De heer De Haas (ROSA): Dank u wel, voorzitter, nogmaals. Wat ons betreft, dat hebben we al eerder gezegd, beginnen we morgen. Wij wachten sinds 1999, als ik me goed herinner, op de stadspas. Wat betreft de motie, er zitten voldoende waarborgen in. Dat het in de stad nog deels onbekend is, verbaast ons niet. Als je naar het tijdspad kijkt wat er staat, dan staat er ook dat het participatietraject nu opgestart wordt. Bovendien hebben we van meet af aan geweten dat het een groeimodel is en dat we in de tweede fase ook nog verder zullen gaan uitbreiden. Maar laten we nou starten met dit eerste gedeelte, wat dat betreft sluit ik me volledig aan bij mijn collega van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter.
  De voorzitter: De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Dank u wel, voorzitter. We zijn een groot voorstander van de stadspas, het gaat minimagezinnen echt helpen om beter mee te kunnen doen in de samenleving. Dus wat dat betreft zijn we tevreden met het raadsvoorstel. De motie zullen wij ook niet steunen. We stellen hier een beleidskader vast, daar zijn we het mee eens. Daar staat ook duidelijk in dat hierna de gesprekken met organisaties en instellingen gevoerd gaan worden en daar hebben wij ook alle vertrouwen in dat dat goed gaat gebeuren en dat daar vanuit de organisatie ook zorgvuldig mee omgegaan gaat worden. Dank u wel, voorzitter.
  De voorzitter: De heer Hartog, dan mevrouw Pancar, mevrouw Van Otterloo en mevrouw Neefjes. De heer Hartog.
  De heer Hartog (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zijn blij dat dit initiatief nu een beetje voeten krijgt met dit beleidsvoornemen, maar het heeft wel lang geduurd en het duurt nog lang. Vandaar dat wij ook willen aandringen om niet tot verdere vertraging over te gaan en die motie van de VVD lijkt daar wel op. Er spreekt ook een zeker wantrouwen uit naar het college – wat eigenaardig is, want het is toch ook voor een deel hun eigen college. Misschien heeft het te maken met het onderwerp dat de VVD eigenlijk helemaal niet zo graag een stadspas geïntroduceerd ziet, omdat het met armoede te maken heeft. Dat is natuurlijk niet hun ding, dat weten we allemaal. Maar in ieder geval, wij zullen wel tegen deze motie stemmen, want het houdt weer op en het moet zo snel mogelijk ingevoerd worden.
  De voorzitter: Mevrouw Pancar.
  Mevrouw Pancar (DENK): Dank u wel, voorzitter. Als DENK zijn wij erg blij met de komst van een stadspas. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van alle voorzieningen in de stad. Alles begint bij een goede ontwikkeling, daarom moeten we ons best doen om kansenongelijkheid te voorkomen. Door de stadspas is het een goede stap. Al vanaf het begin zijn wij als DENK Zaanstad voorstander van het verhogen naar 120 procent, maar een stadspas betekent niet dat wij de armoede in Zaanstad opgelost hebben. In Zaanstad leven nog steeds elf procent van de gezinnen in armoede. Voor de kinderen heeft dit groot effect. Eerst begint het met armoede, dan heb je problemen binnen het gezin, daarna komt het Sociaal Wijkteam om de hoek kijken en vervolgens heb je jeugdzorg in je huis, en ga zo maar door, voorzitter. Daarom willen wij als DENK Zaanstad dat alle kinderen worden geholpen en dat we er nog niet zijn. Er is nog veel werk aan de winkel. Wat betreft de motie van VVD, voorzitter, vinden we eigenlijk terechte vragen en ook wel concreet. Alleen vraag ik me af, want VVD is altijd de partij geweest die zegt: op het laatste moment dienen we geen moties in en geen amendementen. Er is zelfs een moment in de raadsvergadering geweest dat de VVD op basis van dat het later is ingediend niet de motie, tenminste, niet voor heeft gestemd tegen de motie. Dus ik vraag me dan oprecht af in hoeverre wij deze motie dan inhoudelijk nog goed kunnen behandelen.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een prachtige motie en volgens mij is het helemaal niet gek dat je als raad antwoord op deze vragen wil hebben. Die zijn volgens mij gewoon heel erg terecht. Dat er wantrouwen is, snap ik. Tenminste, dat is wat De Socialisten zeggen, want wij krijgen ook geen uitvoerige antwoorden op hoe fraudegevoelig nu die stadspas is. Dus wat dat betreft denk ik dat je alleen maar als raad heel erg blij kan zijn als je op deze vragen antwoord zou krijgen. Dus ja, ik stem voor de motie van de VVD en ik sluit me aan bij de heer Van der Velden, wij stemmen tegen de stadspas.
  De voorzitter: Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): De ChristenUnie is erg blij dat er een stadspas in Zaanstad komt. In andere steden functioneert het ook heel erg goed. Het is inderdaad nu een startpunt en er moet nog veel gesproken worden met iedereen die hiermee te maken krijgt en communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk daarin. Maar wij zijn blij dat die er komt, wij zullen voorstemmen.
  De voorzitter: De heer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Dank u wel. D66 is ook voorstander van de invoering van de pas, met de aantekening dat het mooi is dat je ook als je niet behoeftig bent in Zaanstad, dat je zo’n pas zou kunnen krijgen. Dat je hem kan kopen, zodat je niet per se aan het hebben van een stadspas kan zien dat je tot de doelgroep behoort en dat het dan stigmatiserend zou kunnen werken. Over de motie van de VVD, we zijn het ermee eens dat er nog heel veel georganiseerd moet worden en geïmplementeerd moet worden en we hopen ook en we nemen aan eigenlijk dat de raad heel sterk meegenomen gaat worden in dat traject en ik hoop daar ook een toezegging op van de wethouder. Of dat nou ook tot een zienswijze moet leiden, dat weten we eigenlijk niet. Als er echt dingen gaan gebeuren waar we echt niet mee eens zijn, dan kunnen we altijd als raad nog weer op de rem gaan stappen en daar hoeven we niet per se het instrument van een zienswijze op te hebben, volgens ons, op dit punt. Maar we horen graag een toezegging van de wethouder.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dank, voorzitter. De Partij voor de Dieren is ook heel blij met dat de stadspas er eindelijk gaat komen, in het belang van kinderen en hopelijk op termijn ook in het belang van dieren, dat we daarmee belangrijke medische zorg voor dieren misschien daar ook uit kunnen gaan financieren. Dat is een vurige wens en hoop voor al die dieren in gezinnen en voor al die mensen die met dieren leven die het moeilijk hebben, die het arm hebben. En om de stadspas ook niet dierenleed te laten bevorderen wil ik hier nogmaals uitspreken de hoop dat het college uiteindelijk niet zaken als Artis in die stadspas gaat opnemen, maar wel al die goede dingen voor al die gezinnen die het zo hard nodig hebben om dat steuntje in de rug te gebruiken.
  De voorzitter: De heer Van Haasen en dan mevrouw Van Nieuwamerongen.
  De heer Van Haasen (PVV): Bedankt, voorzitter. Wij zijn nooit geen voorstander geweest van die stadspas en als we nu dit besluit zien, dan is het eigenlijk gewoon een holle huls. Dus er is helemaal niets beslist, niet weten wat erin zit, we weten niet wat het gaat kosten voor de mensen die hem aan willen schaffen. Ik bedoel, het is gewoon een nietszeggend document en het werkt stigmatisering, het zal de armenpas worden en de stadspas zal niet zo genoemd worden. Daarom gaan wij tegen dit voorstel stemmen. We zullen wel met de motie van de VVD meestemmen om toch, als dit aangenomen wordt, een betere monitoring te krijgen wat er allemaal staat te gebeuren achter de schermen van deze stadspas, want volgens mij wordt het één groot gedrocht. Dank u.
  De voorzitter: De heer Heijnen.
  De heer Heijnen (DZ): Dank u wel, voorzitter. Democratisch Zaanstad kan zich vinden in het raadsvoorstel en we zien de motie van de VVD als welkome aanvulling in het verder uitrollen van de stadspas en zien deze als een steuntje in de rug voor het college. Voor zover.
  De voorzitter: Mevrouw Van Nieuwamerongen.
  Mevrouw Van Nieuwamerongen (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. Allereerst, mijnheer Hartog, ik ga u missen, want u weet altijd precies hoe ik denk, terwijl dat hele andere gedachten zijn dan ikzelf heb. Dus ik ben blij dat we nog één keer konden horen hoe ik denk, want zo dacht ik totaal niet. Maar dan even serieus. Er werd net een paar keer gezegd: dit zorgt voor vertraging. Dit is juist bedoeld dat het niet voor vertraging zorgt. Waarom zou je uiteindelijk eerst het hele aanbestedingstraject gaan volgen, verordeningen vast laten stellen en daarna het gaan bespreken? Pak het vooraf, zodat je zelf als raad ook wat meer de controle hebt en het draagvlak kunt verbeteren. Dus daar is het voor bedoeld. Dus niet om de boel te vertragen, maar gewoon voor duidelijkheid te krijgen. Dank u wel.
  De voorzitter: Wethouder Groothuismink.
  Mevrouw Groothuismink (wethouder): Er ligt vanavond een beleidskader voor en naar aanleiding van als u dat straks vaststelt als raad, dan kunnen de voorbereidende werkzaamheden gaan plaatsvinden en dan zullen ook de gesprekken gevoerd worden. Dus dan wordt er ook vanzelf meer duidelijk en ik kan me voorstellen dat u als raad daarover geïnformeerd wil worden. Dus op dit moment, nadat het kader is vastgesteld, beginnen de gesprekken. Ik kan me best voorstellen, ook als er straks een nieuwe raad is, dat we dan medio april, mei, u daar een terugkoppeling van geven hoe die gesprekken lopen in de stad. Als het gaat om uw motie is dus, u vraagt een zestal dingen in de motie. Nou, op het eerste punt is dus, ja, we kunnen best meenemen in de ontwikkelingen van de gesprekken. Wat betreft de tweede tot en met het vijfde punt, u ziet ook in de planning dat er een beleidskader aan u … Sorry, ik ben even … Een verordening aangeboden wordt in de zomer en de voortgang op de punten die u vraagt van twee tot en met vijf komen dan aan de orde. Dat is dan een raadsbesluit, dus dan is een zienswijze niet aan de orde, of overbodig.
  De voorzitter: Goed, wie wil daar nog op reageren? Niemand? Ja, mevrouw Van Nieuwamerongen.
  Mevrouw Van Nieuwamerongen (VVD Zaanstad): Het gaat mij dus niet zozeer om wat er in die vordering komt te staan, maar dat je duidelijk hebt wat je gaat aanbesteden. Op die manier is die bedoeld. Dus ik hoor een soort van toezegging, maar net niet helemaal hoe de motie bedoeld is, dus dan trek ik de motie maar niet in en laat ik hem toch in stemming brengen. Dank u wel.
  De voorzitter: Goed. De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Dan hebben we misschien toch verschillende dingen gehoord. We proberen niet te denken wat u denkt, hoor, nu. Maar kijk, zoals ik het lees en wat ik de wethouder hoor zeggen: dit is een beleidskader, je stelt het kader vast en daarna gaan de gesprekken gevoerd worden met volgens mij ondernemers, organisaties, vrijwilligersinstellingen, kledingbank, voedselbank, et cetera. Dat is wat ik hoor. Dat gaat gevoerd worden en vandaaruit komt er dan een nieuw voorstel. Dus dan denk ik: dat is denk ik wat u ook beoogt, dus wat mist u dan? Misschien kan de wethouder dat dan nog een keer bevestigen of ik dat nou goed heb begrepen.
  De voorzitter: Dat is een vraag aan mevrouw Van Nieuwamerongen, dus graag uw antwoord.
  Mevrouw Van Nieuwamerongen (VVD Zaanstad): Het wordt erg verwarrend, geloof ik, op deze manier, voordat we elkaar dingen in de mond gaan leggen. Waar het mij met name om gaat dat het gedeelte voor de aanbesteding gaat, dat we daarmee geïnformeerd zijn en dat dan een breed draagvlak is wat we precies aan gaan besteden. Dus niet pas achteraf als de verordening wordt vastgelegd.
  De voorzitter: Duidelijk? De heer Rijken, nog een reactie?
  De heer Rijken (PvdA): Nou ja, misschien kan de wethouder daar dan duidelijkheid in geven. Dat is hoe ik het ook zie, dus de aanbesteding stelt een programma van eisen op et cetera, en in dat traject, daarmee ga je dus met alle organisaties praten. Dus je praat met organisaties, er komt een programma van eisen en dan ga je aan besteden. Dat is volgens mij dan de volgorde.
  De voorzitter: Wethouder Groothuismink.
  Mevrouw Groothuismink (wethouder): Dat klopt.
  De voorzitter: Goed, daarmee kunnen we volgens mij met het wisselen van de argumenten nu het besluit gaan nemen. Dan beginnen we met de motie ‘Tussenstap bij de stadspas’ van de VVD. Wie is daarvoor? Voor zijn de fracties van de VVD, de POV, de PVV, Democratisch Zaanstad en Lokaal Zaans – ik moet er even weer, Lokaal Zaans. Daarmee hebben wij volgens mij de motie verworpen. Dan gaan we naar het raadsvoorstel ‘Invoering Stadspas in Zaanstad’. Wie is daartegen? Tegen het raadsvoorstel zijn de POV, de PVV en Lokaal Zaans. Daarmee is het raadsvoorstel aanvaard.

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Tussenstap bij de stadspas
 16. 18

  De voorzitter: Dan gaan we naar het raadsbesluit ‘Startnotitie Westzijde 24-36’. Er zijn een amendement en een motie ingediend. Wie wil daarover het woord? De heer Hoedemaeker heeft het woord.
  De heer Hoedemaeker (D66): Dank u wel. Wij hebben een amendement ingediend op deze startnotitie, zoals we ook in het Zaanstad Beraad al uitgebreid hebben besproken. Het gaat dan met name om de participatie. Er dreigde even weer te gebeuren dat aan de hand van het toch redelijk vrijblijvende participatieprotocol uit 2020 de participatie zouden gaan regelen en dat voornamelijk weer bij de ontwikkelaar zouden gaan neerleggen. Dan gebeurde er onzes inziens precies hetzelfde wat er op de Peperstraat is gebeurd en ook wat er bij het Zaaneiland is gebeurd, namelijk dat er een grote kans bestaat dat de belanghebbenden onvoldoende de kans krijgen om gehoord te worden. Uiteraard is het natuurlijk beter om in een echte participatienota of participatieverordening dit soort spelregels echt goed en klip en klaar vast te leggen, maar omdat die er nog niet zijn hebben wij gemeend om daar een voorschot op te moeten nemen om dat in ieder geval voor deze startnotitie wel vast te leggen. Dan blijkt daar uiteindelijk ook meteen uit wat voor zaken wij graag terug zouden willen zien in de nieuwe participatienota. Tot zover.
  De voorzitter: Welkom aan de heer Calkhoven, die deelneemt aan de beraadslagingen. Dan gaan we naar de heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Dank u wel. We hebben dat amendement van D66 van harte mede ingediend, want dat is denk ik belangrijk, juist nu we ook aan de voorkant met dit soort grote projecten bezig zijn, dat de omgeving en andere stakeholders daar ook over kunnen meepraten. Vanmiddag kregen nog een brief van een aantal omwonenden en tegenoverwonenden die zich zorgen maakten of ze wel voldoende gehoord waren. Nou, ik denk via dit amendement en de manier waarop we het nu gaan aanpakken zullen ze zeker gehoord gaan worden. En als dat niet zo is nodigen we ze van harte uit om bij ons te melden dat ze niet voldoende gehoord zijn, want dan horen wij dat weer. Zo werkt het in de politiek. Maar we gaan ervan uit dat het lukt. We vinden dit ook een mooie manier om het proces aan te gaan, we danken het college ook om dit met ons te gaan proberen en straks met de nieuwe raad. Hopelijk wordt dit de standaard bij dit soort grote projecten op een kwetsbare plek in de stad, want dat is het vooral. Dan nog even over de motie over BENG en ENG. We snappen waar die vandaan komt en we vinden hem ook sympathiek, maar het moet niet wat ons betreft in de weg staan wat daar aan moois gebeurt op het gebied van stedenbouw en behoud van de mooie gevels. Dus wij horen heel graag het advies van de portefeuillehouder in deze, of hij daarin mee kan gaan of niet en wat zijn overwegingen zijn. Tot zover.
  De voorzitter: Mevrouw Schenk.
  Mevrouw Schenk (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. Heel blij waren wij met de startnotitie, dat we nu aan de voorkant gaan bekijken: welke kant gaan we op en welke randvoorwaarden creëren we? We waren inderdaad wel teleurgesteld dat daar verder weinig in stond over de participatie, dus heel blij met het amendement van D66. Wat ons betreft had die zelfs nog wel wat breder gemogen, want dit is vooral natuurlijk over wat we van de ontwikkelaar verwachten, maar wat ons betreft had er ook nog wel wat in mogen staan over wat we van de gemeente verwachten. Maar wij zullen deze van harte ondersteunen.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dank, voorzitter. Wij ondersteunen ook het amendement over de participatie. Een heel mooi voorbeeld van hoe we het zouden moeten gaan doen. Over de motie, een beetje teleurstellend is dat in de startnotitie weer de BENG-norm terugkomt, terwijl we als stad zo’n enorme opgave hebben en je bij nieuwbouw betrekkelijk simpel in de meeste gevallen toch naar die ENG toe kan, die energieneutrale gebouwennorm toe kan. Als je dat nu niet doet, dan weet je zeker dat je over een jaar of twintig, als je dan het alsnog gaat doorvoeren, dat je dan veel meer kosten moet maken en veel meer problemen mee op de hals haalt om het dan alsnog uit te voeren. We weten, vroeg of laat, we zitten met een enorme monumentenvoorraad die je niet energieneutraal kan gaan krijgen, dan moet je eigenlijk bij dit soort nieuwbouwprojecten echt ervoor zorgen dat je tenminste op die energieneutrale norm zit en niet alsnog fossiele brandstoffen blijven gebruiken voor de verwarming van dergelijke gebouwen. Tot zover.
  De voorzitter: De heer Van der Sluis, dan de heer Hartog, mevrouw Pancar, de heer Wit.
  De heer Van der Sluis (GL): Dank u wel, voorzitter. Wij steunen ook het amendement over startnotitie Westzijde van D66 en anderen. Wel met de opmerking dat dit eigenlijk niet om een eenmalige aanpak vraagt, maar dit suggereert eigenlijk dat de gemeente wat meer een regierol zou moeten hebben als het om participatie gaat. Dat gesprek willen we graag aangaan. Wat betreft de energieneutrale gebouwen, wij zijn er groot voorstander voor dat alle gebouwen in Zaanstad energieneutraal worden en het zou ook mooi zijn als dat bij dit project kon. Wel stellen we vragen bij de uitvoerbaarheid van deze motie zoals die er nu ligt, dus daar horen we de portefeuillehouder graag over. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Hartog.
  De heer Hartog (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb met genoegen de afgelopen tijd het boek van Jan de Ridder gelezen, onze Rekenkamer, en daar stond in dat het nadrukkelijk niet de bedoeling was van de gemeente Zaanstad dat inwoners invloed hebben met het participatiebeleid. Maar het is natuurlijk wel nadrukkelijk onze bedoeling, dus daarom ben ik blij dat dit amendement er voor dit project is en hoop ik dat er nu een omslag komt en dat het kwartje valt dat het nadrukkelijk wel de bedoeling is dat inwoners van de gemeente Zaanstad – we zijn tenslotte een democratie – ook daadwerkelijk invloed kunnen hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin hoeft te krijgen, maar bewoners moeten invloed hebben, dat hoort bij een democratie. Ik hoop dat dat voortaan gaat gebeuren. Wat de motie van de Partij voor de Dieren betreft, ik hoor graag van de wethouder in hoeverre dat mogelijk is, want vaak is het ook wel zo dat die laatste tien procent van verduurzaming vaak heel erg duur is naar verhouding met de eerste negentig procent. Dus als dit nu ervoor zorgt dat het relatief erg duur wordt en dat er trager gebouwd kan worden, dan moeten we een afweging maken en dan kan het best zijn dat dit wat minder gunstig is, deze motie op dit moment. Maar dat hoor ik graag van de wethouder.
  De voorzitter: Na mevrouw Pancar, de heer Wit, de heer Van Haasen, de heer Kerkhoven.
  Mevrouw Pancar (DENK): Dankjewel, voorzitter. Een goed initiatief, want als DENK Zaanstad zien wij een prachtig stadscentrum die voor een deel mooi is, maar ook verpauperd is. Vernieuwing en modernisering hoort bij deze tijd. Het stadscentrum moeten we aantrekkelijker maken voor ondernemers, voor toeristen en vooral voor onze eigen Zaankanters. Een mooi stadscentrum betekent dat ondernemers meer kunnen verdienen en daar worden wij als DENK Zaanstad gelukkig van. Daarnaast is het belangrijk dat er goede participatie is met de burgers. In het amendement van D66 wordt hier meer aandacht aan gegeven en voorkomt dit onduidelijkheden. Wij zullen dan ook het amendement steunen van D66 en overige partijen.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank, voorzitter. We zijn blij dat er iets concreets uit MAAK.Centrum komt. Het programma loopt al heel lang en dit zijn de vruchten die dat programma oplevert, dus daar zijn we blij mee. We zijn ook blij dat er een initiatief komt op deze plek, zodat ook die gevels daar weer eens een keer in oude luister hersteld kunnen worden. Wij vinden het eigenlijk bizar dat we een amendement moeten indienen om participatie voor elkaar te boksen. We hebben nu genoeg voorbeelden gezien hoe het in ons eigen gezicht ontploft als we geen participatietraject doen, maar we steunen hem van harte en dank voor het initiatief van D66. Eén opmerking nog over de gevels. In de startnotitie staat iets over de cultuurhistorische uitgangspunten en het is al bijna misgegaan, maar wij zullen extra letten op de gevels. Dat staat in die uitgangspunten dat die behouden blijven, dan wel eventueel gerenoveerd, maar niet gesloopt. Daar zullen we uiterst goed op letten dat dat ook intact blijft, dat die gevel aan de Westzijde blijft zoals die hoort te zijn. Dank u.
  De voorzitter: De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Dank u, voorzitter. Wij zullen dit amendement niet steunen. Wij vinden dat dit amendement eigenlijk plaats hoort in de Omgevingswet en niet in deze startnotitie voor de Westzijde. In de Omgevingswet wordt de participatie in de toekomst goed geregeld en het is aan ons om te zorgen dat in die Omgevingswet de participatie goed geregeld. Om nu voor ieder project apart een participatietraject te gaan vaststellen lijkt me een beetje overbodige luxe, dus ik roep op om gewoon tijdens het ontwikkelen van die Omgevingswet hier goed op te letten dat er een goed participatieprotocol komt. Daarom zien wij deze als overbodig en zullen we hier niet voor stemmen. Het amendement van Partij voor de Dieren zullen we zeker niet voor stemmen. Dank u.
  De voorzitter: De heer Kerkhoven.
  De heer Kerkhoven (DZ): Dank u wel, voorzitter. Democratisch Zaanstad zal voor het amendement stemmen, wel met de opmerking die door de VVD en door GroenLinks daarbij is gemaakt dat inderdaad een actieve rol verwacht moet worden van de gemeente. Dan de opmerking van mijnheer Wit over gevelbehoud, daar kan Democratisch Zaanstad zich ook in vinden, daar zullen wij scherp op blijven toezien. Voor de rest wil ik ook nog een opmerking maken die ik ook in het Zaanstad Beraad heb gemaakt, dat gaat over Het Luchthuis. Mijnheer Schilp heeft daar vandaag nog een mail over gestuurd, die heeft daar ook bij de inspraak over gesproken. Wij maken ons er wel zorgen over dat Het Luchthuis niet in het nauw komt en in de verdrukking komt door die hoogbouw. Ik zou echt de wethouder erop aan willen spreken om daar extra aandacht voor te blijven behouden, want het is een belangrijk monumentaal stuk. Tot zover.
  De voorzitter: Zijn er dan nog andere woordmeldingen? De heer Tuijn.
  De heer Tuijn (PvdA): Misschien eventjes inderdaad nog inhakend op die brief die vanmiddag gekomen is, want de inspreker, de heer Schilp, heeft ooit zijn zorgen uitgesproken over dit traject en nu ook dat hij bang is dat hun inspraak verzandt. Maar volgens mij zijn eigenlijk alle punten die zij ingebracht hebben komen in het vervolgtraject nog weer aan de orde en kunnen weer besproken worden. Dus ik denk dat dat wel goed is om dat hier nog eventjes te zeggen, dus dat het besluit wat we nu nemen niet die andere zaken in de weg staat.
  De voorzitter: Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Ik wilde even zeggen dat wij inderdaad wel met dit amendement gaan instemmen, ook omdat die participatienota er nog niet is. Daarom is het voor dit project apart zo bedacht. Ik ben nog wel even benieuwd wanneer die participatienota er dan wel aankomt.
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Toch ook wel een beetje een, nou, historisch is wat overdreven, maar toch een mooi moment dat we de eerste startnotitie over een ruimtelijke ontwikkeling hier met elkaar behandelen. Dat betekent ook dat we aan de voorkant, voordat we ook echt beginnen met een ontwikkeling, hier het gesprek hebben over een aantal inhoudelijke uitgangspunten en ook over de participatie. Dus ik denk dat dat ten opzichte van heel veel eerdere projecten winst is dat we dat nu met elkaar bespreken en niet een proces moeten repareren aan de achterkant. In de startnotitie hadden wij beoogd dat in het kader van participatie de gemeente inderdaad ook een regierol heeft, maar ook vanuit de discussie die we in het Zaanstad Beraad hebben gehad met elkaar was duidelijk en is ook duidelijk dat dat nog wat steviger in de startnotitie terecht moet komen. Dat is wat het college betreft ook prima om dat op die manier te doen zoals dat nu verwoord is, dus daar kunnen wij heel goed mee uit de voeten. Tegelijkertijd denk ik, terecht ook de opmerking dat in het participatiebeleid, wat als het goed is voor de zomer ook naar de nieuwe raad komt, die manier van werken ook verankerd gaat worden. Meer regie voor de gemeente en duidelijk op welke niveaus bewoners ook kunnen participeren. Wat de heer Tuijn zegt is natuurlijk ook terecht, er volgt nog heel veel uitwerking in dit proces, dus ook ten aanzien van de inhoud van de brievenschrijver, van de heer Schilp. Maar ook hij gaf aan dat deze werkwijze een verademing was en dat zou ik toch ook wel willen markeren.
  De voorzitter: Reactie van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik heb wel een vraagje aan de wethouder. Ik lees van de week in de krant dat er ongeveer 16.000 woningen op het programma staan om gebouwd te gaan worden in de toekomst. Hoeveel capaciteit en hoeveel geld is er nodig om bij al die projecten een grotere regie van de gemeente af te roepen om dat te gaan begeleiden? Dank u.
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Buiten het feit dat het een technische vraag is, brengen wij dat in beeld bij het vaststellen van dat participatiebeleid. Want inderdaad heeft u gelijk dat dat natuurlijk ook inzet van de gemeente gaat vragen. Ik ga door met de motie van de Partij voor de Dieren. Die motie vinden wij wel ingewikkeld zoals die nu is geformuleerd en dat heeft met name te maken met het feit dat u eigenlijk om een beleidswijziging vraagt voor alle woningbouwontwikkelingen. Daar zitten consequenties aan, waarvan u kunt vragen: wat zijn die dan? Nou, dat is nou net het probleem, die kunnen we op dit moment niet voorzien. Dus dit vraagt wel echt wat meer uitzoekwerk, ook aan de kant van het college: wat zijn daarvan dan de consequenties voor al die woningbouwprojecten, in financiële zin, planningstechnisch gezien? Ik denk dat zo’n beleidswijziging ook echt een zorgvuldige voorbereiding vergt vanuit de organisatie, zodat we daar met elkaar een goede afweging in kunnen maken. Dus dat ten aanzien van die motie. Als u dan vraagt: kan dat dan voor deze ontwikkeling? Zoals u in de startnotitie heeft gezien, liggen er al behoorlijk wat beleidsambities in deze ontwikkeling op papier, dus het is een verzwaring van die beleidsambitie. Is het dan haalbaar of niet? Dat zal moeten blijken, hè, want dat geldt sowieso voor het hele project dat de haalbaarheid moet blijken. Maar het is een verzwaring van beleidsambities. Als er zich kansen voordoen, dan zullen we die zeker pakken, maar in algemene zin nu het beleid hier vanavond wijzigen lijkt ons niet verstandig.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Dan ben ik toch wel benieuwd, want volgens mij onderschrijft u wel het principe dat we op een gegeven moment naar die ENG-norm toe gaan moeten en dat zo’n beleidsaanscherping dan op een gegeven moment wel noodzakelijk en mogelijk moet worden gemaakt. Heeft u enig idee wanneer we daar dan met de organisatie aan toe zijn dat we dat tegemoet kunnen zien, zo’n verandering in het beleid?
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Dan kijk ik ook even mijn collega-portefeuillehouder Duurzaamheid aan. Kijk, ik denk dat het wel goed is dat wij dit vraagstuk in beeld gaan brengen, dat is ook waar u om vraagt. Daar zijn we ook mee bezig, we kijken ook daarin naar regionale samenwerking, want het is eigenlijk beter om dat als regio ook te doen, om elkaar dan weer niet uit de markt te prijzen. Maar wanneer wij iets kunnen opleveren, daar wil ik graag op een later moment even op terugkomen.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Hoor ik de wethouder nou goed zeggen dat op het moment dat er uit de gesprekken blijkt met de ontwikkelaar dat er ook ENG ontwikkeld kan worden hier op deze locatie, dat dat in principe dan het voorkeurscenario is van het college?
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Hoe duurzamer, hoe beter. Dus zoals ik het net beschrijf, het is een verzwaring van de ambities. Als er zich een kans voordoet, dan is het natuurlijk prima om die kans te pakken. Maar er liggen meer ambities, ook met name op het vlak van cultuurhistorie en ik denk dat zowel in de startnotitie als uit het gesprek in het Zaanstad Beraad is gebleken dat daar ook heel erg veel belang aan wordt gehecht en in dat soort afwegingen wil ik uiteindelijk niet terechtkomen.
  De voorzitter: Zijn er dan nog reacties op de bijdrage van de wethouder? De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dan begrijp ik toch dat uiteindelijk dit geen hoofdprioriteit is voor het college, dus dan laat ik toch de motie staan.
  De voorzitter: De heer Breunesse. Nee, geen behoefte aan reactie? Oké, dan gaan we over tot stemming. Wij beginnen met de stemming over amendement A, ‘Startnotitie Westzijde 24-36’ van D66 en anderen. Wie is daartegen? Tegen is de fractie van de PVV. Daarmee is die aanvaard. We gaan naar de motie ‘Westzijde BENG-gebouwen’, Partij voor de Dieren. Stemverklaring van de heer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Dank u wel. Gezien de toezegging van de wethouder dat we wel degelijk serieus gaan kijken naar die ENG-norm en dan inderdaad ook op regionaal niveau, denk ik dat dat een goede toezegging is op dit moment en dat we dat zorgvuldig gaan aanpakken. Daarom zullen we deze motie nu niet steunen.
  De voorzitter: Stemverklaring van de heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Voorzitter, wat de heer Hoedemaeker zegt.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Dan brengen wij in stemming de motie ‘Westzijde BENG-gebouwen’ van de Partij voor de Dieren. Wie is daarvoor? Voor is de fractie van de Partij voor de Dieren. Daarmee is die verworpen. Dan gaan we naar het raadsbesluit ‘Startnotitie Westzijde 24-36’. Wie is daartegen? Unaniem aanvaard.

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement A Startnotitie Westzijde 24-36
  Motie Startnotitie Westzijde - BENG gebouwen
 17. 19

  De voorzitter: Dan gaan we naar het raadsbesluit ‘Visie Hembrugbos’. Een aantal amendementen en moties. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Schuttevaer heeft het woord.
  Mevrouw Schuttevaer (ROSA): Dank u wel. ROSA kan leven met deze visie. Natuurlijk zou je de biodiversiteit in het bos het beste beschermen door het bos ontoegankelijk te laten. Daar hebben we het ook best even moeilijk mee gehad. Maar er komen ook zoveel nieuwe hoogbouwbewoners bij die daar aan de bosrand komen te wonen dat wij ook inzien hoe fijn en belangrijk het is voor deze mensen, jong of oud, om in het bos te kunnen spelen en wandelen. Hierom zullen we de motie over het niet aanleggen van paden van de Partij van de Dieren niet steunen. Ook zien we in de visie dat er goed is nagedacht over hoe de ecologische waarden van het bos zoveel mogelijk behouden en versterkt kunnen worden en dat het bos ook groter wordt, dus er zit ook een positieve kant aan de medaille. Wij hebben twee amendementen ingediend. Het amendement ‘Wijzigen kaartaanduiding Zwarte Pad’ dienen we samen in met DZ, CDA en de ChristenUnie. In de legenda staat dat het monumentale Zwarte Pad voet- en/of fietspad wordt, terwijl het echt de bedoeling is dat dit een wandelpad blijft. Dit amendement roept op om dit aan te passen in de visie. Het amendement ‘Historische artefacten behouden’ dienen we samen in met DZ, CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks. Het gaat erom dat er in het bos prachtige historische objecten aanwezig zijn, zoals brandkranen, lantaarns, leidingstraten en bliksemafleiders en dat wij van mening zijn dat je deze objecten weliswaar niet in nieuwstaat zou moeten opknappen, maar dat het zonde zou zijn om ze helemaal te laten vervallen, zoals nu in de visie staat beschreven. Met dit amendement zeggen wij dat deze objecten hun verweerde karakter zoveel mogelijk mogen behouden, maar dat ze in zoverre worden onderhouden dat ze wel behouden blijven voor de toekomst. Tot zover, dank u wel.
  De voorzitter: Ik heb woordmeldingen van de heer Mattens, mevrouw Schenk, de heer Van der Sluis, de heer Westerhof en de heer Van der Laan. De heer Mattens heeft het woord.
  De heer Mattens (PvdD): Dank u wel, voorzitter. De uitbreiding van het bos met 0,3 hectare is denk ik een goede ontwikkeling, maar de rest van het plan schrikken we nogal van. Eigenlijk zegt het plan: alle bodembroeders in het gebied, ja, die gaan verdwijnen en dat accepteren we en dat vinden we prima. Dat is een enorme ecologische schok, zowel voor de inwoners van onze stad als voor de dieren die daar wonen, die ook onze inwoners zijn. Ja, natuurlijk moet er voldoende groen zijn voor de nieuwe bewoners, maar daarvoor realiseren we extra bos en daarvoor moeten we in de omgeving van dit bos extra groen in die wijk gaan realiseren. En natuurlijk kun je toe naar een klein stukje openstelling, maar niet het hele gebied en doe niet meer dan wat nodig is. Dat is eigenlijk waar we toe oproepen met onze motie over de paden. En ga ook geen, zoals uit de participatiebijeenkomsten kwam, barbecueplekken neerleggen, want die plekken zorgen niet alleen voor rookoverlast, maar ook voor extra zwerfvuil en ook nog verdere verstoring van de dieren die in het bos wonen. Dus daarom die twee moties en we hebben geen positieve visie op de Hembrugbosvisie.
  De voorzitter: Mevrouw Schenk.
  Mevrouw Schenk (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de visie op het Hembrugbos. Ik heb nog wel een vraag over amendement B, wat gaat over het fiets-/voetpad wat dan moet veranderen in een voetpad. Wij vragen ons nog steeds af of het mogelijk is om een voetpad te hebben wat fietsers weert, maar wel toegankelijk blijft voor mindervaliden. Dus pas op het moment dat we echt zeker weten dat mindervaliden dus wel gebruik kunnen blijven maken van het voetpad, dan zullen we dit amendement steunen en anders niet.
  De voorzitter: De heer Van der Sluis.
  De heer Van der Sluis (GL): Dank u wel, voorzitter. De portefeuillehouder had het net al over een historisch moment. Ik denk dat dit ook een klein historisch moment is, namelijk dat Zaanstad zich presenteert als beheerder van een bescheiden bos. Ik geloof niet dat dat eerder is gebeurd. Dat is mooi, complimenten daarvoor. Het amendement over behouden van artefacten, dat steunen wij. We denken dat het op dit moment wat ongelukkig in de visie staat en kunnen ons vinden in het amendement. Wijziging van de kaartaanduiding, we hadden begrepen dat in het Zaanstad Beraad hierover al een toezegging was gedaan. Wel sluiten we ons aan bij de opmerking van mevrouw Schenk, het zou goed zijn als het Zwarte Pad toegankelijk is voor mindervaliden. Geen uitbreiding van paden in het Hembrugbos, ik denk dat we daarin in beginsel verschillen met de Partij voor de Dieren. Wij denken namelijk dat het Hembrugbos ook bestaat bij de gratie van de steun van de omwonenden en de beleving van de natuur daar. De basis is ecologie, maar het effect is voor de mensen die er wonen om ervan te leren en te genieten. Daar zullen wel wat paden nodig zijn, met de opmerking dat wat nu in de visie staat, dat dat een concept is en zeker nog geen eindresultaat. Dus daar blijven we wel kritisch naar kijken, met deze motie steunen we niet. Wat we wel steunen is om niet te gaan barbecueën in het bos, dat vinden we een goed idee. Eventueel zou het ook nog een goed idee zijn om, als er dan paden en fietspaden komen, om daar niet met witte graffiti op te gaan spuiten, maar dat zijn we vergeten om daar een motie voor in te dienen. Dank u wel, voorzitter.
  De voorzitter: De heer Westerhof.
  De heer Westerhof (CDA): Dank u, voorzitter. Wij zijn ook tevreden met de visie op het Hembrugbos. Over de artefacten, het behouden daarvan. Het Hembrugterrein is nou eenmaal ook deel van een duister verleden en qua sfeer en vervreemding geven deze artefacten die sfeer duidelijk mee. Dat zou inderdaad jammer zijn als dat verdwijnt. We vragen ons wel af of dat hek wat er staat dan ook een artefact is. Misschien kan u daar nog wat op ingaan. Wat betreft de paden in het Hembrugbos, we zijn het eens met de dierenpartij dat je dat niet zomaar moet gaan zitten doorkruisen met een web van paden. Dat was ook aanvankelijk helemaal niet de bedoeling. Maar we vragen ons wel af of die olifantenpaden van mijnheer Mattens dan eigenlijk niet nog erger zijn, want ik moet wel zeggen, ik ben een leek op het gebied van olifantenpaden, maar iedereen zelf zijn pad laten kiezen en dan kijken wat er gebeurt, dat is natuurlijk ook maar de vraag of dat goed afloopt, ook als je denkt aan het spreekwoord ‘een olifant in de porseleinkast’. Wat betreft het barbecueën, ja, voor ons is dat gewoon duidelijk. Het Hembrugbos is kostbaar en kwetsbaar en daar past geen harde muziek, geen stankoverlast, geen slechte lucht en ook geen afval. Laten we dat bij voorbaat voorkomen, want het is beter dan dat je dat achteraf weer moet gaan zitten opruimen en herstellen – als dat laatste dan überhaupt nog mogelijk is. Tot zover.
  De voorzitter: Verduidelijking van de heer Mattens over de olifantenpaadjes.
  De heer Mattens (PvdD): Dank, voorzitter. De olifantenpaadjes zijn bedoeld als voorbeeld dat als je het in het begin heel beperkt houdt qua paden, niet nog drie doorsnedes gaat maken, dat je kan zien: is dat niet gewoon in de basis genoeg voor het gebied? Dan verstoor je het gebied het minst en op het moment dat je later ziet dat er echt enorme behoefte is doordat er olifantenpaadjes ontstaan zijn, dan kun je nog een voorziening extra treffen.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, dank u wel. We zullen voor het volledige voorstel stemmen. Het amendement ‘Artefacten’ zijn we voor. ‘Wijziging kaartaanduiding’, daar zijn we tegen, want geen fietspad, dat betekent dat mensen met een fysieke handicap, ofwel afhankelijk zijn van een fiets, scootmobiel of een rolstoel, niet in het bos kunnen komen. Er moet gewoon gefietst kunnen worden, het is openbare ruimte. We steken er 800.000 euro in voor inrichting en beheer, dus dat moet gewoon in principe kunnen. De moties, ‘Geen uitbreiding van de paden in het Hembrugbos’, daar zijn we tegen. Het bos moet wat ons betreft gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. En ‘Niet barbecueën in het Hembrugbos’, daar zijn we voor. Voordat je het weet heb je dezelfde verhalen als die we zien in ’t Twiske, zitten daar gewoon hele volksstammen daar barbecues leeg te gooien, plekken die daar verbranden en het vuilnis wat ze achterlaten is ook bizar. Dus laten we dat in elk geval niet doen. Dus tot zover, voorzitter.
  De voorzitter: Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Dank u, voorzitter. De ChristenUnie is blij met de visie op het Hembrugbos, een mooie balans tussen behoud van wat waardevol is en ook toegankelijkheid om ervan te kunnen genieten. Want als je als bewoner of omwonende daarvan kunt genieten, dan ben je ook meer bereid om het ook in stand te houden. Wij hebben een vraag eigenlijk aan de Partij voor de Dieren over die olifantenpaadjes. Wij denken namelijk juist dat je wel paden moet aanleggen, zodat mensen niet buiten de paden gaan. Heb je daar een reactie op?
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, net zoals ik net zei. Kijk, de hoop is dat het zo beperkt mogelijk aanleggen van paden in principe gewoon al genoeg is voor de bewoners. Op het moment dat later blijkt dat die behoefte er wel is, dan kun je extra voorzieningen treffen. Maar hoe minder paden je initieel aanlegt, hoe beter dat is om te voorkomen dat je die natuur daar verstoort.
  De voorzitter: De heer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Dank u wel. Ook wij vinden de visie op het Hembrugbos mooi in balans tussen natuurwaarde en recreatie. We zullen de amendementen van ROSA steunen, ook over het Zwarte Pad, want ik had ook begrepen dat dat inderdaad een omissie was aan de kant van het college. Dat het zeker de bedoeling was dat het een voetpad zou zijn met een half verharde bedekking, zodat daar inderdaad volgens mij ook rolstoelgangers nog steeds gebruik van zouden kunnen maken. We zullen tegen de motie stemmen voor geen extra paden, want die gedeeltelijke, beperkte ontsluiting is denk ik juist van belang. Wat die barbecueplekken betreft, volgens mij was het geenszins de bedoeling dat er barbecueplekken in het bos en in het centrum van het bos kwamen, maar dat er misschien wel mogelijkheden waren aan de buitenkant van het terrein. Daar vraag ik de wethouder nog even om een verduidelijking over. Tot zover.
  De voorzitter: Ik zag een interruptie nog van de heer Westerhof op de heer Mattens.
  De heer Westerhof (CDA): Dank u, voorzitter. Ik blijf toch die olifantenpaden lastig vinden, omdat je daarmee toch het gebied kan beschadigen. Als ik bijvoorbeeld van Castricum naar Egmond loop, dan loop je door de duinen en daar mag je ook gewoon niet die duinen in, dan blijf je gewoon op die paden lopen.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, laat ik helder zijn. Het is ook niet de bedoeling dat er olifantenpaden ontstaan. Alleen, op het moment dat het gebeurt, dan kun je voorzieningen treffen om dat zoveel mogelijk weg te nemen.
  De voorzitter: Goed, volgens mij hebben we de olifantenpaden nu voldoende uitgekauwd. Dan gaan we naar de heer Van Braam.
  De heer Van Braam (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel, daar kunnen wij positief mee instemmen, dat zullen wij dus ook straks gaan doen. Het amendement A, ‘Artefacten behouden’, dat kunnen wij van harte ondersteunen. Amendement B, ‘Wijziging kaartaanduiding Zwarte Pad’, zullen wij ook gaan steunen. De motie ‘Geen uitbreiding van paden in het Hembrugbos’, ja, dat vinden we iets te ver gaan, dat gaan wij niet steunen. Wij voorzien inderdaad dat zo direct mensen buiten toch het bos gaan betreden en ik denk dat je beter daar paden voor kan gebruiken zodat je mensen ook daarop kan wijzen dat ze op de paden blijven en daarbuiten niet gaan lopen. De motie ‘Geen barbecue in het Hembrugbos’, een hartstikke goede motie. Terecht dat u deze inbrengt en die zullen wij dan ook steunen.
  De voorzitter: De heer Van Haasen en dan mevrouw Van Otterloo.
  De heer Van Haasen (PVV): Bedankt, voorzitter. Wij kunnen de visie van het Hembrugbos steunen. Wij zullen het amendement over de artefacten ook steunen, die geven de roemruchte geschiedenis van het Hembrugterrein weer en dat is mooi als die sfeer daar behouden blijft. Dus we zullen voor dat amendement stemmen. Het andere amendement zullen wij tegenstemmen. Wij vinden, als er een bos is, dan moet er ook van genoten kunnen worden. De moties van de Partij van de Dieren – verbied maar raak voor een knaak, lijkt het wel – zullen wij allemaal niet steunen. Dank u.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo, dan de heer Tuijn.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Dank u wel, voorzitter. Op zich zijn wij natuurlijk ook ontzettend tegen verbieden. Alleen, in dit geval kan ik me helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Van der Laan. Als je dus ziet wat er in ’t Twiske voor rotzooi achtergebleven wordt, moet je het helaas wel gaan verbieden. Ik hoor alleen net dat het niet in het bos, maar buiten het bos wel misschien beschikbaar. Dan vraag ik aan de heer Mattens of hij misschien zijn motie moet aanpassen.
  De voorzitter: De heer Tuijn.
  De heer Tuijn (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ik ga niet elke motie en amendement nu aflopen, dat stemmen kunnen we straks wel doen. Ik wil wel eventjes aangeven dat we heel blij zijn met dit plan wat er nu ligt. Het bos is echt fantastisch, in de rondleiding hebben we dat kunnen zien. Het behouden van de gebouwen is echt geweldig. We maken ons nog enigszins zorgen over de monumenten in het plofbos, of we die ook fatsoenlijk kunnen bewaren, die monumenten, omdat het daar toch wel moeilijk zal zijn om daar goede toepassingen voor te vinden die nog gebruikt kunnen worden. Dus ja, daar graag de uiterste inspanning voor. Maar verder echt een mooi plan, mooi dat er toch enigszins toegang is tot het bos, maar dat we wel zuinig zijn op de natuur.
  De voorzitter: Nog andere woordmeldingen? Nee? Dan heeft wethouder Breunesse het woord.
  De heer Breunesse (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Ook het college is erg tevreden over dit plan en vindt het verheugd om te horen dat een grote meerderheid van de raad dat ook is. Ik denk inderdaad een mooi uitgebalanceerd plan met niet alleen 0,3 hectare groei van het bos rondom het bos waar we het over hebben, maar ook nog forse groei van het aantal bomen in het bos, omdat we die open kern ook nog verder gaan beplanten. Over die open kern gesproken, het is niet de bedoeling, en dat staat ook niet in deze visie, dat daar een barbecueplaats komt. Eerder al gezegd, het moet geen park worden, het blijft wel echt een bos met een bosuitstraling en bosgebruik. Daar hoort een gebruik van een barbecue niet bij, dus dat amendement, daar kunnen wij prima mee uit de voeten, het past ook in de lijn met de visie zoals we die hebben opgesteld. Dat geldt ook voor de manier waarop het amendement over de artefacten behouden is opgeschreven. Eerder hebben we wal gezegd, het is ook weer niet de bedoeling om alles nou pico bello op te knappen en dat het er weer spic en span uitziet, want juist bij het karakter van het gebied hoort ook die verweerdheid. Maar uit uw amendement begrijp ik dat dat ook de bedoeling is. We zullen wel in het beheer- en inrichtingsplan inzichtelijk maken wat de kosten zijn die hieraan verbonden zijn, want het is natuurlijk logisch dat met deze extra opdracht er ook extra kosten zullen zijn. Maar zoals afgesproken met u, komt dat terug naar de raad op enig moment. Als het gaat over de kaartaanduiding en de wijziging daarvan. Inderdaad, al toegezegd in het Zaanstad Beraad dat het de bedoeling is om dat alleen een voetpad te laten zijn. Met uw amendement onderstreept u dat en kunnen we daar dus ook prima mee uit de voeten. Ik beschouw inderdaad de opdracht om mindervaliden daar ook toegang toe te laten hebben als een opdracht in dat beheer- en inrichtingsplan, dus dat zult u ook op die manier terugzien van ons. Tot slot ben ik dan bij de paden. Ja, ik ben het wel met een aantal sprekers eens dat, we weten natuurlijk dat er gewoond gaat worden, dat er dus ook behoefte zal zijn om dat bos te gebruiken. Wij zoeken ook naar die balans en ons lijkt het dan veel verstandiger om een aantal paden aan te leggen en dat daarmee ook te reguleren in plaats van het over te laten aan het wilde gebruik van mensen. Of dat dan wel of geen olifantenpaden zijn, dat laat ik in het midden, maar ik denk dat het niet verstandig is om het op die manier aan te pakken.
  De voorzitter: De heer Westerhof.
  De heer Westerhof (CDA): Dank u, voorzitter. Ik heb nog een vraag over dat hek. U had het net over de artefacten, maar wij vroegen ons af of dat hek daar ook bij zal horen, omdat het terrein altijd is afgesloten geweest.
  De heer Breunesse (wethouder): Nee, het hek gaat weg.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Toch nog één korte vraag aan de wethouder. Onderschrijft het college nou uiteindelijk echt de visie dat het acceptabel is dat alle bodembroeders in het gebied verstoord gaan worden en daarmee weggaan?
  De voorzitter: De heer Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Het college onderschrijft uiteraard deze visie.
  De voorzitter: Zijn er dan nog … De heer Westerhof.
  De heer Westerhof (CDA): Wij willen bij wijze van stemverklaring nog even opmerken dat we dan nog terug zullen komen op dat hek.
  De voorzitter: Dat laatste werd niet door iedereen verstaan. Waar zou u op terugkomen?
  De heer Westerhof (CDA): Op het hek dat daar gelegen is.
  De voorzitter: Op het hek, goed. Zijn er dan nog andere opmerkingen te maken over deze amendementen, moties en het raadsbesluit zelve? Neen? Dan gaan we over tot stemming. Dan beginnen we met de stemming over amendement A, ‘Historische artefacten behouden’ van ROSA. Wie is daartegen? Tegen is de fractie van de VVD. Daarmee is die aanvaard. Dan gaan we naar amendement B, ‘Wijzigen kaartaanduiding Zwarte Pad’ van ROSA. Wie is daartegen? Tegen is de fractie van de POV, de PVV en Lokaal Zaans. Daarmee is die ook aanvaard. Dan gaan we naar motie ‘Geen barbecue in het Hembrugbos van de Partij voor de Dieren en het CDA. Wie is daartegen?
  De heer Jongbloed (griffier): Stemverklaring.
  De voorzitter: Stemverklaring van de heer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Dank u wel. Uit het antwoord van de wethouder maak ik op dat het een overbodige motie is en daarom zullen wij tegenstemmen.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Wij zullen om dezelfde reden tegenstemmen, anders kunnen we morgen ook wel een motie indienen om barbecueën op de Gedempte Gracht te verbieden.
  De voorzitter: Goed. Zijn er nog andere stemverklaringen? Neen? Dan brengen wij in stemming de motie ‘Geen barbecue in het Hembrugbos’ van de Partij voor de Dieren en het CDA. Wie is daar …
  De heer Wit (CDA): ‘…’ (buiten microfoon).
  De voorzitter: U vraagt een schorsing om nu nog te overleggen? Ja, dat … Een schorsing aangevraagd, één minuut?
  De heer Wit (CDA): Ja.
  De voorzitter: Eén minuut schorsing.
  Schorsing
  De voorzitter: Goed, de minuut is voorbij, dus ik verzoek u weer te gaan zitten. Ik geef de heer Mattens … Ja, het is zo dat de verzoeker van de schorsing eerst het woord krijgt, dus de heer Wit heeft het woord. De heer Wit heeft het woord.
  De heer Jongbloed (griffier): Die vraagt eigenlijk om de beraadslaging.
  De voorzitter: De heer Wit vraagt eigenlijk om de beraadslaging over dit onderwerp weer te openen, want eigenlijk waren we al begonnen met de stemming. Dus ik neem aan dat ik zo kan interpreteren dat we de beraadslagingen weer heropenen. Klopt dat?
  De heer Wit (CDA): Ja, dank u, voorzitter. Formeel correct.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, we hebben overleg gehad. We beschouwen de woorden van de wethouder als een harde toezegging dat er in en aan de randen van het bos geen barbecueplekken komen en kunnen de motie daarom nu intrekken.
  De voorzitter: Daarmee is de motie ‘Geen barbecue in het Hembrugbos’ ingetrokken. Dan gaan we naar de motie ‘Geen uitbreiding van paden in het Hembrugbos’ van de Partij voor de Dieren. Wie is daarvoor? Voor is de Partij voor de Dieren. Daarmee is die verworpen. We gaan naar het raadsbesluit ‘Visie Hembrugbos’. Wie is daartegen? Tegen is de Partij voor de Dieren. Daarmee is die aanvaard.

  Moties en amendementen

  Titel
  Amendement A Visie Hembrugbos - artefacten behouden
  Amendement B Visie Hembrugbos - wijzigen kaartaanduiding Zwarte Pad
  Motie Geen Barbecue in Hembrugbos
  Motie Geen uitbreiding van Paden in Hembrugbos
 18. 20

  De voorzitter: Dan gaan we naar het raadsbesluit ‘Toeristische visie Zaanstad 2021-2025’. Twee moties. De heer Mattens heeft het woord.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, de toeristische visie is eigenlijk weer een stuk van: we gaan terug op de oude voet naar de grote economische groei en het uit het oog verliezen van de kwetsbare waarden in onze samenleving, waaronder de natuur. Om te voorkomen dat dat gebeurt hebben we twee moties ingediend. Eén gaat over het meewegen van belangen van dieren. Hoe doe je dat, hoe creëer je nou een goed participatieproces als het gaat over de belangen van dieren? Dan is het vroegtijdig betrekken van belangenorganisaties die opkomen voor dieren in bijvoorbeeld onze natuurgebieden, zeker als je die voor toeristische doeleinden wil gaan ontsluiten. De tweede gaat over dat we geen beleidskaders moeten willen hebben die bij voorbaat al voorsorteren op dat er ontheffingen op natuurwetgeving moeten worden aangevraagd. Want dat is natuurlijk de wereld op zijn kop, dat het eigenlijk meer de standaard is om ontheffingen op de Wet natuurbescherming aan te vragen dan dat we die wet respecteren. Dus daarom roepen we het college op middels deze motie om daar de beleidskaders op in te stellen. Tot zover.
  De voorzitter: Woordmeldingen van de heer Van der Velden, mevrouw Van Nieuwamerongen zag ik en de heer Van Haasen en de heer De Laat en mevrouw Schuttevaer. De heer Van der Velden.
  De heer Van der Velden (POV): Dank u wel, voorzitter. Een actualisatie van de visie van 2016, met de ‘…’ van 2021-2025. We zijn nu in 2022 en wat ligt er? Een voorstel vol aannames, nog dingen die moeten worden onderzocht, activiteiten die moeten worden ontdekt. We hebben ook nog eens de vraagtekens bij de partijen die als stakeholder of belanghebbende betrokken zijn bij deze visie. Met andere woorden: hij is leeg, hij is nog niet klaar. Daarnaast storen wij ons ook aan het hele trage, langdurige proces om te praten over de stadscamping of een kampeerwagenlocatie. In het proces is het zoeken naar de locaties die niet voldoen aan de criteria belangrijker dan het zoeken naar een locatie die wel passend is. Projectteams en projectleiders lossen elkaar af, alles werkt mega vertragend en heeft geen inhoud dat de allure en de interessante schoonheid van Zaanstad weer verstoken blijft voor onze kampeerwagenrecreant. Nu ligt er ook weer de optie op een van de locaties die bestemd zou kunnen zijn om daar een pluktuin te gaan maken. Heel lief, maar we lopen denk ik door dingen heen. Daarnaast worden systematisch kennisdragers, brancheverenigingen en ervaringsdeskundigen voor deze tak van sport overgeslagen en zit Zaanstad het wiel weer zelf uit te vinden. Wij zullen tegen deze visie en tegen beide moties stemmen. Het is een leeg omhulsel en we gaan geen meter vooruit.
  De voorzitter: De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Bedankt, voorzitter. Wij sloegen aan met een zin in deze visie: “Kwaliteit huidig aanbod waarborgen en nieuw cultureel aanbod toevoegen.” Wij zijn van mening dat er al heel veel geld naar cultuur gaat en om dat met deze toeristische visie te borgen en ook nog eens toe te voegen gaat ons een beetje te ver. Dus wij zullen tegen deze visie stemmen. Voor de rest wil ik nog een opmerking maken over dat er in de visie staat dat er meer gebruikt moet worden van watersport en van de Zaan. Daar zijn we groot voorstander van, maar als we dan zien de accommodatievisie dat er delen van de jachthaven van Dukra opgeofferd gaan worden aan havenlodges, om er dan een soort Airbnb op het water te faciliteren, vinden wij dit een heel slecht plan. Dus wij zullen tegen deze visie stemmen. Dank u.
  De voorzitter: Mevrouw Van Nieuwamerongen.
  Mevrouw Van Nieuwamerongen (VVD Zaanstad): Dank u …
  De heer …: Interruptie.
  De voorzitter: Mevrouw Van Nieuwamerongen.
  Mevrouw Van Nieuwamerongen (VVD Zaanstad): Nou wou de microfoon niet meer aan. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat er nu eindelijk een visie weer ligt. Wij delen de visie ook wel van de heer Van der Velden, met name over de camperplaatsen en de boerencamping waar we het al vaker over hebben gehad, maar daarnaast nog een ander punt. Als we kijken dat wij een aantal doelen willen gaan stellen, waaronder: “Een positiever imago van de stad en streek onder eigen inwoners en bezoekers.” En: “Toerisme heeft een toegevoegde waarde voor de inwoners, zoals meer werkgelegenheid en betere voorzieningen.” Dan valt het mij heel erg tegen – en dat heb ik bij het Beraad ook al aangegeven – dat we dan juist vlak daarvoor een RIB krijgen dat de Roze Zaterdagmotie niet uitgevoerd gaat worden. Als we dan kijken dat er aangegeven wordt: daar is te weinig geld voor. Terwijl we vanavond weer verschillende budgetten die grotere bedragen bevatten uitgeven, geen 5000 euro voor zo’n professional voor een bidbook kunnen opvatten, dan valt het ontzettend tegen. Om dan maar gewoon de koe bij de horens te vatten, dan gaan we het zelf wel doen en ondertussen wordt er al gewerkt aan een bidbook, dus mensen zetten zich daar al belangeloos voor in om het toch voor elkaar te gaan krijgen en zullen we met een initiatief komen voor een raadsbesluit bij een volgende raadsvergadering. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer De Laat.
  De heer De Laat (GL): Dank u wel, voorzitter. We hebben een mooi debat gehad over deze visie, die wij als GroenLinks ondersteunen. Want een fijne stad om in te wonen is een fijne stad om naartoe te komen, te verblijven en te recreëren. In een stad zonder cultuur, zoals de POV … Of, sorry, de PVV voorstelt, dat is een dorre stad. We hebben ook goed en helder gesproken over de natuur en de duurzaamheid. Dan kom ik vanzelf op de moties van de Partij voor de Dieren. Het lijkt me heel goed om de dierenwelzijnsorganisaties mee te nemen in de uitwerking. Wellicht kan de wethouder toezeggen en dan is dit zo geregeld.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Mijnheer De Laat van een ander woorden, andermans woorden in de mond leggen, dat is weer een herhaling van zetten. Ik heb nooit gezegd: een stad zonder cultuur. Dus als u dat even bij uzelf wil laten. Dank u.
  De voorzitter: De heer De Laat.
  De heer De Laat (GL): Nou, ik hoorde u toch zeggen dat u geen geld wil naar cultuur en zonder geld naar cultuur denk ik dat het een niet lang leven is beschoren. Desalniettemin …
  De voorzitter: We praten altijd via de voorzitter, dus dat is denk ik belangrijk om vast te stellen, de heer De Laat. De heer Van Haasen wil reageren.
  De heer Van Haasen (PVV): Mijnheer de voorzitter, in de stukken staat: “Het huidige aanbod waarborgen en nieuw cultureel aanbod toevoegen.” Dat staat in de stukken. Dus niet dat ik daarmee gezegd zou hebben dat ik daarmee alle cultuur wil afschaffen. Dank u, voorzitter.
  De voorzitter: De heer De Laat vervolgt zijn reactie. Een interruptie van de heer Van Braam.
  De heer Van Braam (De Socialisten): Welke cultuur wil de heer Van Haasen dan wel afschaffen? Daar ben ik wel benieuwd naar dan.
  De heer Van Haasen (PVV): Nou, in ieder geval socialistische cultuur.
  De voorzitter: De heer Van Haasen. De heer Van Braam.
  De heer Van Braam (De Socialisten): Dat is juist heel zonde, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Maar daar weet u het dus ook al niet op waarde te schatten, dat is duidelijk.
  De voorzitter: Goed, wij geven de heer De Laat weer het woord.
  De heer De Laat (GL): Dank u wel, voorzitter. Ik heb de PVV de afgelopen vier jaar wel regelmatig zien fulmineren tegen cultuur, dus ik heb ze zeker goed gehoord. Maar dan naar de laatste motie van de Partij voor de Dieren. Dat is wel weer een ingewikkelde motie op het laatste moment, waardoor we de discussie daar niet zo goed over kunnen voeren. We hebben geen zicht of de huidige wet niet te weinig handvatten biedt, of dat er ernstige problemen zijn, dus daarom kunnen we op dit moment die motie niet steunen.
  De voorzitter: Mevrouw Schuttevaer.
  Mevrouw Schuttevaer (ROSA): Dank u wel, voorzitter. Een mooie visie, wij zijn voor. Voor wat betreft de moties, de motie ‘Weeg de belangen van dieren mee’, die kunnen we steunen, dat lijkt ons heel goed. De motie ‘Respecteer de natuur met de Wet natuurbescherming’, daarvan vragen we ons af of je dan de boel niet helemaal op slot zet en of die Wet natuurbescherming ook niet juist een goede bescherming is voor de natuur en dat je die in moet kunnen zetten. Als laatste vragen wij ons af of het juridisch wel mogelijk is. Dus dat lijkt ons geen goede, die zullen we niet steunen. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Pietersma.
  De heer Pietersma (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Uitstekende visie, die zullen we ook zeker steunen. Er zijn wel een paar opmerkingen nog te maken. We hebben eerder ook wel gesproken over het begrip duurzaamheid, dat dat een integraal onderdeel zou moeten zijn van elke portefeuillehouder en elke visie en elk beleidskader wat we vaststellen. Hier komt het woord duurzaamheid ook 21 keer voor in de visie, maar tegelijkertijd, als je kijkt en jezelf de vraag stelt: hoe krijgt dat dan handjes en voetjes? Dan is dat buitengewoon onduidelijk. Dus ik zou toch aan het college willen vragen of wij in de naaste toekomst daar toch eens een keer in de uitwerking wat nader naar zouden kunnen kijken en voorstellen op zouden kunnen ontwikkelen. Het tweede heeft te maken met, dat heb ik ook in het Zaanstad Beraad gezegd, is dat er melding wordt gemaakt dat de MRA ook bezig is met een toeristisch plan, een toeristische visie en dat wij dit plan dan mogelijkerwijs zouden gaan herprioriteren. Ik mag er toch van uit blijven gaan dat wij te allen tijde ons eigen Zaanse beleid als prioriteit nemen? Datgene wat uiteraard aanvullend is en wij dat wenselijk achten, daar kunnen we altijd natuurlijk naar kijken. Tot zover. O ja, over de moties. De motie als het gaat om betrekken van dierenwelzijnsorganisaties, die ondersteunen we. Dat past ook in het begrip van participatie wat we in Zaanstad verder willen uitrollen. De andere motie zullen wij niet steunen.
  De voorzitter: De heer Kerkhoven.
  De heer Kerkhoven (DZ): Dank u wel, voorzitter. Democratisch Zaanstad is in ieder geval blij met de toeristische visie die er nu ligt. We hebben wel een aantal opmerkingen nog, die hebben we in het Zaanstad Beraad ook al gemaakt, maar dat is de status dat u de toeristen langer wil vasthouden in de stad. Maar dan blijven wij toch hikken aan die enorm hoge toeristenbelasting. Ik zeg het elke keer weer, maar een toeristenbelasting van zeven euro, de een na hoogste in Nederland, vinden wij ongepast en als je dan toeristen wil vasthouden moet je niet met dat soort bedragen komen. Voor de rest zijn wij heel erg blij dat eindelijk er nu zwart op wit staat dat er nu in ieder geval het versterken van het gebruik van water en watersport. Dat doet ons erg goed. Tot zover.
  De voorzitter: De heer De Vries.
  De heer De Vries (D66): Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer de voorzitter, wij vinden dit raadsvoorstel een heel mooi raadsvoorstel met hele mooie punten waar we op aan kunnen haken, met name het aantrekken van de nationale en internationale cultuurtoerist spreekt heel erg aan. Wij zouden misschien na moeten streven als Zaanstad dat we ooit cultuurhoofdstad van Europa zouden willen worden, zoals ook Leeuwarden dat geweest is nog niet zo lang geleden. Dat brengt heel veel mensen naar onze stad en misschien ook wel heel veel economische afstraling. De moties, de eerste, waarbij we aandacht moeten besteden aan de dieren, dat vinden wij een hele sympathieke en we zullen hem mogelijk ondersteunen, afhankelijk van het antwoord van de wethouder. De tweede niet. Tot zover.
  De voorzitter: De heer Westerhof.
  De heer Westerhof (CDA): Dank u, voorzitter. De toeristische visie onderschrijven wij geheel. Het is een goede aanzet op allerlei gebied en dat is ook al besproken in het Zaanstad Beraad. Al zijn er nog wel veel dingen die er ook verder in ontwikkeld moeten worden. Maar goed, het is een goede aanzet. Met de moties van de dierenpartij hebben we wat meer moeite. We vragen ons af of de belangen van natuurorganisaties niet al worden meegenomen en verder vragen ons ook af of, als je vergunningen gaat weigeren op basis van de Wet natuurbescherming, of er dan niet meer projecten die al in gang gezet zijn ook niet door zouden kunnen gaan en inderdaad, met ROSA eens, of je dan niet de zaak op slot zet.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Dank u wel. Ook wij kunnen instemmen met de visie. Ook wij vinden het erg jammer dat onze motie van de Roze Zaterdag daar niet in is meegenomen, want dat is ook cultuur. Verder kunnen wij de moties niet steunen, want de Partij van de Dieren heeft het over een grote ecologische voetdruk, maar wij zien vooral ook dat de toeristische factor een grote economische voetdruk achterlaat en die hebben ook onze inwoners en onze ondernemers hard nodig. Verder, de andere motie, we zijn gewoon anders bang dat er gewoon meer bijhotels zijn direct dan de gewone hotels, dus die zullen wij ook niet steunen. Wij vertrouwen er gewoon in dat het college deze beleidsvelden elkaar kruisen en daar gewoon respect voor hebben voor de natuur en voor de dieren. Verder hamert u ook op een positiever imago. Ik heb daar vorige keer in het Beraad ook al op gehamerd, dan moet je ook wat aan de leegstand doen hier voor de winkeliers, dat maakt het ook een stuk aantrekkelijker voor de toerist. Tot zover.
  De voorzitter: Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Dank u, voorzitter. Wij zijn blij dat Zaanstad een eigen geactualiseerde toeristische visie heeft, wij zullen die ook van harte steunen. Wat betreft de motie over het meewegen van belangen van de dieren, ik denk dat je de dierenwelzijnsorganisaties te kort doet dat zij daar zelf al niet mee komen om daarop te letten, dus ik vraag me even af of deze motie wel nodig is. Dat geldt ook eigenlijk voor die andere motie over de Wet natuurbescherming.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dank, voorzitter. Even op het eerste punt. Als de gemeente iets wil gaan ontwikkelen, want eigenlijk bevat die tweede motie over de Wet natuurbescherming eigenlijk ook een aantal punten, dat gaat onder andere over wat de gemeente zelf gaat ontwikkelen. Stel, de gemeente wil allerlei extra bijvoorbeeld paden door of langs natuurgebieden gaan ontwikkelen om die toeristische visie daar handen en voeten mee te geven, dan kan het zo zijn dat je bij de planvorming al weet dat je ontheffingen moet gaan aanvragen op de Wet natuurbescherming en dat je in je eigen project misschien ook belangenorganisaties voor dieren op de hoogte moet stellen dat je dat van plan bent en dat je ze vroegtijdig laat aanhaken. Dan lijkt het mij een beetje vreemd, twee dingen. Enerzijds vreemd dat je zegt tegen die dierenwelzijnsorganisaties: jullie moeten ons maar benaderen als jullie wat willen zeggen over ons project. En als het gaat over de Wet natuurbescherming, ja, het gaat over toekomstige projecten, dus ook in antwoord op de heer Wit en mevrouw Schuttevaer, dat er juridisch eigenlijk daarmee niets in de weg ligt, want het gaat over toekomstige aanvragen van vergunningen.
  De voorzitter: Nog andere woordmeldingen? Mevrouw Pancar.
  Mevrouw Pancar (DENK): Dank u wel, voorzitter. Een duidelijke visie, waarbij we veel hebben gesproken hierover, dus veel hebben we er niet op aan te vullen. Wat betreft de moties zijn we eigenlijk benieuwd naar de beantwoording van de portefeuillehouder. Dankjewel.
  De voorzitter: Wethouder Baerveldt heeft het woord.
  Mevrouw Baerveldt (wethouder): Dank u wel. Nou ja, de visie heeft een hele lange aanlooptijd gehad, onder andere ook door corona, maar ook omdat we hem wel degelijk hebben proberen te vullen met alle inbreng van de stad, waarin die ook nog een keer ter visie heeft gelegen. U heeft daar ook wel uw steentje aan bijgedragen, dus in elk geval dank daarvoor. Het is ook belangrijk dat we deze visie hebben, want inderdaad, op MRA-gebied wordt er ook iets ontwikkeld en dan is het ook van belang dat je zelf als stad weet ook welke kant je op gaat. Een MRA-visie vullen wij natuurlijk zelf ook, maar de Zaanse zal altijd voor ons de leidraad zijn, dus wees gerust. De camperplaatsen, ik dacht al, die komt geheid in de discussie terug, mijnheer Van der Velden, ik had niet anders van u verwacht. Gelukkig is er weer een projectleider op, dus we gaan weer vooruit en we zullen u van de voortgang op de hoogte houden, want ook dat soort voorzieningen en ook een boerencamping is gewoon van belang voor een Zaanstad wat openstaat voor toerisme, op een verantwoorde manier. Dan kom ik nu naar de moties van de Partij van de Dieren. De eerste motie, ‘Laat de belangen van dieren meewegen’. Ja, dat kunnen we doen, we hebben dat toegezegd over de natuurorganisaties, maar daar horen inderdaad ook de dierenwelzijnsorganisaties, Faunabescherming, Vogelbescherming. Als wij iets willen doen, dan kunnen we dat meenemen in de besluitvorming. Dus dat gaat. Die tweede motie, ‘Respecteer de natuur met de Wet natuurbescherming’. Ja, kijk, de Wet natuurbescherming is natuurlijk wel bedoeld om de natuur te beschermen. De provincie is daar bevoegd gezag, dat zijn wij ook niet zelf, dat is de OD Noord-Holland Noord namens de provincie. Als er ontheffing moet worden verleend, dan moeten er ook mitigerende maatregelen voor worden gedaan, dus dan moet de natuur daar eigenlijk minstens net zo goed, maar anders er ook niet beter van worden. Nou, ik heb u zelf van de week ook horen zeggen een voorstel over grasveld. Grasfalt, noemde u het, geloof ik, zo van: je hebt soms stukjes gras, bijvoorbeeld stukjes weiland, u zei het zelf, die ecologisch heel arm zijn en als je dan een klein beetje inzet bijvoorbeeld voor een fietspad, dan kun je dat andere deel juist ecologisch opwaarderen. Dat zou je dus ook op slot zetten en daarnaast zet je ook elke ontwikkeling van deze visie op slot. Dus deze motie zou ik niet doen. Dat mag ik niet zeggen, geloof ik. Nou ja, zoiets.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, ik denk dat het voorbeeld van de wethouder niet correct is, want dergelijke grasvelden waar weinig biodiversiteit is, daar hoef je geen ontheffing op de Wet natuurbescherming aan te vragen. Dit gaat over gebieden die direct aanliggend of in natuurgebieden zijn, die mogelijk impact hebben op dieren en op de natuur in die gebieden en dat je daar zoveel mogelijk weg moet blijven met je projecten.
  De voorzitter: Wethouder Baerveldt.
  Mevrouw Baerveldt (wethouder): Ik denk dat we daar van mening over verschillen waar die precies op van toepassing is dan. Maar daar wil ik het nog wel eens met u over hebben, maar ik ben het niet met u eens.
  De voorzitter: Zijn er nog andere woordmeldingen over dit raadsbesluit? Nee? Dan gaan we over tot stemming. Dan beginnen we met de motie ‘Weeg belangen van dieren mee’ van de Partij voor de Dieren. Wie is daartegen? Tegen …
  De heer Jongbloed (griffier): De stemverklaringen moeten nog.
  De voorzitter: O, stemverklaring?
  De heer Jongbloed (griffier): Van de heer De Laat.
  De voorzitter: De heer De Laat had een stemverklaring.
  De heer De Laat (GL): Ja, dan kan ik mijn fractie ook informeren. Want volgens mij heb ik een toezegging van de wethouder gehoord om dit gewoon uit te voeren en daarom lijkt me deze motie overbodig en hoop ik dat de rest van de fractie ook tegen zal stemmen, maar ze mogen zelf kiezen, hoor.
  De voorzitter: Dat is meer dan een stemverklaring, maar goed. Het is u vergeven vandaag. We gaan over tot de motie ‘Weeg belangen van dieren mee’ van de Partij voor de Dieren. Wie is daartegen? Tegen is de fractie van BVNL, de POV, het CDA, de PVV, GroenLinks, DZ, Lokaal Zaans en de ChristenUnie. Zestien stemmen tegen, dus dat betekent negentien, ik denk inmiddels twintig, voor. Daarmee is die aanvaard. Ja? Dan gaan we naar de motie ‘Respecteer natuur met de Wet natuurbescherming’ van de Partij voor de Dieren. Wie is daarvoor? Voor is de Partij voor de Dieren en De Socialisten zijn voor. Daarmee is die verworpen. Dan gaan we naar het raadsbesluit ‘Toeristische visie Zaanstad 2021-2025’. Wie is daartegen? Tegen is de fractie van de BVNL, POV, PVV en Partij voor de Dieren. Daarmee is die aanvaard.

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Respecteer de natuur met de Wet natuurbescherming - Toeristische Visie
  Motie weeg de belangen van dieren mee - Toeristische Visie
 19. 21

 20. 22

  De voorzitter: Goed, dan zijn we bij de moties vreemd. Ik stel voor dat we daarna na de eerste moties vreemd over de zienswijze Badhuisweg gaan pauzeren, of wilt u nog een stukje door? Ja, ik vind het ook prima, maar we kijken even.
  De heer Jongbloed (griffier): Eerst de Badhuisweg.
  De voorzitter: We gaan eerst naar de Badhuisweg, we kijken hoelang we nodig hebben en daarna kijken we of we een pauze, of u er al aan toe bent. Twee moties over de zienswijze Badhuisweg. Ik stel voor dat we die twee moties gezamenlijk behandelen over de Badhuisweg. Dus aan de orde is dus Badhuisweg, moties vreemd van GroenLinks over ‘Openbaar vervoer op het Eiland’ en de motie vreemd ‘Badhuisweg met Zaangezicht’ van CDA en DZ. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Mathkor heeft het woord, daarna de heer Wit.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Dank u, voorzitter. Toen de zienswijze werd gevraagd over de Badhuisweg waren afgezien van partijen, of ze nou voor of tegen waren, allemaal hadden ze het toch over iets dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden. Het is natuurlijk ook zo dat er op het Eiland helemaal geen openbaar vervoer is. Nou weten mijn collega-Regioraadsleden hoe moeilijk het is om nog weer bussen ergens toe te voegen, omdat er eigenlijk niks bij mag als er niet ergens anders iets af gaat. Maar er is tegelijkertijd ook een onderzoek geweest naar bushaltes die verder dan vierhonderd meter zijn van de buurt waar je woont en dan gaat het vooral ook om loopafstanden en niet om hemelsbrede afstanden, want dat is natuurlijk ook hier in Zaanstad nog wel een wezenlijk verschil. Daardoor is er denk ik een mogelijkheid, doordat uit dat onderzoek is gebleken dat onder andere het Eiland inderdaad tot die buurten hoort waar er eigenlijk geen fatsoenlijke ov is binnen vierhonderd meter en dat daar eigenlijk iets aan gedaan moet worden. Want op een vraag van mij in de Regioraad aan de portefeuillehouder: wat gaan jullie daar nou verder mee doen? Nou, we gaan wel kijken hoe we dat kunnen verhelpen. Dat is dus het punt waarom ik ook deze motie heb gemaakt, want het lijkt me nu alle tijd inderdaad dat onze wethouder, zolang die nog in het DB zit, met deze motie – dan hoop ik op brede steun – meeneemt naar de Vervoerregio om echt te kijken of daar iets aan te verhandelen is om daar wel openbaar vervoer op het Eiland te krijgen. Tot zover, dank u wel.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan GroenLinks, want mevrouw Mathkor zit al een tijdje natuurlijk namens ons in die Vervoersregio: waarom heeft u dit niet eerder ingebracht in de Vervoersregio? En dan zelfs hier in deze raad als motie, dan hadden we heel effectief dat mee kunnen geven aan de wethouder die daar in het bestuur zit. Volgens mij had u vandaag uw laatste bestuursvergadering in de … Ja, daarom. Dus dat gaat niet veel succes meer hebben. Buiten dat, waarom maakt hem niet breder, waarom gaat u ook niet gewoon kijken dat er dan ook bushaltes komen in Westzaan? En waarom alleen maar op het Eiland? Het kan zijn dat het met de verkiezingen te maken heeft, dat zou kunnen, maar dan zou ik hem wel breder willen trekken en zeggen dat ook … Want in Westzaan rijdt helemaal geen bus en zijn we afhankelijk van vrijwilligers en dan hebben we het niet over vierhonderd meter. Dus mijn vraag is: waarom heeft u dat niet eerder gedaan en probeert u dat pas nu, terwijl u zelf ook uit die VRA verdwijnt.
  De voorzitter: Voordat ik mevrouw Mathkor het woord geef, wil ik mevrouw De Boer van harte welkom heten en feliciteren met de geboorte van uw kind, nogmaals. En u maakt ook deel uit van de beraadslagingen. Ik geef mevrouw Mathkor het woord.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): In antwoord op mijnheer Van der Laan. Ja, misschien heb ik mezelf niet genoeg duidelijk gemaakt, maar het punt is van dat onderzoek van die vierhonderd meter, haltes die daar verder van af liggen, dat is pas onlangs voltooid. Daar hebben we pas onlangs ook de berichten over gekregen dat ook het Eiland daarbij behoort. Dat gecombineerd met het plan om inderdaad 120 sociale woningen daar te bouwen, dat zijn twee redenen om nou daar nog eens extra naar te kijken, want de portefeuillehouder van het DB, in dit geval de heer De Vries, heeft inderdaad toegezegd dat er met gemeenten gekeken gaat worden wat er aan die haltes gedaan zou kunnen worden. U heeft het over Westzaan, maar Westzaan heeft inderdaad een vrijwilligersbusje. Het Eiland heeft niks. Dus daarom hebben we deze motie ingediend.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, een korte vraag: maar dat is toch niet sinds vorige week dat het daar niet is, dat is toch al jaren dat er geen bus komt?
  De voorzitter: Mevrouw Mathkor.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Ik weet niet of ik dat nog een keer moet zeggen, maar het punt is dat nu onlangs echt uitgesproken is in de Vervoerregio dat aan sommige haltes iets gedaan moet worden. Daar heb ik op aangeknoopt.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Van Haasen ook? Of, … De heer Van Haasen, interruptie.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik zit natuurlijk ook in die Vervoersregio en volgens mij is het pakket van eisen voor de aanbesteding al lang klaar en dan vraag ik me af, u zich net zelf: als er ergens een lijn bij komt, dan moet er ergens anders een lijn af. Welke lijn wilt u slachtofferen voor die 120 woningen die er op het Eiland gebouwd gaan worden?
  De voorzitter: Mevrouw Mathkor en dan de heer Rijken.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Nou, u zit ook in de Vervoerregio inderdaad, dus ik neem aan dat u ook de portefeuillehouder de heer De Vries heeft horen zeggen dat er naar die plaatsen die dus buiten die vierhonderd meter vallen, dat daar nu met de gemeente contact over wordt opgenomen om te kijken wat daaraan gedaan kan worden. Dat valt dus eigenlijk buiten precies de concessie – want u heeft gelijk, in de concessie is het heel moeilijk – maar juist omdat dit punt is van die buiten die vierhonderd meter, om daar nog eens goed naar te kijken, daarom deze motie.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Dat is even op de heer Van Haasen. Kijk, ik ondersteun volledig mevrouw Mathkor, we hebben de motie ook medeondertekend. Op dat punt van die concessie, zo’n concessie is voor tachtig procent ingevuld en twintig procent is er nog aan de vervoerder dat die kan kijken: hoe gaan we dat nog verder doen? Dat aanvullend met dat onderzoek ligt daar een kans en is dat juist goed om dat nu ook in te brengen.
  De voorzitter: Goed, we hadden woordmeldingen van de heer Wit en de heer Rienstra, dus we beginnen bij de heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank, voorzitter. Eerst met betrekking tot de motie van GroenLinks. Huizen zijn geen melkkoe en bushaltes zijn geen bezuinigingspost. Dus wat dat betreft sluiten we helemaal aan bij de motie. We hebben gezien bij de begraafplaats Zaandam Zuid hoe die bijna tot twee keer toe werd weggestreept. En het is niet zo, als er ergens eentje bij komt, moet er eentje af. Dat is natuurlijk, dat is een onzindiscussie. Openbaar vervoer is een voorziening voor mensen die dat nodig hebben en we moeten dat geen boekhoudkundig verhaal maken. Met betrekking tot de motie ‘Badhuisweg met Zaangezicht’, …
  De voorzitter: Interruptie van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Daar wil ik wel even op reageren, want dat is natuurlijk heel naïef. Zo’n vervoerder zit daar om geld te verdienen en die gaat niet voor Jan met de boerenfluitjes mensen in de rondte rijden. Dus het is natuurlijk degelijk dat het een voorziening is, maar er zal toch ook kostendekkend rondgebracht moeten worden. Vandaar dat wij denken dat het gewoon een symboolmotie is die nog even voor de verkiezingen op de plank ligt om eventjes te deugen, maar het slaat helemaal nergens op.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Calkhoven.
  De heer Calkhoven (BVNL): Dank u wel. In aanvulling op mijnheer Haasen. Het is leuk dat we zeggen: die afstand van vierhonderd meter is te groot. Maar is er ooit onderzocht of er echt behoefte aan is? Ik heb begrepen dat bewoners op het eiland twee of drie auto’s gemiddeld hebben. Dus volgens mij is de behoefte aan een buslijn niet eens daar aanwezig.
  De voorzitter: Mevrouw Mathkor.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Nou, over dat laatste. Dat betekent juist hopelijk dat er minder auto’s zijn als daar inderdaad een bus rijdt. Dat is zeker weten. En over de verkiezingen, deze motie stond al de vorige keer, die stond al geloof ik eind december op de agenda, dus het is een beetje flauw om nu de verkiezingen erbij te halen.
  De voorzitter: De heer Wit heeft het woord.
  De heer Wit (CDA): Er wordt net gezegd – dank u, voorzitter – dat de vervoerder geld moet verdienen. Volgens mij is de vervoerder gewoon een dienstverlener en als er wat bij moet, dan is dat geld dat de gemeente ervoor over heeft om mensen te kunnen vervoeren. We moeten daar dus echt geen balansdingetje van maken, het gaat om dienstverlening voor mensen die het nodig hebben. Terug naar waar ik was bij de motie Badhuisweg. Het Zaaneiland is een gebied met een rijke cultuurhistorie. Daar is heel veel Zaanse geschiedenis geschreven. Als je dan ziet dat er een plan wordt neergelegd zonder enige participatie, daar maken we ons allemaal druk om, terecht, bij de Westzijde, Peperstraat. Hier is zonder enige participatie een plan neergelegd dat niks doet met de rijke Zaanse historie. De Vereniging Zaans Erfgoed zegt dat dit een plan is voor een andere gemeente en daar ben ik het helemaal mee eens. De voorzitter kersvers van Babel architectuurplatform zegt ook: dit plan moet terug naar de tekentafel. Het college was tijdens het Zaanstad Beraad enthousiast over het idee van houtbouw. Wij willen hoofdstad van de houtbouw worden. Dan komt de ontwikkelaar of Rochdale komt met: misschien kunnen we houten vlonders doen. Hoe gek moeten wij het als raad nog horen? Hoe ver moet het gaan? Wij horen zoveel argumenten, bijna geen enkel ding waar we het over hebben, er zijn zoveel argumenten die pleiten voor terug naar de denk- en participatietafel. Dus wij vragen u met klem: laten we dit plan beter ten halve laten keren dan ten hele laten dwalen. Dank u.
  De voorzitter: De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik heb wel een vraag hierover. Kijk, het klinkt heel nobel wat de heer Wit wil, maar ik vraag me af in welk stadium Rochdale is met de ontwikkeling van deze plannen. Ik bedoel, als zij een architect hierop hebben gezet en hoge kosten hebben gemaakt om dit plan in uitvoering te brengen en er wordt door deze motie eigenlijk gezegd: gooi het allemaal maar weer in de shredder en begin eventjes lekker opnieuw. Ik weet niet of dat wel bijdraagt aan het vertrouwen tussen de gemeente en de woningbouwvereniging. Dank u.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Kijk, als we het afmeten aan de tijdstabel van Rochdale, dan zijn ze al vier jaar onderweg. Als je kijkt naar de raad, dan zijn we eigenlijk pas in december goed geïnformeerd. Ik kijk naar de zaal, mijnheer Van Haasen. Ja, nou, u bent ook zo aantrekkelijk. O, de tijd loopt. Dus wij hebben hier gewoon te maken met een plan dat wij drie jaar lang niet hebben gezien. En dat er kosten worden gemaakt en dat er misschien kosten dubbel moeten worden gemaakt vinden wij ondergeschikt aan het plan dat hier voor de komende honderd jaar of meer neerdaalt. Honderd jaar spijt is iets anders dan nu een schadeclaim inwilligen. En ik denk dat Rochdale ook boter op het hoofd heeft door gewoon drie jaar lang een ei daarop te broeden en dan te zeggen: hier is die. En wij mogen alleen maar bij het kruisje tekenen. Daar bent u ook geen voorstander van, mijnheer Van Haasen.
  De voorzitter: Om te voorkomen dat de heer Wit straks spijt krijgt, meld ik dat u nog drie minuut veertig heeft en ik wil voorkomen dat we aan het eind van de vergadering weer gedoe krijgen over de spreektijd.
  De heer Wit (CDA): Dank u, voorzitter. Ik ben heel goed bezig met de tijd, maar bedankt voor het herinneren.
  De voorzitter: Goed. De heer Rienstra heeft het woord.
  De heer Rienstra (VVD Zaanstad): Dank u wel, voorzitter. Bij nieuwbouw, zeggen wij al jaren, dan moet je ook aan de infrastructuur denken en dat is niet alleen de wegeninfrastructuur, maar ook de openbaar vervoerinfrastructuur. Een scan door alle verkiezingsprogramma’s van deze partijen in deze raad zie ik dat een heleboel het daarmee eens zijn, dus dat vind ik wel mooi. Wij zullen daarom deze motie ook steunen. Ik heb wel één opmerking. Als je een bus over die brug laat rijden, hoe gaat hij dan keren? Ik denk niet dat het de bedoeling moet zijn dat die bus echt het Eiland helemaal rond gaat, want daar zijn die straten niet geschikt voor met al die spelende kinderen. Dus er zal daar iets een soort draailus moeten komen, maar dat zie ik dan meer op de uitvoering als het er ooit van gaat komen. Want ik ondersteun wat mevrouw Mathkor zegt: als je hier iets doet, dan gaat er iets anders in de concessie af. Of we het nou leuk vinden of niet, zo zit dat systeem nou eenmaal in elkaar. Wij hebben het niet kunnen wijzigen, in ieder geval. Tot zover.
  De voorzitter: De heer Calkhoven. Nee, geen …? Verder nog woordmeldingen? De heer Pietersma, dan mevrouw Neefjes en de heer Kuyper.
  De heer Pietersma (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Over het openbaar vervoer heeft mijn collega al iets gezegd. De motie met betrekking tot terug naar de tekentafel, die zullen wij zeker niet steunen. De belangrijkste reden is gewoon dat we gewoon snelheid moeten maken in Zaanstad met het realiseren van woningen. Hier komen 120 sociale woningen en laten we daar zo snel als mogelijk mee aan de bak gaan, want daar is volgens mij een dringende behoefte aan. Iets anders is, maar dat is meer een vraag in de richting van het college. Tijdens de vorige behandeling is ook nadrukkelijk dat verzoek eerder aangegeven: wat kan je dat gebouw nou voor specifieke uitstraling geven wat refereert aan hout? Daar zijn wat toezeggingen over gedaan, ik heb hier en daar ook wel wat gelezen dat er wat inspanningen zijn verricht, maar ik hoor graag even een update wat daar nou de stand van zaken van is.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank u. Vraag aan de heer Pietersma: dus mag ik begrijpen hieruit dat u de mening van de Vereniging Zaans Erfgoed en Babel niet relevant vindt?
  De voorzitter: De heer Pietersma.
  De heer Pietersma (PvdA): Ik vind de mening van de vereniging van erfgoed en Babel altijd interessant, maar soms moet je moeilijke afwegingen maken en in dit geval is eerder ook aangegeven in de afweging van het historisch verklaren van het gebouw waar u destijds ook initiatiefnemer van was dat men zei: we kunnen ons voorstellen dat een gemeenteraad soms tot andere keuzes komt. Dat komen wij in dit geval ook. Wij geven prioriteit aan woningbouw, wat onverlet laat overigens dat je met betrekking tot de ontwikkeling van het gebouw en de uitstraling best nog wat zou kunnen doen wat refereert aan het verleden.
  De voorzitter: Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Ik sluit me eigenlijk aan bij de woorden van de heer Pietersma. Wij vinden het ook belangrijk dat daar een gebouw komt wat echt goed past in de omgeving en ook dat er best wat meer inspanning gedaan kan worden om meer het karakter van het Eiland te laten hebben. We zullen deze motie echter niet steunen, omdat wij ook vinden dat er moeten nu snel woningen komen en dat vinden wij minstens zo belangrijk. Wat betreft de motie over het openbaar vervoer, die hebben wij graag mee ingediend. Wij zien dat daar ook de op de Houthaven komen huizen bij, dus het wordt best aantrekkelijk om daar een openbaarvervoerlijn te laten lopen.
  De voorzitter: De heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Dank u, voorzitter. De motie over het openbaar vervoer zullen wij ook steunen. Ik denk dat we over een aantal jaren bij de nieuwe concessie – niet die nu loopt, maar die daarna komt – nog wel meer punten in de stad hebben waar we dan over willen praten, ook in het noorden. Maar het is goed om dat vanwege de woningbouwplannen nu voor dit stukje al te proberen te regelen, dus dat steunen wij zeker. De motie over de Badhuisweg Zaangezicht steunen wij niet om de redenen die al genoemd zijn. Wij gaan als raad over heel veel, we kunnen heel veel eisen stellen. Eén ding moeten we als raad niet doen en dat is naast het tekenschot gaan staan en meekijken over de schouder van de architect zelf. Dus dat steunen wij zeker niet. Bovendien hebben wij al begrepen dat Rochdale al aan het nadenken is om op allerlei manieren iets van de historie van het Eiland terug te laten komen in zowel het ontwerp als de openbare ruimte daaromheen, met speeltoestellen en andere verwijzingen in hout. Dus we zijn heel benieuwd wat daar uitkomt en we hebben er vertrouwen in.
  De voorzitter: Mevrouw Schenk.
  Mevrouw Schenk (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. Ik sluit me aan bij de andere sprekers. Ook wij zullen deze motie over het bouwplan terug naar de tekentafel niet steunen. Wij hopen wel dat de wethouder heel nadrukkelijk de oproep hoort om nog een keer naar het uiterlijk van het pand te kijken en we hopen dat daarmee ook nog een keer gekeken wordt naar de parkeervoorzieningen, want dat is echt wel een ding op het Eiland.
  De voorzitter: De heer Hartog.
  De heer Hartog (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Wit heeft prachtige idealistische plannen, maar hij huilt ook altijd krokodillentranen, omdat het niet snel genoeg gaat met sociale woningbouw. Dat is een dilemma en in dit geval kiezen wij ervoor om niet voor de verdere vertraging te gaan zorgen en wel door te gaan met dit plan, met eventueel aanpassingen zoals de heer Kuyper al zei, zodat de stichting architectuurplatform Babel misschien ook wat tegemoetgekomen kan worden. Wat betreft het openbaar vervoer, die motie, daar zijn we uiteraard ook voor, maar ik wil er wel op wijzen dat wij dan wel vinden dat het met een betaalde functie moeten worden uitgevoerd. Dus niet zo’n bus die door vrijwilligers wordt gereden, want dat is een noodoplossing. Dit moet echt structureel worden opgelost, dus gewoon in de bestaande concessie met betaalde krachten.
  De voorzitter: De heer Wit, een interruptie.
  De heer Wit (CDA): Dank u, voorzitter. Mijnheer Hartog, leuk verhaal, in ieder geval mooi dat u een compliment uitdeelt. Als we het over krokodillenpaadjes en krokodillentranen hebben, u heeft een dubbele moraal, want u schreeuwt moord en brand in de Peperstraat als er geen participatie plaatsvindt, geen draagvlak wordt gezocht en u accepteert gewoon dat Rochdale een plan neerlegt waar heel veel mensen tegen zijn. Dat vind ik echt een dubbele moraal.
  De voorzitter: De heer Hartog.
  De heer Hartog (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit is echt een heel ander verhaal als bij de Peperstraat. Hier hoeven geen bewoners weg die helemaal geen inspraak hebben gehad. Er is wel inspraak geweest op het Eiland, alleen er waren veel mensen tegen. Dat is waar, dat klopt, en dan moeten wij de belangen af gaan wegen. Maar ja, dat is net zo ingewikkeld als met de Peperstraat en nu valt het kwartje wat ons betreft de andere kant op en vinden wij dat hier wel ontwikkeld moet worden. Bovendien, het gebouw wat er staat is ook geen schoonheid, dus het kan er alleen maar op vooruit gaan.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank u. Dus ik hoor goed dat De Socialisten vinden participatie niet belangrijk zolang er geen mensen wonen. Dat vind ik wel heel speciaal.
  De voorzitter: De heer Hartog.
  De heer Hartog (De Socialisten): Voorzitter, wij vinden participatie heel belangrijk, maar ons wordt altijd verweten dat je als wij het daarover hebben, dat je niet iedereen zijn zin kan geven en dat is hier ook het geval. Wij vinden het jammer dat het beter had gekund, de participatie in dit project. Dat moet ook in het vervolg, omdat mensen het gevoel hebben dat ze alleen maar informatie krijgen en geen invloed. Dat moet inderdaad anders en dat moet een les zijn voor volgende projecten.
  De voorzitter: Mevrouw Rot.
  Mevrouw Rot (DZ): Dank u wel. Voorzitter, ik heb bij enige regelmaat in deze raad het idee dat ik wel eens in een parallelle vergadering zit, want nog niet zo lang geleden hebben we het gehad over de startnotitie Westzijde waar dan een amendement wordt ingediend om vooral de participatie te regelen en diezelfde partijen die daar zo ontzettend voor waren, die hoor ik nu het omgekeerde verhaal doen. Ik begrijp er werkelijk niets van. Die partijen stellen ook dat we nu ontzettend moeten opschieten, want we hebben haast met bouwen, er moeten woningen bij komen. Dan denk ik, heel simpel: waarom heb je dan van meet af aan niet in dat participatieproces geïnvesteerd? Dat had tijd bespaart. En die partijen zou ik nog de vraag willen stellen, gehoord hebbende hun betogen, of we in het vervolg als raad bouwplannen met slechte of ontbrekende participatie maar gewoon moeten belonen door ervoor te stemmen? Want dat creëert in ieder geval duidelijkheid aan onze inwoners wat ze van ons kunnen verwachten. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik wil nog wel even reageren op de heer Hartog, dat die busverbinding gerealiseerd moet worden door een reguliere busverbinding. Dan wil ik nog wel eventjes de Havenbuurt in Zaandam nog wel even bijhalen. Daar wonen iets van bijna duizend mensen in heel veel sociale huurwoningen die daar staan. Daar is ook geen reguliere busverbinding, dat moet ook met een buurtbus geregeld worden. Dus om nou omdat er ineens 120 sociale woningen gebouwd worden op het Eiland, dat daar nu ineens een reguliere busverbinding voor aangelegd moet worden, vind ik toch wel heel erg ver gaan.
  De voorzitter: De heer Hartog.
  De heer Hartog (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Wij vinden niet alleen dat er een reguliere busverbinding moet komen omdat daar sociale huurwoningen worden gebouwd, maar wij vinden dat omdat een buurtbus met onbetaalde krachten nooit onze voorkeur heeft gehad. Dus wat dat betreft zijn we heel consequent. Er moet hier openbaar vervoer komen en als de bewoners van de Havenbuurt dat ook vinden, dan zullen we dat steunen en dan zullen ze daarvoor op moeten komen. Dat is misschien een heel goed idee van mijnheer Van Haasen om daarnaar te kijken.
  De voorzitter: Ik denk dat de argumenten … Mevrouw Mathkor heeft nog behoefte om te reageren.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Ik heb eigenlijk niets gezegd over de motie van de heer Wit, omdat ik druk was met de ov-motie, waarbij ik dan inderdaad ook opmerk dat inderdaad de Havenstraat, het havengebied en de Houtmankade ook meegenomen zou kunnen worden voor een goede busverbinding. Maar over inderdaad de motie van het CDA zijn wij ook een beetje verwonderd, want ik heb nog net in het verkiezingsprogramma van het CDA gelezen dat ze voor elke starter een huis willen. Dan begin je niet daar niet om dan tenminste al 120 woningen nu maar eens even uit te stellen.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank u, voorzitter. Wij willen, wij hebben zelfs beloofd dat we alle starters een woonruimte gaan aanbieden en dat zullen we ook waarmaken. Maar wij laten ons niet chanteren door snelheid als er geen participatie heeft plaatsgevonden.
  De voorzitter: Ik geef het woord … Of, mevrouw Rot wil daar weer op reageren. Mevrouw Rot.
  Mevrouw Rot (DZ): Ik had een concrete vraag gesteld, voorzitter. Maar ik constateer dat niemand daarop reageert en dat vind ik nog een beetje gek.
  De voorzitter: Is er behoefte om daarop te reageren? Zullen we dan eerst vragen aan de wethouders om te reageren? Eerst de heer Slegers en dan de heer Breunesse.
  De heer Slegers (wethouder): Dank u, voorzitter. Dat is inderdaad even een coproductie, ik zal over de ov-motie gaan en mijn collega zal daarna over het andere gaan. Het is al een lang gekoesterde wens natuurlijk, ook binnen de Eilandbewoners, maar ook binnen de politiek, dat hier beter openbaar vervoer gerealiseerd zou mogen en kunnen worden. Alleen, ik wil u wel een winstwaarschuwing geven, wat net ook al een beetje werd gezegd, dat zo’n aansluiting in de huidige situatie niet heel eenvoudig is te realiseren. Ook gezien de lus, zoals mijnheer Rienstra dat ook al zei, dat je niet een bus door de hele wijk wil laten rijden. Desalniettemin denkt het college erover om de motie in ieder geval mee te nemen en hierover in gesprek te gaan met de desbetreffende ambtenaren en ook met het dagelijks bestuur natuurlijk van de Vervoerregio Amsterdam. En zoals mevrouw Mathkor al zei, de uitkomsten van het onderzoek naar de loopafstanden die nu ook naar de Regioraad is gegaan en de maatwerkmogelijkheden die zijn onderzocht, geven voor ons natuurlijk wel een inzicht waarop we ook kunnen zeggen: we kijken ook de mogelijkheden hiervan ook hiernaar, ook in verband met het Eiland. De resultaten ervan, zoals ook in de motie wordt aangegeven, die zullen wij te zijner tijd dan ook terugkoppelen aan deze raad. Tot zover.
  De voorzitter: De heer Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Dit plan is op 21 december uitgebreid besproken in het Zaanstad Beraad. Toen werd er een zienswijze gevraagd van de raad op het plan zoals het er lag. Toen is er ook al het gesprek gevoerd over de participatie en hoe het hele project tot stand is gekomen. Maar ik constateer ook dat er op dat moment een positieve zienswijze is gegeven door de raad en dat de algehele belangenafweging die hier gedaan is op dat moment gedaan is en tot een positief resultaat heeft geleid. Dat betekent dus ook dat wij het plan zoals het er ligt met Rochdale verder gaan vormgeven en ik denk dat het ook belangrijk is, want ik steun van harte de oproep dat wij vaart moeten maken met de woningbouw en de bouw van deze 120 sociale huurwoningen. De nood aan betaalbare woningen is heel erg hoog en ik denk dat dat plan daar op een hele goede en mooie manier invulling aan geeft. Kan het dan op een aantal elementen nog beter? Natuurlijk. Er is al een aantal keren gezegd: houtbouw, kunt u daar ook nog mee aan de slag? Mijn voorgangster heeft daarover een aantal toezeggingen gedaan, daar bent u ook over geïnformeerd eind januari, begin februari meen ik, met een memo met de inhoud van die toezegging. Ik denk dat het goed is dat ik dat ook in de overdracht weer meeneem in de gesprekken met Rochdale, om daar echt op een goede manier nog verder invulling aan te geven, dus daar zal ik aandacht voor hebben, en dat we daar ook de buurt en de bewoners bij betrekken.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank, voorzitter. Dus het college zegt eigenlijk: we hebben wel wat gehoord uit de raadsvergaderingen, dat nemen we mee. Maar Rochdale heeft al gezegd: we gaan kijken naar houten vlonders, een speeltuin. Nou, dat is natuurlijk met een kluitje het riet in sturen. Andere fracties die zeggen: we hopen wel dat er nog iets gebeurt met parkeren en misschien met houtbouw. Ja, dan moet het naar de tekentafel, of gaan we het via de achterdeur alsnog zeggen: doe maar naar de tekentafel. Vindt u dat de raad goed is geïnformeerd, college, in deze?
  De voorzitter: De heer Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Rochdale heeft zelf aangegeven dat zij negen ideeën heeft – dus dat is meer dan alleen de houten vlonders – en ook daar verder met de buurt over wil spreken. Nou, ik zeg toe dat wij daarover ook nog verder het gesprek met Rochdale voeren over dat element. Dat is wat mij betreft via de voordeur. En nogmaals, u heeft een positieve zienswijze gegeven op het totaal van het plan. Daar zitten denk ik alle argumenten in en dat is ook de koers waarop wij verder varen als college, samen met Rochdale.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik had nog een vraag gesteld, of het reëel is om te vragen aan Rochdale om terug naar de tekentafel te gaan. Wij zouden graag deze motie van het CDA en Democratisch Zaanstad ondersteunen, wij zien ook graag daar een iconisch gebouw herrijzen, om het zo maar even te zeggen, wat beter past bij de cultuurgeschiedenis van het Eiland. Maar mijn vraag is: is het nog reëel om dit te vragen van Rochdale, want hoever zijn ze al, in welk stadium zijn ze al met deze plannen?
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Het stadium is dat u een positieve zienswijze heeft gegeven, dat wij dus een anterieure overeenkomst gaan ondertekenen op basis van het ruimtelijk programma van eisen en dat dat verder uitgewerkt wordt en dat u hier een bestemmingsplan voorgelegd krijgt in de loop van dit verdere jaar. Is het reëel? Wij vinden het niet reëel om terug naar de tekentafel te gaan samen met Rochdale, omdat dat tot enkele jaren vertraging kan leiden in het project en dat vindt het college, ook in het belang van die woningbouw die nodig is, niet aan de orde op dit moment.
  De voorzitter: Mevrouw Rot.
  Mevrouw Rot (DZ): Dank u wel. Ik zou graag willen weten waar de wethouder de enkele jaren vertraging op baseert. Denkt u niet dat er enkele jaren vertraging optreedt bij gebrek aan een goed participatieproces, waarbij je dus eerder risico loopt op bezwaar en beroep?
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Dat laatste risico bestaat natuurlijk bij elk plan. Wij willen nu voortmaken op datgene wat er ligt.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Ik had nog een vraag gesteld over de informatie aan de raad, maar het college concludeert dus ook dat nu snelheid boven draagvlak gaat en dat Rochdale het voor het zeggen heeft om door te gaan? Want er is nog bijna niks ontwikkeld, hè? We zitten nog niet bij een definitief ontwerp. Dus waarom moeten we steeds die haast voorrang geven?
  De voorzitter: De heer Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Het college concludeert dat er op 21 december een positieve zienswijze is gegeven op een besluit wat aan u is voorgelegd.
  De voorzitter: Goed. Volgens mij zijn de argumenten gewisseld en stel ik voor dat we gaan stemmen over twee moties vreemd die een relatie hebben tot de zienswijze Badhuisweg. Motie vreemd aan de orde ‘Openbaar vervoer het Eiland’ van GroenLinks en anderen. Wie is daarvoor? Voor zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DZ, even kijken, GroenLinks, CDA, POV, ROSA, De Socialisten en de VVD. Die is aanvaard. Dan gaan we naar de motie vreemd aan de orde ‘Badhuisweg met Zaangezicht’ van CDA en DZ. Wie is daarvoor? Voor zijn de fracties van DZ en het CDA, de PVV en de BVNL.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, stemverklaring. Door de antwoorden van de wethouder, die irriteerden me nogal, heb ik even snel overlegd. We hebben gezegd: als dit inderdaad zo is dat dat je met participatie omgaat, dan is er degelijk wel wat mis. Dit is zo’n beetje het voorbeeld. We wilden eigenlijk gewoon tegenstemmen, maar we stemmen nu voor.
  De voorzitter: POV stemt ook voor. Daarmee is deze motie verworpen. Dan is het nu tien over acht en ik stel voor even dat we twintig minuten pauzeren. Dan komen we om half negen hier weer terug.
  Schorsing
  De voorzitter: Goed, dames en heren, wij zijn allemaal weer compleet en we nemen onze plaatsen weer in. Fijn dat we de pauze hebben kunnen benutten om ook weer eens samen koffie te drinken. Dat is lang geleden.

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie vreemd Bouwplan Badhuisweg met Zaangezicht
 21. 23

 22. 24

 23. 25

  De voorzitter: Wij zijn nu toe aan de zienswijze Mobiliteitsplan Noord. We behandelen de drie moties in gezamenlijkheid, moties vreemd aan de orde ‘Mobiliteitsplan Noord’ van D66 en anderen, ‘Ontsluiting Eilanden van Hain’ van D66 en anderen, en ‘Geen bouwverkeer dwars door Krommenie’ van D66 en anderen. We stemmen alleen over de moties, niet over de zienswijze, want er is namelijk geen raadsvoorstel om over te stemmen. Behandeling van de zienswijze is op 3 maart niet afgerond en daarom wordt in april een vervolgbespreking geagendeerd. Dus het gaat nu enkel over de moties vreemd aan de orde die ik zojuist heb genoemd. Wie wil daarover het woord? De heer Karst.
  De heer Karst (D66): Voorzitter, dank u. Deze moties zijn eigenlijk een voortvloeisel uit een bewonersbijeenkomst die wij op 1 maart hebben gehad in Krommenie en het daarna gevoerde Zaanstad Beraad afgelopen donderdag hier in deze raad, wat voor menigeen een onbevredigend Zaanstad Beraad was, want dat kon ook niet afgeconcludeerd worden. Wij hebben, D66 en inmiddels heel veel andere partijen, hebben daarop gemeend een motie in te dienen om de ambitie om de Marslaan te gaan ontsluiten via de Provincialeweg en daar ook de snelheid te verlagen mee op te nemen in het Mobiliteitsplan Noord. Daaraan gekoppeld zijn nog twee andere moties ingediend door Democratisch Zaanstad die wij van harte mee gaan ondersteunen. De bewonersbijeenkomst, daar wil ik nog één ding over zeggen. Afgelopen donderdag kwamen we daar niet aan toe, omdat de tweede termijn niet meer gehaald kon worden. Maar ik heb die bewonersbijeenkomst als een hele constructieve ervaren, andere mensen die daar waren kennelijk niet. En ten opzichte van mijnheer Van Haasen, die afgelopen donderdag meende te moeten zeggen dat het kiezersbedrog is om deze ambitie uit te spreken: een ambitie is een ambitie en ik zie daar geen enkel kiezersbedrog in. Tot zover.
  De voorzitter: Dank u wel. Dan heb ik de heer Van Haasen, de heer Kuyper en mevrouw De Boer als woordmeldingen. De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Nou, deze drie moties die er dus nu op de agenda staan, dat is op zich geen kiezersbedrog, dat is verkiezingsretoriek. Het Zaanstad Beraad is nog niet uitgedebatteerd, want we krijgen nog een tweede sessie hierover en daarna komt er besluitvorming in de raad en dat is het moment om moties in te dienen. En niet nu om nog eventjes een weekje voor de verkiezingen nog even te shinen voor de inwoners van Krommenie Noord om nu alvast eventjes die moties erin te fietsen. Dat vind ik kiezersbedrog. Dat wil ik even gezegd hebben. Dank u.
  De voorzitter: Mevrouw De Boer is mede-indiener, die heeft eerst het woord. Daarna de heer Kuyper.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Dank u wel, voorzitter. Ik wil me aansluiten om te beginnen bij de woorden van de heer Karst over de bewonersbijeenkomst. Democratisch Zaanstad heeft samen met D66 in oktober de eerste bijeenkomst belegd en dat was eigenlijk naar aanleiding van de vele gesprekken en de vele uitnodigingen van de bewoners die we hebben gekregen en we probeerden eigenlijk wat rode draden daaruit te destilleren. Dat was eigenlijk heel erg goed gelukt en dat vonden de inwoners daar zelf ook wel heel positief. Als je daarnaar terugkijkt, dan is dat denk ik ook voor de toekomst van deze raad wel een heel mooie manier van inwoners spreken, uit dit stadhuis en de dorpen in om met bewoners over plannen heel concreet te praten. Toen hebben we gewacht tot het conceptmobiliteitsplan was opgesteld en hebben de bewoners aangegeven daarover weer graag met ons in gesprek te gaan. Dat heeft 1 maart plaatsgevonden in aanwezigheid van veel meer raadsfracties en dat was ontzettend positief. Volgens mij zaten we daar met een hele mooie grote groep. Ik denk dat dat belangrijk is om dat aan de voorkant te zeggen. Ook door bewoners hebben het aangegeven dat dit een hele prettige manier van samenwerken is. Inhoudelijk gezien vonden we het belangrijk om juist nu deze raad te gebruiken om wel een aantal delen al uit het mobiliteitsplan, maar ook delen naast het mobiliteitsplan wel aan de orde te stellen. Als het gaat om het bouwverkeer, dat staat eigenlijk los dus van het mobiliteitsplan, want dat hoeft daar ook niet in opgenomen te worden en dus vinden we dat heel goed om dat nu dus ook wel te bespreken, en met name dat inwoners echt met een grote groep aangeven angstige bewoners te zijn. Angstig omdat het er zomaar uit kan zien dat er heel veel vrachtwagens, grote zandwagens, zware vrachtwagens door een heel groot deel van Krommenie dreigen te gaan, om de Eilanden van Hain straks gaan bevoorraden. Daar komt een hele enorme zandsuppletie en heel veel inwoners vinden dat heel zorgelijk. Eigenlijk was er dus ook unaniem van alle aanwezigen tijdens die bewonersbijeenkomst: alstublieft, geen bouwverkeer toestaan via die lange route, die daar niet voor geschikt is, door Krommenie. De motie die we nu hebben opgeschreven willen we dus ook uitspreken om dat bouwverkeer niet via de lange route toe te staan, maar alles in het werk te stellen om die aansluiting op de N203 te realiseren, in ieder geval alvast voor het bouwverkeer. Daar komt nog één punt bij en dat is dat mensen ook hebben aangegeven: op andere delen wordt er heel veel gebouwd in Krommenie en ook daar is steeds vrachtwagens door krappe wegen. En eigenlijk werden we een beetje van het kastje naar de muur gestuurd: wie gaat daar eigenlijk over, wie houdt daar nu toezicht op? We zouden graag zien dat bouwtoezicht daar meer een coördinerende rol ook in vervult. Als laatste bij deze motie is nog belangrijk om te melden – en dat was bij vragen van de POV bij het eerdere Zaanstad Beraad over de bomen die geplant zijn op eigenlijk het stuk brug om de Slibkuil strakjes te gaan realiseren. We hopen eigenlijk een toezegging van de wethouder dat die bomen in ieder geval verplaatst worden, want als ook dat bouwverkeer nog weer via de Komarowlaan zou moeten gaan, dan hebben we echt de poppen aan het dansen. Dan nog even over de motie proces. We merken dat als we daar vragen over stellen, dat heel veel oude argumenten gehanteerd worden over het ontsluiten van in dit geval de Slibkuil. Inmiddels zijn er dus al heel veel meer gesprekken met bewoners geweest, is er een petitie, een zeer uitgebreid rapport, daar hebben de inwoners ook echt heel veel aandacht aan besteed. En die geven echt wel nieuwe inzichten. Dus wij hopen dat deze motie ook wordt aangenomen om juist dat zorgvuldige proces goed met de bewoners te bespreken en niet maar de riedel toch af te blijven steken van de oude argumenten. Daar is de bewoners heel veel aan gelegen, er zitten volop ideeën, dus benut deze ook en ga daar ook onbevooroordeeld in. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Voorzitter, dank u wel. Voor ons liggen drie moties, voorafgaand aan het doorbespreken in april van het Mobiliteitsplan Noord. De eerste daarvan zullen wij steunen, om de ambitie op te nemen voor een extra ontsluiting naar de N203 ter hoogte van de Marslaan, via de Marslaan. Maar wel met de aantekening dat dat uiterst zorgvuldig zou moeten gebeuren, als het ooit al kan, in overleg met de provincie, omdat er natuurlijk ook mensen wonen aan de Marslaan en die zitten ook niet te wachten op heel veel sluipverkeer. Dus dat zal heel zorgvuldig ingepast moeten worden, ook met oog voor hun belangen. Maar we zien wel in, want wij waren ook op die avond in de kantine van Sporting Krommenie aanwezig – althans, voor de helft van de avond in mijn geval – wij zien ook wel in dat de grootste pijnpunten in Krommenie op dit moment liggen wat betreft het mobiliteitsplan op de Rosariumlaan en ten westen daarvan. Daar zou dit een bijdrage aan kunnen leveren, dus om dat op te nemen als ambitie lijkt ons in ieder geval goed. De andere twee gaan we niet steunen en dat heeft ermee te maken dat we vinden dat gesprekken voeren met de wijk, dat gebeurt op dit moment goed, denk ik. Er waren ook vier ambtenaren aanwezig in de kantine van Sporting om te luisteren naar wat er werd gezegd. Ik heb het idee dat de bevolking daar nu wel gehoord wordt en dat het ook meegenomen wordt. Zo’n mobiliteitsplan is ook niet in beton gegoten en kan ook worden bijgesteld waar het misgaat, dat horen we ook voortdurend en ik denk dat ze daar dan ook wel aan de bel zullen trekken. Dus om nu helemaal opnieuw te beginnen, dat lijkt ons niet opportuun op dit moment. En ‘Geen bouwverkeer dwars door Krommenie’, ik denk dat niemand dat wil, maar ik denk dat het college dat ook niet wil en het college is er ook heel hard mee bezig en als het maar enigszins mogelijk is, dan komt er ook geen bouwverkeer dwars door Krommenie, dus die lijkt ons overbodig.
  De voorzitter: Interruptie, mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Dank u wel, voorzitter. Even een vraag aan de heer Kuyper, want het klopt inderdaad dat de ambtenaren heel goed in contact zijn met de meeste inwoners. Maar dit gaat heel specifiek over de Slibkuil en daar gaat het gewoon nog niet goed. Daar hebben we veel vragen over gesteld, de inwoners ook, en we krijgen toch steeds de oude argumenten weer terug en er zijn echt heel veel nieuwe inzichten. Dus dat proces, dat specifieke onderdeel, dat verdient echt nog aandacht. En hoor ik u zeggen, want dat laatste stukje hoorde ik niet helemaal, over dat bouwverkeer. Dat gaat er toch niet komen, zei u dat nou?
  De heer Kuyper (ROSA): Nee, als het enigszins mogelijk is komt …
  De voorzitter: De heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): O, pardon, voorzitter, via u. Ik heb gezegd: als het enigszins mogelijk is, komt het er niet, want het college is er al hard mee bezig, heb ik begrepen. Dat zei ik.
  De voorzitter: Mevrouw De Boer.
  De heer Kuyper (ROSA): Ik kan het niet beloven dat het er niet komt, want ik ga daar niet over, maar ik heb begrepen dat er hard aan gewerkt wordt.
  De voorzitter: Mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Ja, en dat is nu … Er wordt hard aan gewerkt en tegelijkertijd, als deze motie wel wordt aangenomen, dan stellen we in ieder geval de Krommenieërs gerust, want dan komt er gewoon geen bouwverkeer en dat geeft ook een extra stimulans om het vooral bij de provincie goed te regelen.
  De voorzitter: De heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Ja, nog even op de eerste vraag die mevrouw De Boer mij stelde, want daar heb ik nog geen antwoord op gegeven. Ze zegt, het gaat over de Slibkuil. Het klopt dat daar nog discussie over is, die gaat nog wel even door, denk ik. Maar dat staat niet in uw motie. Er staat: “Met betrekking tot het bestemmingsplan met bewonersgroepen in gesprek gaan, nieuwe inzichten en plannen van bewoners goed met elkaar …” Dat is heel groot en heel breed en heel algemeen en dat lijkt ons een beetje overbodig in deze fase.
  De voorzitter: Mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Misschien kan ik dan meteen tegen de heer Kuyper zeggen dat dat echt bedoeld is voor het onderdeel Slibkuil, want daar zit met name het pijnpunt. Dus als dat toegevoegd moet worden, dan is dat prima.
  De voorzitter: De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik inderdaad even de complimenten maken aan de fracties voor het organiseren van die avond. Ik denk dat dat gewoon goed gedaan is en ook goed om al die bewonersgroepen bij elkaar te zetten. Dus complimenten daarvoor. Even op de moties. De eerste over die extra ontsluiting bij de Marslaan, die steunen wij, die hebben we ook mede ingediend. Het verkeerskundig onderzoek laat wat mij betreft ook zien dat dat echt wel een zinvolle toevoeging is. Maar eens met de heer Kuyper om dat natuurlijk zorgvuldig te doen. De motie over het bouwverkeer, we hebben zelf ook contact gehad met de provincie en daarvan kunnen we in ieder geval wel zeggen dat over die tijdelijke ontsluiting daar de provincie daar positief ook in staat. We hebben met deze motie wel het idee dat dit al eerder is toegezegd ook, maar daar horen we graag dan even de wethouder over in hoeverre hij dan nog echt nodig is, deze motie. Maar we zijn het eens met de strekking dat je niet wil dat het bouwverkeer dwars door Krommenie gaat, maar zo gaat. De andere motie, daar worstelen we ook een beetje mee. Ik herken me eigenlijk wel in het verhaal van de heer Kuyper, dus dat zal ik maar verder niet herhalen, in die zin dat die bewonersgroepen gewoon echt heel goed en actief bezig zijn geweest en ook hun eigen plan hebben ingediend. Dus ook complimenten daarvoor, goed gedaan. Tegelijkertijd, u noemde dan oude argumenten, maar soms is een argument soms ook gewoon een argument en kan het ook zijn dat je natuurlijk het niet met elkaar eens wordt, hè? Dat is dan ook natuurlijk een mogelijkheid. Maar goed, voor die motie horen we graag nog even de reactie van de wethouder. Tot zover, voorzitter.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Dank aan de heer Rijken voor zijn inbreng. Ik denk dat het wel belangrijk is om de oude argumenten wel echt even opnieuw te wegen met elkaar. Want de rapporten die ook door de inwoners echt wel heel degelijk is opgesteld gaat ook bijvoorbeeld iets over een brughoogte. In heel Krommenie is de vaarroute 1.20 meter max en deze brug zou 1.50 meter moeten zijn. Nou, dat zijn wel hele concrete aanwijzingen dat daar echt nog opnieuw naar gekeken kan worden. En tussen eigenlijk vooral daar twee bewonersgroepen, dus de Eilanden van Hain en de Militaireweg, dat bruist van de ideeën. En juist onbevooroordeeld nu opnieuw naar die nieuwe ideeën, die dus na de participatie ook die eerder is geweest zijn gekomen, ja, dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden om er samen uit te komen. Dan denk ik, dan zouden we die kans gewoon moeten grijpen en dat moeten proberen.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, dank u wel. Mevrouw De Boer, volgens mij was DZ oktober niet betrokken. Volgens mij, u als LZ, u bent pas in december volgens mij naar Democratisch Zaanstad gegaan, toch? Ja. Voorzitter, ik ben begonnen vorige keer over die bomen.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Meteen maar even op de heer Van der Laan. Volgens mij is dat totaal niet relevant. Ik heb samen met de heer Karst dit initiatief genomen, dus volgens mij is dat waar het om gaat en dat is een continu proces geweest. En nu praat ik namens Democratisch Zaanstad.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Ja, nu, en niet in oktober, dus dat is een ander proces, voorzitter. Voorzitter, ik heb gevraagd: hoe zit het met die bomen die daar geplant zijn, en wie heeft dat bedacht? Daar kreeg ik een antwoord op vandaag en dat antwoord was dat binnen Zaanstad een herplantingsplicht geldt. Dat betekent, wanneer de bomen omwaaien er nieuwe bomen worden teruggeplant. Dit is recentelijk gebeurd aan het appartementencomplex Komarowlaan naar de Kerksloot in Krommenie. Tijdens een storm waren daar bomen omgewaaid op die plek en daarom moesten ze worden teruggeplaatst. Dus ik denk: nou, laat ik dat eens doorsturen naar die Krommenieërs die daar wonen, hè, of dat ook zo is. Wethouder, ik kan u het laten zien, ik heb hier foto’s doorgestuurd gekregen en ik citeer even een van de bewoners en die zegt: ja, weer een onzinverhaal. Er hebben op deze plek afgelopen tien jaar geen bomen gestaan. Dit is ambtelijke sabotage, volgens de inwoners. En ik kan me er wel een klein beetje wat bij voorstellen, want ik heb hier foto’s uit december 2019, er staan geen bomen op die plek. En ik heb nog een andere foto doorgekregen, in elk geval sinds 2013 heeft daar dus nog nooit een boom gestaan. Ik vind het echt heel bijzonder dat het op deze manier beantwoord wordt en ik begrijp dat niet helemaal, want ik heb liever dat u gewoon een eerlijk antwoord geeft dat u eigenlijk niet wil dat die brug op die plek op die Kerksloot komt. Dat zou ik veel transparanter vinden. Maar hier kan ik niks mee en ik moet eerlijk zeggen, als ik daar zou wonen en we zijn met dat plan bezig, dan zou het vertrouwen in de gemeente nou niet echt stijgen. Volgens mij kunnen we met zijn allen informatieavonden organiseren tot we vijftig gram wegen, als we zo blijven omgaan met inwoners, dan gaan we dat nooit redden. Dan de moties, want daar gingen we het over hebben. Een extra ontsluiting Krommenie op de N203 als ambitie op te nemen. Dat vind ik goed, maar het is maar een ambitie en dat kan gewoon weggelegd worden. Ik zou eigenlijk hem veel steviger willen zien, want als je dan toch een motie indient, maak er dan gewoon van dat het een voorwaarde moet worden. Want als het een voorwaarde wordt, dan betekent dat dat het college daar gewoon met een opdracht van deze gemeenteraad veel makkelijker aan tafel wat harder op tafel zou kunnen slaan, de volgende wethouder die verkeer en ontsluiting en zo in zijn portefeuille krijgt. Buiten dat zou zelfs een tijdelijke ontsluiting over de Busch ook een mogelijkheid zijn, maar daar is ook niet over nagedacht. Er staat zelfs nog in dat plan of u kan kijken naar een andere verkeerscirculatie bij De Krokodil in het verkeerslichtensysteem, omdat het nu met een passieve installatie werkt en dat gaat om zoveel seconden, en als je dat gaat doen met een lus in de weg die actief is, dus die elke keer meet, dan zou het veel sneller kunnen, en het zou zelfs kunnen met een rotonde. Dus ja, en het verlagen van die snelheid, daar gaan wij niet over, dus als u die zin eruit zou kunnen halen. Want ja, wij willen ook dat daar die ontsluiting komt, maar ik zou liever zien dat het niet een ambitie is, maar een voorwaarde. Dus als u dat wil veranderen, vindt u ons meteen helemaal aan uw kant, dan gaan we erin mee. Dan de andere motie, dat is met betrekking op de bestemmingsplannen van Hain, de goede inzichten te gaan delen en gesprekken te gaan voeren. Ik heb contact met de indieners van het plan gehad en die zeggen dat ze uitgenodigd zijn voor een gesprek. Ik kijk naar de wethouder, ja, dat is gebeurd. Dus ja, wat mij betreft is die overbodig en die gesprekken gaan gevoerd worden.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): We hebben ook veel contact met de bewoners en ook daarover gehad inderdaad dat ze uitgenodigd zijn door de wethouder. Volgens mij hartstikke goed. Alleen, daarmee zijn we er nog niet. Want heel belangrijk in deze motie is ook dat we dus onbevooroordeeld echt naar nieuwe argumenten gaan luisteren en niet dat het gesprek gaat zijn: nou, we hebben dat al eerder uitgezocht, dit is het onderzoek en daar moet u het mee doen. Dat is wat de inwoners ons nadrukkelijk hebben meegegeven en volgens mij u ook, waardoor het wel degelijk belangrijk is om deze motie wel in stemming te brengen.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, via u, eens. Alleen, ik denk dat we nog een bespreking te gaan hebben in april en dat we daar gewoon keihard op in kunnen zetten, want dan heeft het college … Want het college is nog niet weg, hè? Die moeten nog gewoon een aantal weken aanblijven waarschijnlijk. Dat hangt er net van af hoelang het duurt voordat er een nieuw college is. Dan kan meteen bewezen worden dat er stappen worden gemaakt, volgens mij. Dus dat … Eens, maar dat kan de volgende keer ook.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Dan vind ik dat toch wel een beetje gek van mijnheer Van der Laan, want net zegt hij op die andere motie: ik wil dat u het stelliger in die motie zet, want nu ijzer smeden als het heet is. En bij deze motie, dat kan wel over de verkiezingen heen en met een demissionair college. Dat vind ik dan wel heel tegenstrijdig. Nu is het toch een mooi moment om te zeggen: we gaan opnieuw met die bewoners in gesprek, onbevooroordeeld, en we nemen die rapporten serieus. Waarom zouden we daar nu niet voor kunnen stemmen?
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, omdat ik dat gehoord heb dat de wethouder dat vorige week donderdag tegen me gezegd heeft. Die ging dat doen en die heeft heel voortvarend meteen afspraken gemaakt. Dat lijkt me goed. En als dat niet gebeurt, ja, of het nou demissionair is of niet, als er een ander college komt, moeten ze het ook daadwerkelijk oppakken. En ik ben het met u eens, maar die gesprekken worden nu gevoerd. Dus als we nu zeggen: je moet gesprekken gaan voeren die al gevoerd worden. Dat vind ik een beetje dubbelop.
  De voorzitter: De heer Wit heeft nog anderhalve minuut en die heeft nu een interruptie.
  De heer Wit (CDA): Dank u, voorzitter. Een vraag aan mevrouw De Boer, want u bedoelt het goed, dat weet ik. Maar denkt u nou echt dat wij per motie het college moeten vertellen dat ze onbevooroordeeld op gesprek moeten gaan? Ik denk, als ze dat niet doen, dan gaan ze met pek en veren Krommenie uit.
  De voorzitter: Mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Nou ja, dat … Ja, je kan zeggen: is daar een motie voor nodig? Blijkbaar wel, want we hebben in dit proces … Er is heel veel goed in dat Mobiliteitsplan Noord, laten we dat ook nog maar even zeggen. Maar voor dit onderdeel hebben we ook heel veel technische vragen gesteld en elke keer, ook de inwoners, krijgen dezelfde argumenten die een aantal jaar terug met het proces wat toen heeft plaatsgevonden de argumenten waren. Maar er zijn nieuwe argumenten, er ligt een nieuw rapport en de inwoners hebben aangegeven: we hebben nieuwe ideeën. Ik denk dat daar een motie voor nodig is om juist dat proces opnieuw in te zetten. Want ik zou niet weten waarom je anders afkomt van de oude argumenten.
  De voorzitter: De heer … Nog interrupties zijn dat? Van de heer Karst en de heer Van Haasen. De heer Karst.
  De heer Karst (D66): Nog even op mijnheer Van der Laan, over het proces van waarom we nu de moties indienen. Het lijkt mij heel simpel, in april bij de volgende bespreking die over het mobiliteitsplan gevoerd wordt zit hier een andere raad. Deze raad is nu goed op de hoogte, we weten waar we aan toe zijn en met deze stemmingen hopen we dus dat de aprilbespreking gewoon een voortvloeisel kan zijn uit wat we hier vanavond gewoon afspreken.
  De voorzitter: De heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik hoor allemaal argumenten, dat zijn allemaal hartstikke goede argumenten. Maar er is nog steeds volgende maand een Zaanstad Beraad hierover waar we uitgebreid in discussie kunnen gaan met elkaar en met de wethouder hierover en met de ambtenarij. Ik denk dat dat de aangewezen tijd is om dan dit uit te kristalliseren. Om dat nu door … Ja, nou ja, ik wil die moties niet eens een benaming geven. Om dat nu van tevoren vast te gaan leggen zo, een week voor de verkiezingen, dat vind ik echt een beetje verkiezingsretoriek. Dank u.
  De voorzitter: Nog andere woordmeldingen? De heer Van der Laan maakt zijn bijdrage af en dan komt de heer Rienstra en mevrouw Neefjes.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, dank u wel. Kijk, aan mevrouw De Boer, het is natuurlijk goed om nu te laten zien dat tussen nu en april zou het zomaar kunnen zijn dat wethouder Slegers er nog zit, dus dat betekent dat hij vanaf nu gewoon in zijn schoenen moet. Wat mijnheer Karst zegt, dat zo meteen er een hele nieuwe raad zit. Met een beetje geluk zit u hier ook nog, dat betekent dat niet alle kennis verloren gaat, dus dat betekent ook dat u er nog steeds wat over kan zeggen. Dat lijkt me gewoon goed en dan kunnen we gewoon de volgende wethouder aansporen wat deze wethouder misschien heeft laten liggen. Dan nog de laatste, want ik loop een beetje aan mijn tijd, denk ik, mevrouw De Boer, als u het goedvindt. Dat gaat over het bouwverkeer. Ik heb hem gelezen en toen dacht ik: vanwege de bouw van Stoer, zeventien appartementen op het Mercuriusterrein in Krommenie zijn onder andere kranen van rond de twintig meter gesignaleerd in de Noorderhoofdstraat. Ik kan u vertellen, als dat zo is in Noorderhoofdstraat richting de Mercuriusstraat, dan is die gewoon tegen de richting in gereden, want het is eenrichtingsverkeer vanaf het Vlusch naar Assendelft toe. Dus om dan te zeggen: ja, dat is raar, dat is een soort van vaak voorkomend gedeelte. Nee, die is gewoon tegen het verkeer in gereden en dat is verboden en daar moet Handhaving voor kijken en dan moet die een prent krijgen. Maar ik kan me voorstellen, als je zo’n hele grote kraan hebt, dat je die niet over de Kruisstraat gaat sturen, want het zijn geen kleine jongens. Dan kijk ik even naar de wethouder, die moet dan alle plantenbakken binnenhalen, volgens mij, want hij rijdt alle stoepen eruit. Dan kunt u zeggen: ik wil dat de afdeling Bouwtoezicht er wat aan gaan doen. Ja, als die kraan gewoon keurig met ontheffing dit regelt, door het centrum heen, dan vind ik het een beetje apart om dan meteen te zeggen: alles in het werk te zetten een extra ontsluiting op de N203 te bestelligen. Want dat zegt u net al in die andere motie. En dan verantwoordelijkheid te nemen vanuit Bouwtoezicht. Ja, ik zou zeggen: verantwoordelijkheid te nemen vanaf de afdeling Handhaving dat die gaan kijken of die aanvoer wel op een goede manier gaat. Want zoals u het nu omschrijft, ik snap het, maar ja, wij kunnen niet elke keer een motie gaan aannemen als er een kraan tegen het verkeer in rijdt. Dat zal in Krommenie misschien nog wel een paar keer gebeuren. Dus in principe willen we het wel steunen, maar u vraagt in de derde motie wat u in de eerste motie vraagt. Dus als u die andere wil aanpassen, gaan we die sowieso absoluut steunen, dat er een voorwaarde komt voor die N203. Dan hoeven we daar geen twee moties voor aan te nemen. De combinatie met die verlaging weet ik niet, daar wil ik de wethouder nog wel even over horen, maar volgens mij gaan wij daar niet over. De motie met die gesprekken lijkt ons overbodig, die zullen we niet steunen. En dan deze met die kranen, ja, ook sympathiek, maar ik wacht even de beantwoording af of we die wel steunen of niet, waar u daar nog een beetje hulp nodig heeft. Voorzitter, tot zover.
  De voorzitter: Mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): De heer Van der Laan haalt wel een aantal zaken door elkaar, maar ik wil niet overal meer op reageren, maar nog wel iets zeggen over dat bouwverkeer. Want het is niet alleen tegen de richting in, de bewonersgroepen hebben ook echt aangegeven op meerdere plekken te constateren dat er eigenlijk gewoon geen toezicht is op het bouwverkeer bij een woningbouwplan. Daar vragen we dus coördinatie op. Volgens mij is die heel simpel.
  De voorzitter: De heer Van de Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Mag ik reageren, voorzitter? Dat wil ik nog wel even heel kort doen, hoor. Ik zal u vertellen, er zijn nog een aantal van die punten in Zaanstad, en dat is bijvoorbeeld de Burgemeester Smitstraat in Zaandam, waarbij de navigatie die wagens de verkeerde kant op stuurt. Dat is niet een fout die je legt bij Bouwtoezicht of bij Handhaving. Ik heb het één keer zelfs gezien met een hele grote vrachtwagen van Hans Klok die naar het Zaantheater moest en eigenlijk over de Peperstraat had gemoeten, gewoon de Burgemeestersbuurt in gestuurd werd. Ik denk dat hetzelfde probleem ook gevolgen heeft voor Krommenie, dus ik denk dat we daar wel een beetje voorzichtig mee moeten zijn. Ik ben het met u eens dat daar goed toezicht op moet komen en dat het bouwverkeer niet grote gevaren moet opleveren, maar u zou ook even aan de wethouder Groothuismink kunnen vragen hoeveel van die dingen er bij haar door de straat rijden. Nou, dat is bizar. Ik denk dat een van de oplossingen zou kunnen zijn, misschien kunnen we die nog indienen, om die Parklaan gewoon twee richtingen open te gooien in de periode dat er veel gebouwd wordt. Want nu moet die precies de Vaartdijk op en dan moet die over de Kruisstraat. Dat is helemaal geen goede richting en dat ben ik met u eens. Alleen, dan moeten we ook kijken: waar komt het dan precies door? Ik denk dat het niet met opzet is.
  De voorzitter: De POV heeft inmiddels nog één minuut en dertien seconden. De heer Rienstra. De heer Karst ook nog een interruptie? De heer Karst.
  De heer Karst (D66): Nog even op mijnheer Van der Laan. We gaan de eerste motie niet aanpassen. Helaas voor u misschien, maar ik snap wat u zegt en u bedoelt. Maar het is, het Mobiliteitsplan Noord waar deze in hoort, die ambitie is een ambitie. Daar staat onder andere ook in dat we de N203 willen gaan afwaarderen naar twee keer één rijstrook, daar hebben we het de vorige keer wel over gehad. Dat gaat ook nu niet gebeuren, dat kan nu niet door deze raad beslist worden. De ambitie die we nu in deze motie neerzetten handhaven we op deze manier. Ik snap wat u bedoelt om hem misschien preciezer te maken, maar dat is op dit moment niet aan de orde, dat kunnen we misschien later doen.
  De voorzitter: Goed.
  De heer Van der Laan (POV): Heel kort, voorzitter. Maar dan is het toch eigenlijk gewoon een beetje onzin om dit te doen?
  De voorzitter: De heer Rienstra heeft het woord.
  De heer Rienstra (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. We hebben de drie moties mede ingediend, met veel plezier. En juist omdat we in het Zaanstad Beraad nog niet klaar zijn – dat hebben we afgelopen week bepaald dat we dat nog een keer willen verlengen en dat gaat in april gebeuren, als ik me niet vergis – vinden wij het juist heel erg belangrijk dat die participatie van de bewoners, die gesprekken nog eens een keer plaatsvinden en ik hoor heel graag hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. Maar nogmaals, deze drie moties door ons mede ingediend zullen wij dus steunen.
  De voorzitter: Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Voorzitter, inderdaad komt de bespreking van het Zaans Mobiliteitsplan in Noord nog aan de orde, maar dat duurt nog even en wij vinden het dan ook heel goed om nu deze ambitie in ieder geval uit te spreken vanuit deze raad. Dat zal ook wat rust geven bij de inwoners dat wij dit echt ook willen. Het is een ambitie en niet een voorwaarde, want de weg is niet van ons, dus je hebt daar echt ook de samenwerking van de provincie in nodig, dus je kan het niet als voorwaarde opnemen. Ook in de uitwerking van de plannen in Noord moet je natuurlijk altijd in gesprek blijven met de inwoners en ik weet zeker dat de wethouder dat ook van plan is om dat te gaan doen en ook vooral te luisteren naar de goede ideeën die daaruit voortkomen, want ze hebben echt hele goede ideeën. Wij zullen die motie over gesprekken dus ook niet steunen, wij vinden die eigenlijk overbodig. Dat geldt eigenlijk ook voor de motie over bouwverkeer. We weten dat er heel hard getrokken wordt om dat inderdaad goed te regelen en daar hebben we denk ik geen motie voor nodig. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer De Laat.
  De heer De Laat (GL): Dank u wel, voorzitter. Afgelopen donderdag werd ons om een zienswijze gevraagd over een plan wat redelijk goed doortimmerd in elkaar zat en waar ook een aantal raadsleden hard hun best hebben gedaan om nog extra de mensen in Noord te horen. Een van de dingen die goed naar voren kwam was die extra ontsluiting, die wat ons betreft ook uitgewerkt zou moeten worden. Maar wij zitten natuurlijk als raad niet op de stoel van de experts of van het college, dus we zien ook gewoon graag in die uitwerking tegemoet, waar we gewoon nog de mitsen en maren goed tegen elkaar kunnen afwegen. Want net zoals ROSA zei, dat moet nog even kijken hoe dat nou precies gaat uitwerken en of dat uiteindelijk een positief verhaal kan worden. Maar we ondersteunen het wel, omdat we wel zien dat het ook nodig kan zijn om dat te organiseren. Tegelijkertijd hebben we in het Zaanstad Beraad ook gehoord dat – en daarom vallen wij ook een beetje over het woord onbevooroordeeld en bevooroordeeld – dat er goed geluisterd wordt naar de mensen die deze plannen worden ingediend. Dus ik sluit me ook aan bij de woorden van de ChristenUnie net en ook eerder met ROSA en de PvdA, dat de argumenten die al gewisseld zijn natuurlijk geen slechte argumenten zijn. Maar het is natuurlijk altijd goed om met de mensen in gesprek te blijven en ook gewoon alles te wegen. Maar omdat het, ja, er staat toch wel een beetje een woord alsof we bevooroordeeld zouden zijn en daarom kunnen wij deze motie niet steunen, vooral ook omdat we natuurlijk een toezegging van de wethouder daarover hadden gehoord. Hetzelfde geldt ook voor het bouwverkeer in en door Krommenie. Volgens mij hebben we in het Zaanstad Beraad daar een toezegging over gehad van het college dat ze hun uiterste best gaan doen om dat voor elkaar te krijgen. Daar steunen we het college dan ook in en daar is dus ook geen motie voor nodig, dus we zullen ook deze niet steunen.
  De voorzitter: Zijn er dan nog andere woordmeldingen? Nee? Dan heeft wethouder Slegers het woord.
  De heer Slegers (wethouder): Het college heeft nog tijd genoeg, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Tijd of geen tijd, maar ik vind dit een ontzettend belangrijk onderwerp. We hebben in het laatste Zaanstad Beraad ook met elkaar een scherpe discussie gehad en daar hou ik ook van, van scherpe discussies, en we proberen er ook een dialoog uit te halen. Er zijn een aantal zaken daarin besproken waarin ook ondergetekende wethouder heeft gezegd: ik ga ook met de petitienemers in gesprek. Zoals net al werd gezegd, ik heb dat gesprek ook aangevraagd en ik probeer dat ook af te ronden voor 7 april, voordat het Zaanstad Beraad met de tweede fase over het Mobiliteitsplan Noord gaat beginnen. Zodat ik ook die informatie mee kan nemen ook naar u toe hoe dat gesprek is gegaan en wat daar de conclusies uit zijn geweest. Maar laten we eerst beginnen met de motie over de extra ontsluiting van Krommenie en het verlagen van de snelheid. Ik moet u toch teleurstellen dat beide verzoeken die u doet natuurlijk, als we het hebben over een ambitie, dan kunnen we dat altijd als college ondersteunen. Een ambitie is altijd goed en dat nemen we ook mee dan naar de provincie dat wij graag het anders willen zien zoals het nu op dit moment is. Maar wij kunnen daar niet over beslissen, want het is en blijft een provinciale weg en zoals ik ook al in het Zaanstad Beraad heb gezegd: totdat de A8-A9 er is en de provincie de desbetreffende N203 aan ons overdraagt, dan kunnen we erover beslissen wat we ook maar willen, want dan wordt het een lokale weg en dan kunnen we ook daarin zeggen: dan gaan we het naar vijftig kilometer doen, of naar dertig. Dat maakt allemaal niet uit, dan gaat u daarover samen met het college. Wij doen daar een voordracht voor en dan kunt u daarover beslissen wat we met deze weg gaan doen. Hij staat wel benoemd natuurlijk in het Zaans Mobiliteitsplan als zijnde dat het een soort boulevardfunctie moet gaan krijgen om Krommenie en Assendelft veel beter met elkaar te verbinden, want daar loopt al een spoorlijn doorheen en de weg loopt er ook nog eens een keer doorheen. Dus de ambitie is er zeker.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Ja, dat kan heel kort. Maar inderdaad, het gaat ook om een ambitie, dat is ook precies wat de inwoners hebben aangegeven: laat nou als Zaanstad in ieder geval je eigen ambities zien en neem dat nu op. Dus dat is de bedoeling daarvan. Dus u zei, ik moet u teleurstellen, want wij weten ook wel dat uiteindelijk de provincie erover gaat. Wat denk ik wel belangrijk is om te noemen is dat de provincie elke keer zegt: die A8-A9 verbinding. Maar we proberen dat toch wel echt los van elkaar te zien. Dus als u daarvoor blijft strijden, dan zou dat heel mooi zijn.
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Dank u, voorzitter. Nee, wij blijven daarvoor strijden. Desalniettemin is het ook zo dat de provincie betrokken is geweest bij het Zaans Mobiliteitsplan waarin we zelfs ook deze ambitie hebben voorgelegd aan de provincie en zij daar ook weer mee in hebben gestemd. Maar wij zullen dat zeer zeker dan meenemen, ook dat deze raad en ook ten aanzien van de motie, dat we die ambitie hebben dat op het moment dat de A8-A9 er ligt, dat we dan zelf daarover beslissen, maar uiteindelijk ook dat de provincie daar wel hun medewerking aan zal verlenen.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ik heb toch een beetje moeite, merk ik, met het argument ‘totdat de A8-A9’. Want in het verkeerskundig onderzoek wat is gepleegd zie ik niet per se een reden waarom je niet nu al die Marslaan daar zou kunnen ontsluiten. Dus de volgorde van de A8-A9 en dan pas die Marslaan, nou, daar zie ik eigenlijk geen argumentatie voor. Dat je zegt: die A8-A9 en dan ga je hem echt helemaal afwaarderen naar een stadsboulevard. Die snap ik wel. Maar die ontsluiting, daar zie ik nog geen reden voor om daarop te wachten.
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Dat is nou juist de reden die de provincie ook aangeeft dat we daaraan koppelen dat die snelheidsverlaging erin komt. Want daar neem je een extra risico mee als die extra aansluiting er komt en we rijden naar nog steeds zeventig of tachtig, dat dat gevaar oplevert. Dat is hetzelfde als nu met de bouwweg waar we over in gesprek zijn, daar heeft de provincie ook op dit moment nog problemen mee, ook ten aanzien van de snelheid die wij daarin willen op basis van vijftig kilometer per uur. Dus daarom is het daar ook niet in meegenomen en beslissen wij daar niet over.
  De voorzitter: De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Maar dan zeg ik: dan moet je gewoon die snelheid verlagen van tachtig naar vijftig. Dat is op meerdere delen van een provinciale weg heb je tweebaanswegen waar je vijftig rijdt, dus je kan gewoon die snelheid volgens mij verlagen naar vijftig en dan kan je daarnaar kijken. Dan blijft het wel tweebaans.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Een beetje ter aanvulling op de heer Rijken. Ik denk, het opnemen hiervan in de ambitie voor Noord in het mobiliteitsplan geeft ook wat extra munitie aan de wethouder om zo op de toon die de heer Rijken nu tentoonspreidt met de provincie te gaan praten. Die ondersteun ik van harte.
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Nou, laat ik vooropstellen dat wij altijd een vriendelijke toon hebben ook naar de provincie toe, want we moeten uiteindelijk wel samenwerken met elkaar. Dus ik zal dat dan ook in de ambitie meenemen om dat op een vriendelijke wijze ook niet naar de ambtenaren, maar op bestuurlijk niveau naar de desbetreffende gedeputeerde mee te delen dat wij daar ook andere ideeën over hebben en of ze daar met ons over mee willen denken. Dus vandaaruit ook die motie dat we, als het een ambitie is, dan kunnen we dat zeker meenemen en zullen we ons daar ook sterk voor maken.
  De voorzitter: Interrupties van mevrouw De Boer en de heer Rijken. Mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Ja, kijk, ik hoor toch niet helemaal dat u er heel erg hard voor gaat strijden dat het los gezien wordt van de aanleg A8-A9. Want dan hebben we over tien jaar nog geen afwaardering naar vijftig kilometer per uur. Laten we daar even heel duidelijk in zijn en vriendelijk vragen: ja, maar daarom ligt er nu wel wat meer druk met hopelijk een motie die wordt aangenomen om ook de wethouder richting de provincie misschien dan toch iets minder vriendelijk aan te geven dat dit voor Krommenie en Noord toch wel echt heel belangrijk is.
  De voorzitter: De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Ik ben gewoon voor het twee V-principe: vriendelijk en vastberaden. Dus als u die toon kan aanslaan, dan lijkt me dat helemaal prima.
  De voorzitter: De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Dank u, voorzitter. Kijk, we willen een harde toon aanslaan en tegelijkertijd hoor ik ook zeggen: over tien jaar ligt die er misschien pas, of niet. Die harde toon moeten we ook doortrekken dan naar het provinciebestuur en ook de fracties hier in het provinciebestuur zitten. Dus vriendelijk en vastberaden geldt ook voor de A8-A9.
  De voorzitter: Geldt ook voor de spreektijd van de heer Wit. De heer Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Dank u, voorzitter. Mijnheer Rijken, volgens mij bent u het toch wel gewend, ook van mij, dat ik vastberaden ben en dat we ook al heel veel voor elkaar hebben gekregen. Maar het is en blijft een provinciale weg waar we alleen maar de druk op kunnen voeren om de provincie ertoe te bewegen dat ze met ons meedenken. Ten tweede is het zo – en dat is misschien heel flauw – maar dan moeten we ook druk blijven zetten op de A8-A9, dat die niet over tien jaar er ligt, maar misschien wel over vier, vijf jaar er ligt. Dat is de keuze die we moeten maken, dus laten we ons daar ook hard voor maken dan. Dan komen we bij de tweede motie, ‘Mobiliteitsplan - gesprekken voeren en uitwerken van ontsluiting Eilanden van Hain’. Daar hebben wij toch als college toen wij de tweede bullet lazen van onbevooroordeeld, toen zaten wij ons wel achter de oren te krabben, want volgens mij moet u ons toch zien als een onafhankelijk bestuur wat luistert naar de inwoners en ook luistert naar deze raad. Dus ik zou daar toch wel afstand van willen doen dat wij bevooroordeeld zouden zijn, want dat zijn we absoluut niet. U suggereert hier iets mee – en misschien heb ik het dan verkeerd – maar onbevooroordeeld is eigenlijk het tegenovergestelde van bevoordeeld. Wij gaan absoluut heel transparant die gesprekken in en we doen alles, maar dan ook echt alles om ook in gesprek te blijven met de desbetreffende bewoners van Krommenie. Dat hebben we vooraf gedaan voordat het mobiliteitsplan uiteindelijk als concept naar u toe is gegaan voor een zienswijze en dat zullen we ook daarna blijven doen om transparant met alle bewoners te praten. Dat heb ik ook beloofd ten aanzien van de petitiehouders.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Ik merk dat er wat zwaardere lading op dat woordje bevooroordeeld ligt dan dat we hem bedoeld hebben. Maar het namelijk gewoon heel simpel om gaat is dat de oude argumenten die wij steeds kregen bij ook de technische vragen even losgelaten worden en opnieuw gekeken wordt naar alle goede initiatieven van de inwoners. Dus zie het niet zo zwaar als dat u het nu interpreteert.
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Ik geloof u op uw blauwe ogen, als u die heeft, maar desalniettemin staat die er wel. En of het nou zwaar of niet zwaar is, maar we hebben daar een iets andere mening over. Mijnheer Van der Laan had vorige keer nog even gezocht over die bomen. U heeft daar een antwoord op gehad, dat heb ik ook gelezen. Uiteindelijk heb ik daar toch nog wel even op doorgevraagd en het is absoluut niet de bedoeling om bepaalde dingen daarin door te drukken of te behouden of wat dan ook. Wat ik heb begrepen is dat deze bomen daar neer zijn gezet omwille van de natte ondergrond die er is en dat we op die plek alleen maar die ondergrond konden krijgen om die bomen daar te kunnen planten en dat ze ook blijven groeien. Desalniettemin ga ik dat nog even na bij de ambtelijke organisatie, want het is me na aan het hart dat u misschien op een verkeerd spoor gezet zou worden en dat er op enigerlei wijze misschien opzet in het spel zou zijn, want dat is absoluut niet het geval. Maar ik ga dat nogmaals voor u navragen wat daarmee de bedoeling is. Op het moment dat ze verplaatst zouden moeten worden, dan verplaatsen we ze ook. Dus we gaan ze niet kappen, maar we gaan ze dan weer verplaatsen.
  De voorzitter: Interruptie van mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Nee, dat laatste was de bevestiging die ik even zocht. Dank.
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Dank u wel, voorzitter. De petitie. We gaan die afspraak maken voor 7 april. Ik wil toch even daarbij memoreren dat een aantal zaken uit de petitie zijn ook in het conceptmobiliteitsplan verwerkt en een aantal zaken niet. Ik kan me voorstellen dat de petitienemers daarin teleurgesteld zijn dat niet alle zaken mee zijn genomen, daar zullen we ook absoluut een gesprek over weer gaan voeren. Wat we wel hebben meegenomen wat ook in de petitie stond, is dat we ook een actueel verkeersonderzoek hebben gedaan, wat ook gevraagd werd vanuit de petitie. Dat hebben we zeer zeker gedaan en die resultaten zullen we ook meenemen verder in de verdere fase van het Mobiliteitsplan Noord. Even kijken. Dus uiteindelijk, als ik kijk naar de motie is die volgens het college eigenlijk overbodig, want we doen dit al. We gaan juist met de bewonersgroepen in gesprek voor het Mobiliteitsplan Noord en ook voor het bestemmingsplan Eilanden van Hain. Dat heeft een vervolg en laten we alstublieft ook 7 april als we het vervolg hebben van het Zaanstad Beraad ook daar verder over praten met elkaar. Als u dan nog steeds vindt dat wij nog verdere gesprekken zouden moeten voeren met de uitwerking van de ontsluiting van de Eilanden van Hain, dan zijn we ook graag bereid om die motie dan ook te bekijken en te zien wat we dan voor een antwoord zouden moeten geven, want dan hebben we ergens steken laten vallen. Dus wat dat betreft is die voor het college overbodig. Dan komen we op het laatste, de motie over ‘Geen bouwverkeer dwars door Krommenie’. Daar zijn we als college het volledig mee eens en wij voeren ook die gesprekken nu op dit moment met de provincie, met de desbetreffende gedeputeerde, al meerdere malen. Ik heb afgelopen vrijdag zelfs nog een gesprek met hem gehad waarin een aantal punten waar de provincie zich zorgen over maakt, die hebben wij binnen de ambtelijke organisatie ook met elkaar besproken en daar zijn nu de definitieve gesprekken over om ook die punten op te lossen, zodat ook de provincie een hand heeft om te kijken dat we de ontsluiting voor het bouwverkeer op dat moment daar kunnen realiseren. Dus wij zijn op dit moment echt in de laatste fase, samen met de provincie, om dit voor elkaar te krijgen. Daar moet u ons op geloven, het ziet er goed uit. Er zijn nog een aantal punten die daar nog even aangescherpt moeten worden en dan zullen we hopelijk, ook voor de mensen uit Krommenie, die terdege ongerust zijn over het feit dat het zware bouwverkeer misschien bij hun door de straat komt, om die ongerustheid weg te nemen. Dus daar komen we op hele korte termijn, ik denk binnen twee, drie weken komen we daar zeer zeker op terug.
  De voorzitter: Interruptie van de heer Karst.
  De heer Karst (D66): Dank u, mijnheer Slegers, voor die beantwoording. Ik hoorde u alleen in een eerder stadium van de beantwoording zeggen dat de provincie het problematisch vond, want dat woord gebruikte u toen. U zegt nu dat u eigenlijk bijna op rit bent om die bouwontsluiting te bewerkstelligen. Dus wat is het precies?
  De voorzitter: De heer Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Dat zijn twee aparte dingen, mijnheer Karst. Problematisch is wat wij vragen dat er een definitieve ontsluiting zou moeten komen voordat het een lokale weg zou worden. Want die vraag lag er ook: laat het een definitieve ontsluiting zijn, ook na het bouwverkeer. Dat is problematisch bij de provincie en dat hebben ze op voorhand al direct gezegd dat het problematisch zou zijn, omdat ze daar niet mee eens zijn. In die motie heeft u gezegd: geef dat mee als zijnde een … Hoe zegt u dat nou? Een ambitie. Nou, die willen we graag meenemen. Het antwoord van de provincie blijft: wij vinden dat problematisch. We gaan ons uiterste best doen om dat weg te krijgen. Waar het nu om ging is dat die ontsluitingsweg, die bouwverkeerweg eigenlijk een definitieve weg zou moeten worden nu al. Dus na het bouwverkeer ook dat. Nou, dat is exact hetzelfde wat we nu in die motie hebben voor die ambitie. Dat nemen we daarin mee, maar het blijft problematisch voor de provincie.
  De voorzitter: Goed. De heer Karst.
  De heer Karst (D66): Even nog dan voor de volledigheid. De bouwweg, als die de aftakking krijgt op de N203 richting de Marslaan, dan wordt die dus ook doorgetrokken naar de Slibkuil met die schuine brug op dat stukje waar nu die nieuwe bomen dus per ongeluk gepoot zijn. Zeg ik dat goed?
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Nou, dat zegt u niet helemaal goed, want over dat bruggetje, daar hebben we het nog over. Het gaat nu meer uiteindelijk op de aftakking naar de N203 toe. Daar zijn bijvoorbeeld vragen over gesteld dat er een rechtstreekse aansluiting op de N203 zou moeten komen, terwijl de provincie ook zegt: daar moet eigenlijk een invoeg- en een uitvoegstrook zijn voor het vrachtverkeer. Want ook wij hebben voorgesteld dat het van tweebaans naar eenbaans zou gaan. Dat vindt de provincie ook problematisch, want dan haal je dus één baan weg en dan zou er dus heel veel verkeer in de file komen te staan. Dus dat zijn die kleine onderdeeltjes waar we nu met de provincie over aan het praten zijn hoe we dat kunnen oplossen.
  De voorzitter: De heer Karst.
  De heer Karst (D66): Ja, sorry, dan kom ik toch nog een keer terug. Even die, want we hadden het net over die bouwweg, dat … Ja, sorry, de bouwbrug, hè, heb ik het over, over de Kerkersloot, waar dus nu de bomen per ongeluk gepoot zijn.
  De heer Slegers (wethouder): Nee, …
  De voorzitter: Wethouder Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Sorry, voorzitter. Nee, dat klopt. Die bouwbrug komt er gewoon, ja.
  De voorzitter: Goed, hebben we daarmee dan de argumenten gewisseld? Dan kunnen we overgaan tot stemming over deze moties vreemd, drie stuks.
  De heer Karst (D66): Voorzitter, sorry. Mogen wij eventjes drie minuten schorsing, even overleggen?
  De voorzitter: Eén minuut schorsing, …
  De heer Karst (D66): Drie minuten.
  De voorzitter: Drie minuten schorsing tot drie minuten voor half tien.
  Schorsing
  De voorzitter: Dames en heren, de indieners zijn eruit, dus ik verzoek u weer te gaan zitten, uw plaats in te nemen en toehoorders weer ook om hun plaats in te nemen. De heer Karst heeft het woord.
  De heer Karst (D66): Alle drie de moties zullen in stemming worden gebracht.
  De voorzitter: Dan brengen wij in stemming motie vreemd aan de orde ‘Mobiliteitsplan Noord’ van D66 en anderen. Wie is daartegen? Stemverklaring van de heer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Aangezien dit alle drie symboolmoties gaan – over de eerste gaan we niet en die andere twee zijn flauwekul – zullen we tegen alle drie de moties stemmen. Dank u.
  De voorzitter: We brengen in stemming motie … Nog andere stemverklaringen? Wij brengen nu in stemming motie vreemd aan de orde ‘Mobiliteitsplan Noord’, D66 en anderen. De eerste.
  De heer …: Welke is dat?
  De voorzitter: Bij mij is dit de titel, dus ik kan het niet mooier maken.
  Mevrouw …: Extra ontsluiting.
  De voorzitter: Extra ontsluiting.
  De heer …: De ambitie daarin.
  De voorzitter: De ambitie van de extra ontsluiting. Wie is daartegen? Tegen is BVNL en de PVV. Dan gaan we naar de motie vreemd aan de orde ‘Ontsluiting Eilanden van Hain’. Stemverklaring van mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Wij hebben de wethouder gehoord, hij heeft beide moties eigenlijk in feite al toegezegd. Ze zijn daarmee overbodig en wij zullen deze twee moties daarom niet steunen.
  De voorzitter: Stemverklaring van de heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Exact de woorden van mevrouw Neefjes, dus ook daarom zullen wij ze niet steunen.
  De voorzitter: Stemverklaring van mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Exact de woorden van de heer Rijken en mevrouw Neefjes.
  De voorzitter: Verder geen stemverklaringen? Dan brengen wij in stemming de motie vreemd aan de orde ‘Ontsluiting Eilanden van Hain’ van D66 en anderen. Wie is daartegen? Tegen zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Lokaal Zaans, Partij voor de Dieren, GroenLinks, DENK, PVV, POV, ROSA en BVNL. Had ik het CDA niet genoemd? Het CDA was ook tegen.
  De heer Jongbloed (griffier): Het CDA is ook tegen.
  De voorzitter: Dan is deze motie verworpen. Dan gaan we naar de motie vreemd aan de orde ‘Geen bouwverkeer dwars door Krommenie’ van D66 en anderen. Wie is daarvoor? Stemverklaring van de heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Voorzitter, we hebben de eerste motie gesteund waarin die ambitie zit al. Het zit hier nu nog een keer in en ook die verkeerssituatie hebben we zoiets: ja, weet je, dan zitten we straks overal moties over aan te nemen. Die 203 vinden wij het belangrijkste, en dan gaan we hem niet steunen.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Nogmaals, motie vreemd aan de orde ‘Geen bouwverkeer dwars door Krommenie’ van D66 en anderen. Wie is daarvoor? Voor zijn de fracties van D66, DZ, De Socialisten en de VVD. Daarmee is die verworpen.

  Moties en amendementen

  Titel
  Motie Vreemd - Geen bouwverkeer dwars door Krommenie
 24. 26

  De voorzitter: Dan vraag ik aan de heer Van der Laan om het voorzitterschap van mij over te nemen, want dan gaan we nu over naar de motie vreemd aan de orde ‘Een feest voor iedereen!’ van ROSA en anderen.
  De plaatsvervangend voorzitter: Goed, hilariteit alom, mooi. Ja, leuk, ik zit hier nooit. Even kijken. De motie van de volgende indienende partijen: ROSA, DENK, GroenLinks, Partij van de Arbeid, De Socialisten, Partij voor de Dieren. Dat is een motie vreemd aan de orde van de dag, ‘Een feest voor iedereen!’. Wie van de indienende partijen mag ik het woord geven? Ik begin bij DENK.
  Mevrouw Pancar (DENK): Dankjewel, voorzitter. Al vanaf het eerste moment dat DENK in de gemeenteraad zit hebben wij het onderwerp Sinterklaasfeest op verschillende manieren ingebracht. Vier jaar geleden vond de raad dat Zaanstad er nog niet helemaal klaar voor was. Het was dus nog een beetje spannend voor iedereen. Maar gelukkig, voorzitter, het is inmiddels zover anno 2022 en wij zijn ontzettend blij dat we deze motie met verschillende partijen indienen. Op 9 juni 2020 is de invulling van het Sinterklaasfeest in Zaanstad aan de orde geweest in een agenda-initiatief. Hieruit is reeds het toegenomen besef omtrent de bezwaren vanuit de Nederlandse gemeenschap gebleken. Inmiddels is er vanuit de samenleving en gelukkig vanuit de raad een groeiende bereidheid om tot een nieuwe invulling van het Sinterklaasfeest te komen. Deze breed gesteunde motie van 2 juli 2020 is daar het gevolg van. In Zaanstad zijn er helaas veel mensen, jong en oud, die het Sinterklaasfeest niet mee kunnen vieren omdat zij jaar in, jaar uit uitsluiting, vernedering en discriminatie ervaren. Het Sinterklaasfeest is en zou een feest moeten zijn dat door jong en oud met veel plezier moet kunnen worden gevierd. Er kleven echter elementen aan het feest die door veel Nederlanders als kwetsend en uitsluitend kunnen worden ervaren, zoals ook rapporten van de Verenigde Naties, de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens breed is uitgemeten. Juist in een diverse stad als Zaanstad moet op zoek worden gegaan naar inclusiviteit en naar een redelijk alternatief. Wij willen er dan ook voor pleiten in onze Sinterklaasviering in de toekomst zonder Zwarte Pieten te laten plaatsvinden, zodat het feest iedereen evenveel plezier bezorgt. Daarnaast willen wij dat Sinterklaascomités die Zwarte Piet nog in stand houden niet gesubsidieerd moeten worden. Er zijn nu steeds breder geaccepteerde alternatieven, zonder discriminerende aspecten zoals het zwart geschminkte gezicht en de rode lippen. In onze mooie en diverse gemeente als Zaanstad kan geen plaats zijn voor de racistische karikatuur die Zwarte Piet is. Tot zover, dankjewel, voorzitter.
  De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, mevrouw Pancar. Ik ga naar mijnheer De Haas van ROSA.
  De heer De Haas (ROSA): Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan alle fracties die ervoor gekozen hebben om dit mede in te dienen. Voorzitter, het denken in stereotypen en het hebben van voordelen is niet aangeboren, het ontstaat terwijl je opgroeit door datgene wat je ziet in je omgeving, door datgene wat je aangereikt krijgt. Ongemerkt en onbewust. Maar hoe onbewust ze ook zijn, ze zijn medebepalend voor je wereldbeeld. Ze zijn van invloed op de maatschappij waarin je leeft, op het dagelijks leven. Ze worden onderdeel van je systeem en van het systeem waarin je leeft. En ze kunnen kwetsend zijn, kwetsend voor anderen. Hoe kwetsend, dat kunnen alleen degenen aangeven die het betreft. Als je het zelf niet betreft, dan kan je nooit ervaren hoe het is om ermee geconfronteerd te worden. Je kan allerlei redenen verzinnen waarom het is zoals het is. Je kan het gevoel van de ander bestrijden, of je kan het erkennen voor wat het is en daarnaar handelen. Al dertig jaar vraagt een deel van onze samenleving, een deel wat dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen van stereotype denkbeelden en vooroordelen, om naar ze te luisteren, om gehoord te worden, om te erkennen dat iets wat voor witte mensen een feest is, nog steeds geen feest is voor iedereen. Vandaag vragen we, mede namens deze groep, aan deze bijna geheel witte raad om een stap te zetten. Een witte man zei ooit: je gaat het pas zien als je het doorhebt. En hij had gelijk. Dus als je het doorhebt, dan kan je niets anders dan deze motie steunen. Dank u wel, voorzitter.
  De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Zoomermeijer, De Socialisten.
  De heer Zoomermeijer (De Socialisten): Dank u wel, voorzitter. Het gaat natuurlijk niet alleen om Zwarte Piet. Zwarte Piet is natuurlijk een uiting van iets breders en ik vind van iets wat wij hier in Zaanstad niet moeten willen. Gelukkig is de discussie urgenter geworden na de Sinterklaasintocht die we hier hebben georganiseerd en waarbij verschillende debatten zijn geweest. Uiteindelijk wil je inderdaad een feest voor iedereen. Maar wij als Socialisten zeggen dit niet omdat wij goede mensen willen zijn, of deugmensen zoals wij soms door rechts worden afgeserveerd. Wij zeggen dit omdat wij principieel internationalist zijn. Wij zijn wereldburgers, we kijken niet naar afkomst, we kijken niet naar huidskleur en ik denk dat dat in de traditie past van de Zaanstreek. De ooit linkse, rode Zaanstreek waarin we ons ook hebben zorgen gemaakt over de strijd internationaal en ook bijvoorbeeld tegen apartheid. Voor ons hangt dat allemaal samen. En ik wil niet zeggen dat de mensen die nog steeds vanuit hun hart Zwarte Piet willen blijven vieren, die racistische karikatuur die het is willen handhaven, dat zij racisten zijn. Maar dat het een vooroordeel is, dat is een feit en ik vind dat we nu in de eenentwintigste eeuw daar af mee moeten kunnen rekenen. Ik vind dat we gewoon inderdaad een maatschappij moeten hebben waarin iedereen zich welkom moet voelen en zolang we dit in stand blijven houden, zijn wij eigenlijk niet waardig. Ik zie gewoon hoe divers de maatschappij inmiddels is geworden en ik vind gewoon dat dit gewoon iets is van de negentiende eeuw en we zijn in ieder geval niet zover gekomen om dit nog te willen tolereren. Dus ik denk dat we het aan onze stand verplicht zijn om dat nu tot de ultieme consequentie te brengen en Zwarte Piet als racistisch instituut vaarwel te zeggen.
  De heer Zoomermeijer (De Socialisten): Dus ik denk dat we het aan onze stand verplicht zijn om dit nu tot de ultieme consequentie te brengen en zwarte piet als racistisch instituut vaarwel te zeggen.
  De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Zoomermeijer. Ik ga naar GroenLinks, mevrouw Mathkor.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Ja. Dank u, voorzitter. Wij hebben dit van harte mee ingediend, want iedereen moet mee kunnen doen. En inderdaad, dit sinterklaas is best een feest, maar dan wel graag voor iedereen. En eigenlijk is het jammer dat dit nog nodig is om deze motie nu in te dienen. En wij verwachten ook echt heel brede steun, zodat komend jaar het echt een sinterklaasfeest voor iedereen kan zijn. Dank u.
  De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even bij mijn ondersteuning. Ik ga naar de Partij voor de Dieren, mijnheer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Vrijheid en geluk komt met de verantwoordelijkheid van één ieder om er zorg voor te dragen dat iedereen die vrijheid en het geluk kan ervaren. En zwarte piet is een duidelijke uitdrukking van een geschiedenis waar we niet al te trots op mogen zijn en doet enorme groepen in onze maatschappij enorm veel verdriet. En daarvoor is deze motie eigenlijk een eindelijk eindpunt hopelijk dat wij gezamenlijk als raad kunnen zeggen, jongens, dat geluk en die vrijheid van alle mensen in onze samenleving is ons nauw aan het hart en we zetten een streep onder dat oude doch racistisch institutionele fenomeen wat zwarte piet is.
  De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Mattens. Ik ga naar mevrouw Onclin van de VVD.
  Mevrouw Onclin (VVD Zaanstad): Ja. Dank u wel, voorzitter. De quote van de heer Mattens komt uit één van mijn lievelingsboeken, Woorden hebben hun betekenis, van de heer Bolkestein. Dus mijn liberale hart zou er bijna gevoelig voor worden. Maar toch deed deze motie me vooral denken aan de vele vuurwerkmoties die we hier hebben besproken, het moet en het zal. En de VVD schaart zich nog steeds achter onze burgemeester, dat dit een ontwikkeling is die in de maatschappij ligt en die wij zeker niet moeten afdwingen. Wij hebben dan ook begrepen dat wij door de sinterklaascomités zijn uitgenodigd als gemeenteraad om in gesprek te gaan. Dus misschien dat de burgemeester dat nog een keer kan bevestigen? En wij zouden het niet meer dan chic vinden als deze raad eerst ingaat op die uitnodiging voordat wij dingen gaan opleggen. Want mevrouw Pancar had het over subsidie, maar deze motie is veel verstrekkender dan dat. Want er staat naast subsidie ook het niet faciliteren. Dat betekent dat ook alle vergunningen voor de sinterklaascomités niet afgegeven mogen worden. Dus wederom, daar is ROSA altijd heel goed is als ze de motie opstellen, hij gaat altijd net iets verder dan dat je op het eerste oog denkt. Daarmee zijn wij ook wel nieuwsgierig, burgemeester, of dat juridisch überhaupt wel mogelijk is om subsidies en vergunningen op deze manier te verbieden? Want dan wordt er verwezen naar Breda. En wie de discussie in Breda gevolgd heeft, zal weten dat daar heel veel discussie nog is over deze subsidie, omdat het namelijk gaat over, maar wat is dan inclusief? Dus dan gaan wij met zijn allen een discussie voeren over wanneer zwarte piet niet meer racistisch genoeg is. En dat dat een zeer realistisch scenario is, hebben we ook al gezien met de vraag van mevrouw Köseoglu over de roetveegpieten die niet roetveeg genoeg waren. Dan wordt er in de motie verwezen naar de kinderombudsman die daar richtlijnen voor heeft opgesteld. Dan zijn wij natuurlijk zo dat we dat even bekijken. Maar wat schetste mijn verbazing, de richtlijn van de kinderombudsman is juist om hierover in gesprek te gaan. En dan niet alleen als volwassene, maar juist ook met kinderen. Verder zegt de kinderombudsman niet over hoe die nieuwe piet er dan uit zou moeten zien, maar zegt dus juist, laat dat uitkomst zijn van het gesprek. Het moge duidelijk zijn dat wij tegen deze motie zullen stemmen.
  De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Haasen, PVV.
  De heer Van Haasen (PVV): Ja. Bedankt, voorzitter. Ja, mevrouw Onclin heeft het allemaal fantastisch verwoord. We zijn het er natuurlijk ook roerend mee eens. Maar die motie vinden we ook gewoon heel misleidend. Er staat een feest voor iedereen, maar de meerderheid van de Nederlandse bevolking is nog steeds voor het behoud van zwarte piet. En horen die dan ook bij iedereen? Schijnbaar niet, want die worden dan buitengesloten. Afgelopen sinterklaasviering keek op de Burcht, waar dus gewoon zwarte pieten aanwezig waren, daar stonden de mensen in de rij, de Zaankanters stonden daar in de rij om met hun kinderen gewoon een leuk kerstfeest te vieren. En er is helemaal geen enkele … Of sorry, een sinterklaasfeest te vieren. Sorry. En daar is geen enkele wanklank gevallen, er is geen racistisch iets aan de hand geweest. Het was gewoon een hartstikke leuk en gezellig feest. Dus ik snap het probleem niet zo. En ik vind, ja, dit is weer het halfjaarlijkse zwarte pieten pesten. En waarschijnlijk zitten we hier in oktober weer hierover te kletsen, en het zal wel zo door blijven gaan. Dank u.
  De voorzitter: U heeft een interruptie van mijnheer Zoomermeijer.
  De heer Zoomermeijer (De Socialisten): Ja, twee dingen. Ten eerste, degenen die dat feest hebben meegemaakt waar de zwarte pieten wel waren, ja, dat zullen de mensen niet zijn geweest die daar inderdaad wel een probleem mee hebben, want die durven daar dus niet meer te komen, voelen zich daar niet prettig. Dus dat betekent verder helemaal niks. Maar het tweede waar ik mee zit is van, ik begrijp dat er hier dus best wel radicale acties zijn gevoerd voor het behoud van zwarte piet middels een organisatie Rechts in Verzet, waar dus volgens Kafka volgens een laatstelijk onderzoek de PVV in Zaanstad banden mee heeft. Heeft u daar misschien een mening over?
  De heer Van Haasen (PVV): Wij hebben geen banden met Rechts in Verzet. Heeft de … Hebben De Socialisten banden met Kafka? Dat antifascistische, fascistische clubje?
  De heer Zoomermeijer (De Socialisten): Dat is grappig, want Kafka heeft in ieder geval bewijzen geleverd voor wat ik hier net beweer. En dat kunt u opzoeken. En u weet ervan, want u weet het zo te benoemen. Maar wij hebben in ieder geval geen enkele banden met Kafka, maar ik ben wel een antifascist. Nu u nog.
  De voorzitter: Mijnheer Van Haasen.
  De heer Van Haasen (PVV): Nou wij hebben ook geen … Wij hebben geen banden met Rechts in Verzet. Ik bedoel, als wij toevallig beiden tegen moskeeën zijn en beiden toevallig tegen het afschaffen van zwarte piet, dat wil nog niet zeggen dat je banden met iets hebt.
  De voorzitter: Voor mijnheer Van Haasen, u heeft nog 24 seconden. Mijnheer Calkhoven, u heeft het woord.
  De heer Calkhoven (BVNL): Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik vind deze discussie helemaal niets meer te maken hebben met het sinterklaasfeest, dus het lijkt me zinnig als we dit dan ook hierbij laten. Maar ik wilde ook nog even mijn weerwoord geven. Naar mevrouw Onclin en mijnheer Van Haasen wilde ik nog het volgende toevoegen aan deze kant, je hoeft niet aanwezig te zijn bij een sinterklaas. Dus als je er groot bezwaar tegen hebt, blijf gewoon gezellig thuis. Ik ga ook niet naar feesten die mij niet interesseren. En nog aanvullend daarop, als iemand zich had verdiept in de historie van sinterklaas en zijn rol in de slavernij, dan had iedereen geweten dat sinterklaas en zwarte piet juist het toonbeeld zijn van hoe je mensen uit de slavernij krijgt en niet het toonbeeld daarvoor zijn. Hier wil ik het bij laten, voorzitter.
  De voorzitter: Ja. Dank u wel, mijnheer Calkhoven. En we praten hier over dingen. We zeggen niet dat we daar nu opeens mee ophouden omdat u dat wilt. Mijnheer Zoomermeijer, u bent aan de beurt.
  De heer Zoomermeijer (De Socialisten): Ja, ik wil toch nog even het punt maken dat ik graag wil dat de PVV wat duidelijker is over die banden. Want die zijn hier wel aangetoond. Iemand op een lijst die actief is voor hun partij is dus wel onderdeel geweest of is onderdeel van Rechts in Verzet en heeft daar dus ook dingen over getwitterd. Dus daar wil ik wel graag weten wat hun mening daarover is, want volgens mij hangt het dus precies samen met het racisme en de verve waarmee dat instituut zwarte piet wordt verdedigd. Dit is niet onschuldig, dit is een welgemeende aanval. En nogmaals, dat moeten we niet willen.
  De voorzitter: Ik ga proberen terug te gaan naar de inhoud van de …
  De heer Van Haasen (PVV): Ik zal het voor de derde keer zeggen. So…
  De voorzitter: Mijnheer Van Haasen, ik had u niet het woord gegeven. Ik ga terug naar de inhoud, mijnheer Van Haasen. Nee, het lijkt me genoeg, het lijkt me goed.
  De heer Van Haasen (PVV): Nou, ik word beschuldigd hier.
  De voorzitter: Ja, u heeft nog 24 seconden, u moet het zelf weten.
  De heer Van Haasen (PVV): Ik heb al twee keer gezegd dat wij geen banden hebben met Rechts in Verzet. En wat dat antifascistische clubje van u boven tafel getoverd heb, dat zijn fabeltjes. Dank u.
  De voorzitter: Mijnheer Zoomermeijer voor de laatste keer.
  De heer Zoomermeijer (De Socialisten): Zal ik u de link sturen van het artikel wat u degelijk kent? Moet ik de naam noemen van degene op uw lijst die dat heeft getwitterd? Moet ik de Tweet benoemen? Kunt u ook maar iets noemen van wat u nu zegt? Ik heb geen enkele banden met Kafka, maar u heeft wel banden met Rechts in Verzet.
  De heer Van Haasen (PVV): ‘…’.
  De voorzitter: Mijnheer Zoomermeijer, dank u wel. Ik ga nu terug naar de inhoud. Ik heb nog meerdere mensen die wat willen vertellen. Even kijken wie het woord had. Ja, ik ga naar mijnheer Van der Velden van de POV.
  De heer Van der Velden (POV): Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Onclin heeft het keurig en rustig verwoord en wij steunen haar verhaal in dit, alleen ik ben minder rustig. Ik vind dit gewoon een schandalige motie die hier ligt. Mijnheer De Haas heeft het over dat de mensen die betrokken zijn gehoord moeten worden, mijnheer Zoomermeijer over we leven niet in de negentiende eeuw. Maar we maken hier wel een groep monddood. Met de mensen die dit feest organiseren, wat jullie niet past, die zijn gehoord. De raad heeft de hele avond de mond vol over participatie, maar met de initiatiefnemers wordt er niet gesproken. Deze motie maakt de initiatiefnemers compleet mond- en monddood. Terwijl we juist een portefeuillehouder hebben die altijd voor in zijn mond heeft staan dialoog en gesprek. En die wordt door deze motie de mogelijkheid om dit op te lossen uit handen geslagen. Dit is een verkiezingsmotie, het is schandalig, het is ondemocratisch en het maakt me pis- en pisnijdig.
  De voorzitter: Dank u wel. U bent door de tijd. Ik ga naar mijnheer Westerhof van het CDA.
  De heer Westerhof (CDA): Dank u wel, voorzitter. Ook wij vinden dat een inclusieve samenleving er gewoon moet zijn. En dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, van iedere burger op iedere vierkante meter. Maar gaan reguleren en controleren of dat echt overal gebeurt, ja, dat is volgens ons nou eenmaal onhaalbaar. En wat dat betreft zijn we het met de VVD eens, die heeft het al goed verwoord. En wat dat betreft geloven wij ook meer in duidelijkheid en in goed overleg. En daarom zou ik ook hier de gelegenheid willen nemen om de burgemeester op te roepen tot duidelijk en goed overleg in de komende tijd met het sinterklaascomité, want die pieten op die website mogen inderdaad best wat meer regenboog worden. Tot zover.
  De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Köseoglu van de Partij van de Arbeid.
  Mevrouw Köseoglu (PvdA): Dank u wel, voorzitter. Allereerst, het in dialoog gaan met de partijen die dit feest organiseren, ja, daar waren wij ook voorstander van. Dat hebben we de vorige keer ook aangegeven dat we het belangrijk vinden dat we eerst in dialoog moeten gaan. Maar de dialoog moet uiteindelijk wel ergens toe leiden. En we hebben afgelopen sinterklaasfeest gezien dat de dialoog nergens toe heeft geleid, namelijk dat we niet te maken hadden met roetveegpieten, maar daadwerkelijk wel echt met pieten die zwart geverfd waren. Nou, de meningen hierover zijn natuurlijk verschillend. Maar wij als Partij van de Arbeid hebben deze motie van harte gesteund, omdat het een feest moet zijn voor iedereen, ieder kind. En ooit zei iemand tegen mij, als we niet open zouden staan voor verandering zouden we nog steeds op een ezel naar ons werk gaan. Dus ik vind verandering iets goeds. Dank u wel.
  De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Köseoglu. Ik zie mijnheer Mattens al kijken. Op een ezel naar het werk, dat gaat hem niet worden hè? Ik zag het al gebeuren. Ik heb nog één woordmelding, dat is mijnheer De Vries van D66.
  De heer De Vries (D66): Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijnheer de voorzitter, toen ik jong was, was ik … Toen ik jong was, mijnheer de voorzitter, was ik als de dood voor zwarte piet. Hij had … Hij was zwart, hij had een roe bij zich om je op je tabernakel te slaan. Hij had een zak mee. Daar zaten gelukkig dan appeltjes van oranje in als hij kwam, maar als je stout was geweest dan werd je daarin meegenomen naar Spanje. Ik was werkelijk als de dood voor sinterklaas en zwarte … Maar vooral voor zwarte piet. De samenleving heeft dit de afgelopen jaren vanzelf als het ware in goede banen geleid. Daar is gemeentelijke motie of amendement of APV-verordening aan te pas gekomen. Dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik heb de afgelopen jaren op de televisie roetveegpieten gezien, stroopwafelpieten, regenboogpieten, kaaspieten. Kortom, ik heb van alles gezien, en dat is een uitstekende ontwikkeling. Dat heeft nul komma nul niets met racisme te maken. Ik vind de motie bemoeizuchtig. Ik ben zeer benieuwd naar de optie … Of naar de visie van de portefeuillehouder. Het kan zomaar zijn dat mijn fractie verdeeld stemt op dit onderwerp. En ik wil echt met klem zeggen dat het nul komma nul niets, maar dan ook niets met welke vorm van racisme ook te maken heeft, want D66 verwerpt elke vorm van racisme met kracht. Maar deze motie heeft daar in mijn ogen niets mee te maken. Dus hoe we stemmen straks dat zal voor iedereen dan een verrassing zijn. Maar dit wilde ik wel heel graag gezegd hebben.
  De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Vries. We laten ons verrassen inderdaad. Ik ben benieuwd. Mevrouw Neefjes, u bent volgens mij de laatste.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Ja, uiteraard is de ChristenUnie zwaar tegen racisme. Wij herinneren ons wel dat wij hele mooie dialoogbijeenkomsten hebben gehad. En wat daar gebeurde was juist dat je naar elkaar luisterde en begrip kreeg voor elkaars standpunten, en dat er sindsdien ook echt grote veranderingen, snelle veranderingen zijn gekomen in hoe zwarte pieten zich … Hoe die er uitzien. En wij geloven in die dialoog veel meer dan in het opleggen nu door middel van deze motie van een verandering. Die verandering komt er. We hebben daar nog wat tijd voor nodig. En het is veel beter om met elkaar in gesprek te blijven.
  De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk of er nog meer woordmeldingen zijn?
  De griffier: Ja, mijnheer De Haas.
  De voorzitter: Mijnheer De Haas.
  De heer De Haas (ROSA): Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, twee opmerkingen, ook al schrijven we in de motie dat het geen debat is. Ten eerste voor de PVV gewoon wat feiten. Meer dan zestig procent van de inwoners is inmiddels … Zou zich achter deze motie scharen. Dus dat is een groot deel van de bevolking. En ten tweede, even richting D66, ja prachtig die herinneringen, maar ik ervaar het niet als racisme, geeft precies aan waar het probleem zit. Het gaat namelijk niet over u, het gaat over anderen en hoe zij het ervaren. Dank u wel, voorzitter.
  De voorzitter: Graag gedaan, mijnheer De Haas. Ik zie geen woordmeldingen meer. Ja wel? Mevrouw Pancar van DENK.
  Mevrouw Pancar (DENK): Ja. Dank u wel, voorzitter. Even op de VVD, want de VVD gaf aan dat de kinderombudsman het heeft over een dialoog. Ja, maar de kinderombudsman schrijft ook in een rapport, en ik citeer, de huidige vorm van zwarte piet als onderdeel van een sinterklaasfeest kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind.
  De voorzitter: Mevrouw Onclin.
  Mevrouw Onclin (VVD Zaanstad): Ja, voorzitter, misschien dat via u het aan de andere kant van de zaal anders terechtkwam. Maar volgens mij heb ik helemaal niet ontkend wat mevrouw Pancar voorlas, maar wordt er in de motie verwezen naar niet bestaande richtlijnen van de ombudsman. De ombudsman geeft namelijk geen richtlijnen. De enige richtlijn die de ombudsman geeft is, ga in gesprek en vooral met kinderen. En laat de uitkomsten van die gesprekken bepalen wat dan de nieuwe vormgeving van piet is. Daarmee heb ik volgens mij helemaal niet gezegd dat de huidige piet in stand moet houden.
  De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Haasen, u heeft nog twaalf seconden. Nee? Het is prima zo? Oké. Dan kijk ik nog even rond. Dan zie ik verder geen woordmeldingen meer. Ga ik naar de portefeuillehouder, mijnheer Hamming.
  De heer Hamming (burgemeester): Dank u wel. Belangwekkend onderwerp, omdat het echt gaat volgens mij ook over de kern waarom wij hier zitten. Het gaat inderdaad over inclusiviteit. Hoe kunnen we de samenleving bij elkaar houden met respect voor elkaar? Hoe kunnen we daar extreem gedachtengoed ook buiten houden en juist het sinterklaasfeest van iedereen laten zijn? Dat is volgens mij de uitdaging. En de vraag is van hoe je dat doet. En de weg er naartoe is volgens mij waar we nu van mening verschillen. Ik geloof heel erg in verandering door dialoog. En ik heb ook gezien met de heer De Vries dat de afgelopen jaren, decennia, en zeker de afgelopen jaren in Zaanstad een enorme slag is gemaakt. Of het nou al is met de landelijke intocht die we hier hebben gehad in onze stad, waarin je echt zag dat de roetveegpieten voor het eerst intrede deden in onze stad, zie je dat de afgelopen jaren een groot aantal comités zich steeds meer hebben gecommitteerd aan de roetveegpiet. En dan is inderdaad de afgelopen twee jaar ook een beetje verwarrend en het beeld niet helemaal compleet, want een groot aantal intochten zijn niet doorgegaan. Juist intochten waar roetveegpieten aan de orde zijn, zijn niet doorgegaan. En daarnaast zie je ook … Nou dan is nog de vraag van, wat zijn nou roetveegpieten? Maar mijn stellige indruk is dat een aantal verwijzingen die u doet, dat daar juist de comités zijn die ook hebben gezegd, wij hebben juist die beweging wel gemaakt. Die maatschappelijke verandering die gebeurt op dit moment. En die comités zeggen, wij volgen ook die maatschappelijke verandering. We zijn ook bereid om die maatschappelijke verandering te volgen. De meesten, op een paar na. En vervolgens denk ik ook dat wij dat moeten faciliteren. En dan begint het met het goede gesprek die … Al die comités hebben in een gesprek wat ik een half jaar geleden met ze heb gehad, aangegeven dat ze graag met u in gesprek gaan. Graag met u in gesprek gaan. Nou door corona is dat er nog niet van gekomen. Maar ik vind het van groot belang dat u niet alleen over die comités praat, maar ook met die comités. Want dan zult u ook ervaren dat zij bereid zijn om mee te gaan in die maatschappelijke verandering. Dus het is niet zo dat daar alleen maar weerstand is. In tegendeel, ik merk dat er enorme bereidheid is om mee te veranderen. En dat gesprek met u, net zoals ik die gesprekken een aantal keren per jaar heb gevoerd, ondanks de coronacrisis ook de afgelopen twee jaar, wil ik u zeer aanbevelen. Twee … Dus dialoog en daardoor verandering bewerkstelligen. Twee is mijn oproep dat we dan ook goed moeten kijken, als u deze motie aanneemt, naar de juridische haalbaarheid. Volgens onze juristen is het advies dat dit niet een mogelijke weg is. Dan zou je op zijn minst de subsidieverordening moeten wijzigen. Subsidieverordening wijzigen, zoals ze in Breda bijvoorbeeld hebben gedaan. En dan nog is er een risico dat die juridisch wordt aangevochten en dat je wordt teruggefloten, dat is mogelijk. Maar dat betekent dat die subsidieverordening met ingang van 2023 kan veranderen. Dus dat betekent wel iets voor dit jaar. Voor dit jaar is deze motie volgens onze juristen niet uitvoerbaar. Dus dat betekent, eerste stap, subsidieverordening aanpassen, vervolgens, even los van mogelijke rechtszaken die dan kunnen ontstaan, kijken of dat stand houdt. En dan vervolgens kan je subsidie aanvragen, weigeren, als u dat wilt. Dat is denk ik het belangrijke. Met de vergunningverlening is denk ik nog een ander verhaal. Maar dat is dan waarschijnlijk afhankelijk … Ik weet niet of dat afhankelijk te maken is van subsidieverordening. Dus dat … Als u daar ook nog een stap in wilt zetten, dat begrijp ik uit de motie, dat zou ik u zeer ontraden. Nou dat is ongeveer het spectrum waar we het mee moeten doen. Ja, het belangrijke is, het is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Maar ik geloof er heel erg in dat er afgelopen jaar, en ik heb echt gezien dat ze die verandering doormaken. En ik begrijp u … Van een aantal van u dat u daar nogal ongeduldig in bent, en dat is … Begrijp ik ook gezien de grote gevoelens die hiermee gepaard gaan. Maar ik denk echt dat het goed zou zijn als ook u het gesprek met die comités indringend gaat voeren en niet alleen ik. Ik blijf dat doen de komende jaren, omdat ik echt ook vind dat die maatschappelijke verandering ook bij die comités een verandering tot stand moet krijgen. En ik merk ook dat dat echt gebeurt. Tot zover, voorzitter.
  De voorzitter: Dank je wel. Ik kijk even in de rondte. Mevrouw Pancar.
  Mevrouw Pancar (DENK): Ja. Dank u wel, voorzitter. Dit onderwerp is in 2018 vanaf het begin van de raad eigenlijk al besproken. En vanaf dat moment zegt de portefeuillehouder, onze burgemeester van iedereen, van heel Zaanstad, al dat we dialoog moeten voeren en dat we in gesprek moeten gaan met elkaar. En we zijn vier jaar verder. Wanneer gaan we het waarmaken? Wanneer gaan we die stap maken? Wanneer gaat onze burgemeester zeggen, ja, het is een feest voor iedereen?
  De voorzitter: Ik kijk even in de rondte. Ik denk dat de argumenten voldoende gewisseld zijn? Mevrouw Köseoglu.
  Mevrouw Köseoglu (PvdA): Nou, dat wat ik nu ga zeggen, schrik ik zelf ook wel een beetje van. Maar ik ben het eens met mevrouw Pancar. En … Want ik hoor de burgemeester … En ik geloof ook dat hij echt welwillend is en ook door middel van dialoog dit, die verandering, teweeg te brengen. Maar u bent echt een burgervader, en er is echt wel een groep die zegt, het kwetst mij, het kwetst ons, we voelen ons hier niet prettig bij. Het is racistisch.
  De heer Hamming (burgemeester): Ja, dat is de reden dat we juist intensief dat gesprek aangaan. Die dialoog uit de weggaan is het slechtste wat we kunnen doen. We moeten juist heel intensief hier het gesprek over voeren. Juist omdat ik weet dat het mensen in het diepste kwetst. Maar het opleggen eenzijdig zonder dat je ook echt mensen overtuigd van dat het anders moet gaan, dat is volgens mij niet de goede weg. Ik ben er echt van overtuigd dat we de afgelopen jaren een hele mooie beweging hebben gemaakt in de goede richting. En ik prijs ook de comités ervoor dat ze de stappen die ze hebben gezet. En dat u en dat een aantal mensen vinden dat het nog niet ver genoeg gaat, dat vergt dus juist nog een intensievere dialoog om die stap te zetten. En ja, daar ben ik van overtuigd dat dat de beste weg is om te gaan. Dus verandering door dialoog, daar ben ik van overtuigd dat dat in onze samenleving nodig is. En niet door elkaar nog meer van elkaar te verwijderen.
  De voorzitter: Mijnheer De Haas.
  De heer De Haas (ROSA): Dank u wel, voorzitter. Ja, portefeuillehouder, maar wanneer is dan het punt bereikt dat de dialoog ook echt niks meer oplevert? We hebben de afgelopen periode van een aantal sinterklaascomités de uiting gezien dat ze echt niet van plan zijn om daar iets in te gaan veranderen, dat ze nog liever stoppen. Dus of die dialoog daar nog het gewenste effect bereikt? En zo lang er argumenten als geschiedenisverhalen worden opgedragen om weerstand te geven tegen het feit dat zwarte piet racistisch wordt ervaren door een groep, en daarmee racistisch is, die groepen die gaan met dialoog ook niet meer bewegen. Dat is simpel, want dat is zoals ik in mijn eerste verhaal zei, dan zien je iets niet en dan komt dat niet aan. Er komt natuurlijk een punt dat we zeggen van die groepen die gaan we niet bereiken op die manier met die dialoog. Maar volgens ons hebben we dat punt bereikt.
  De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Haas. Ik zie geen andere woordmeldingen. Ik denk dat de burgemeester nu op dit … Mevrouw Mathkor.
  Mevrouw Mathkor-van Bennekom (GL): Ja, dank u. Ja, ik vind het ook heel lastig, want ik zou graag willen weten of de burgemeester kan aangeven wanneer hij denkt dat die dialoog wel resultaten oplevert? Want aansluitend bij de vorige sprekers, wij proberen dit al jaren zonder resultaat. En dan moet je zeggen, dan houdt de dialoog op.
  De voorzitter: Ja maar nogmaals, voorzitters, ik weerspreek dat het geen resultaat heeft gehad. Een aantal comités is helemaal overgegaan op roetveegpieten. Zij zeggen, wij volgen de maatschappelijke ontwikkeling. Een aantal anderen zegt, wij zijn bereid om ook die maatschappelijke ontwikkeling te volgen, maar we hebben daar ook wat tijd voor nodig. En ik zie ook elke keer dat ze daar stappen in zetten. En dat is denk ik de beweging die je moet hebben. Dus het niet zo, en dat weerspreek ik ook, dat het geen resultaat heeft. Die dialoog heeft echt geleid tot verandering en daar geloof ik in.
  De voorzitter: Ja, en we spreken hier via de voorzitter. Mevrouw Onclin.
  Mevrouw Onclin (VVD Zaanstad): Ja, ik dacht twee dingen. Je zal deze week maar Partij van de Arbeid burgemeester zijn, dat was het eerste. En het tweede heeft de burgemeester zelf al gezegd, dus ik was best blij dat u niet via de voorzitter sprak, want het scheelt mij spreektijd.
  De voorzitter: Nou, ik wil … Ik hoor u zeggen, de PvdA-burgemeester. Maar volgens mij is het onze burgemeester, dus ik … Daar wil ik u wel even mee helpen. Ik vraag even of u nog wilt reageren en anders ga ik over tot stemming. Nee? Prima. Ik weet wie er voor zijn. Mijn enige vraag is in deze motie, wie is er … Stemverklaring voor mijnheer Kerkhoven.
  De heer Kerkhoven (DZ): Dank u wel, voorzitter. Democratisch Zaanstad heeft niet meegedaan aan de discussie gezien de tijd die we nog over hebben, die hebben we nog nodig. Maar sinds DENK in deze raad zit, is elk jaar hebben we ongeveer deze discussie. Er zijn twee kampen, die komen niet verder tot elkaar. En wij zullen definitief tegen deze motie stemmen.
  De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk rond. Mijnheer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Ja, dank je wel. Ja, mijnheer De Vries heeft het al aangekondigd, onze fractie gaat verdeeld stemmen in dit verhaal. Ik voel heel erg persoonlijk ga ik een heel eind met het verhaal van mijnheer Hamming mee, maar uiteindelijk kom ik zelf tot de conclusie dat ook er ook ergens een achterkant aan de dialoog is.
  De voorzitter: Dat is uw keuze, dat is goed. Wie nog meer? Stemverklaringen? Nee. Dan is de vraag, wie is er tegen? Dat zijn twee leden van D66, de ChristenUnie, Lokaal Zaans, Democratisch Zaanstad, de PVV, CDA, POV, BVNL en de VVD. Met deze stemming is deze motie verworpen. Ik geef het voorzitterschap terug aan de officiële voorzitter.

 25. 27

  De voorzitter: Dan zijn we bij de motie vreemd aan de orde Geen lood in de sloot van de Partij voor de Dieren en anderen. Het woord is aan de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Als het gaat over alle kleine beetjes helpen, dan zien we met een verbod op termijn op vislood toch wel een heel belangrijke stap. Lood aan al de hengelen die in onze wateren vissen, leidt in Nederland jaarlijks tot een loodverlies van ongeveer 54 ton. En dat is een enorme hoeveelheid, dat zijn grotere hoeveelheden dan Tata Steel op jaarbasis uitstoot. Op lokale schaal heeft dat dus ook impact op onze natuur. En hoewel het steeds altijd om kleine beetjes gaat, gaat het ook … Zien we gevallen terugkomen van dieren die kleine kogeltjes, loodkogeltjes inslikken en daardoor uiteindelijk komen te overlijden. En moeten ook erbij stilstaan dat lood in het algemeen een zeer zorgwekkende stof is die kankerverwekkend is en daarom überhaupt zoveel mogelijk uit ons milieu, ons eigen menselijke milieu, zouden moeten proberen weg te houden om de schadelijke gevolgen ook voor ons mens zoveel mogelijk te beperken. En dat is een kleine stap, ook een kleine stap voor de vissers. En we geven met deze motie voldoende ruimte om uit te faseren. Het is iets meer naar voren gehaald dan de Green Deal. Maar het is ook een mooi moment bij de nieuwe vaststelling van een eventuele pachtovereenkomst in de toekomst om dat dan als natuurlijk overgangsmoment uit te kiezen. Tot zover, voorzitter.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Ja, zucht, daar gaan we weer. Weer verbieden, weer ontnemen en weer drammen. Mensen, Zaankanters die gewoon bezig zijn met een legale hobby uitoefenen, worden hier als criminelen keer op keer weggezet. Houd daar nou eens mee op om de sportvissers te criminaliseren. Deze motie is ook al bij de provincie langsgekomen en ook is deze weer weggestemd om de simpele reden, het is ontzettend moeilijk om juridisch dit te communiceren en te organiseren, want er zit allerlei regelgeving in op een verbod wat nauwelijks te handhaven is. Want stel als deze motie wordt aangenomen, wie gaat er dan op handhaven? De provincie is nu bezig met een onderzoek om dit inzichtelijk te maken. Dus één, deze motie is totaal overbodig. En twee, laten we nu eens even afwachten wat het onderzoek van de provincie uitwijst, voordat wij hier een heel leger advocaten op gaan zetten en ontzettende hoge kosten mee gaan bemoeien. De gedeputeerde heeft ook al een toezegging gedaan om te kijken of er nog een extra inzamelingsactie kan komen voor het omruilen van het lood voor de alternatieven. Verder lijkt het ons beter om eerst … In uw laatste punt bij uw besluit staat er van, ja, we gaan het eerst verbieden en dan gaan we in gesprek. Nou volgens ons is dat de verkeerde volgorde. Volgens mij kan je beter eerst in gesprek en dan verbieden als het tot zover zou komen. En verder komt u ook nog met een aantal drogredenen, maar die zal ik nu niet noemen. Tot zover.
  De voorzitter: De heer Van der Sluis.
  De heer Van der Sluis (GroenLinks): Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dit een vrij eenvoudig verhaal is, en zeker in Zaanstad waar wij ervaring hebben met gif in de grond. En we weten wat de gevolgen daar op de lange termijn van kan zijn. Lood is giftig, schadelijk en er is voldoende basis om dat gewoon te verbieden met de middelen die we hebben. Er is grote bereidheid binnen de sportvisserij om hieraan mee te werken. Er zijn alternatieven, en vaak vragen mensen ook om duidelijke kaders, dus het moet gewoon gebeuren. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer … Mevrouw Neefjes, dan mevrouw Van Otterloo. Of is het een reactie van mevrouw Van Otterloo op … Ja. Eerst mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Ja, maar dan zou toch het uitgangspunt moeten zijn samenwerking en toch niet verbieden?
  De voorzitter: De heer Van der Sluis en dan de heer Mattens.
  De heer Van der Sluis (GroenLinks): Ja, ik denk dat samenwerking prima is, maar juist met dat duidelijke kader. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Nou allereerst, de samenwerking zit hem ook in de Green Deal sportvisserij. En wij zitten er een klein stapje voor dat we zeggen van we gaan via onze eigen pachtovereenkomst dat eerder uitfaseren. Iets eerder uitfaseren, want we hebben het over eind 2025. Dus dat is nog een hele poos. Helaas wat ons betreft. Als het gaat over, wie gaat het handhaven? Ja, het zijn onze eigen pachtovereenkomsten. En in principe als die pachtovereenkomsten uiteindelijk niet gehandhaafd worden door de hengelsportvereniging die daar de bevoegde boa’s op hebben, dan moeten we er zelf op handhaven. Dat lijkt me nogal logisch. En tot slot, de motie die mevrouw Van Otterloo aanhaalde in de provinciale staten, die is op de toezegging dat het één en het ander nader wordt uitgezocht ingetrokken en niet weggestemd.
  De voorzitter: De heer Mattens heeft nog vier seconden over. En ik? Nog nul zie ik. Maar goed, mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Ja, ik wil eigenlijk aansluiten bij de woorden van mevrouw Van Otterloo. Deze motie die is gewoon niet erg praktisch uitvoerbaar. Het gaat over 2025. We weten dat er aan alle kanten gewerkt wordt aan alternatieven voor lood, dus ik vind dit echt een motie voor de bühne.
  De voorzitter: Mevrouw Schuttevaer.
  Mevrouw Schuttevaer (ROSA): Ja, wij dienen deze motie mede in, omdat wij ook vinden dat loodgebruik bij vissen zo snel mogelijk uitgefaseerd zou moeten worden. Liefst nog wat eerder, maar goed. Over die handhaving. Op het moment dat je controleert op een visvergunning kun je toch meteen even kijken of iemand loodjes gebruikt? Dat is toch niet zo moeilijk? En handhaving en de haalbaarheid daarvan, als dat het argument zou zijn of je iets wel of niet gaat verbieden, dan zijn er zoveel dingen die we op dit moment verbieden die je dan gewoon toe kunt gaan staan, omdat niet alles even makkelijk te handhaven is. Dus dat vinden we geen goed argument. Bovendien gaat er van een verbod op het gebruik van lood ook een signaalfunctie af. En heel veel mensen houden zich gewoon ook aan de regels. Als de regels zijn dat je geen lood mag gebruiken, gebruiken ze geen lood. En als je als argument gebruikt, ja, het is lastig te handhaven, dan ga je er dus eigenlijk van uit dat bijna iedereen de regels overtreedt, maar dat is helemaal niet zo. Dank u wel.
  De voorzitter: De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou wij hebben deze motie ook mede ingediend. Het is goed om het lood uit te faseren. Er is ook gewoon veel draagvlak voor, juist onder de sportvissers, om dat te doen. Het staat ook in de Green Deal dat daar naartoe wordt gewerkt. Maar wat wel een gemis is in die Green Deal dat dat in 2027 niet eindigt met een verbod. En wat ook in de evaluaties van die Green Deal te lezen is, dat heel veel producenten bereid zijn om mee te werken aan alternatieven. Maar er staat ook letterlijk in dat een aantal producenten gewoon wachten tot er een verbod komt. Nou hier is een verbod. Dus dan is dat voor die producenten duidelijk, ga aan de slag met alternatieven die gewoon milieuvriendelijk zijn. En dat geeft hiermee een heel goed signaal, en steunt dat wat ons betreft juist ook de sportvissers die ook juist van het lood af willen.
  De voorzitter: Ik had staan nog de heer Hoedemaeker, de heer Kerkhoven en de heer Van Braam. De heer Hoedemaeker.
  De heer Hoedemaeker (D66): Ja, dank je wel. Wij hebben de motie mee ingediend. En eigenlijk precies wat mijnheer Rijken zegt, de hengelsportbranche die vraagt er eigenlijk al praktisch om een echt duidelijk kaderstellend verbod in dezen, dus vandaar.
  De voorzitter: De heer Kerkhoven.
  De heer Kerkhoven (DZ): Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, Democratisch Zaanstad die vindt dat wij weer hier in Zaanstad het beste jongetje van de klas willen zijn of van Nederland. Wij vinden dit niet uitvoerbaar. Het is niet uitvoerbaar als je in de ene sloot wel mag vissen en de andere sloot mag je wel vissen met lood. Uit onderzoek blijkt uit allerlei analyses die gedaan zijn waar slip vrijkomt bij het baggeren, dat er praktisch geen lood daarop voorkomt. Dus het is gewoon een flauwekulmotie. Het is heel slecht handbaar, handhaafbaar. En dit verbod gaat deze aansporing niet bewerkstelligen.
  De voorzitter: De heer Van Braam.
  De heer Van Braam (De Socialisten): Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben van harte deze motie mede ingediend met de Partij voor de Dieren en anderen. Ik hoor een heleboel weerstand van een aantal partijen. En ik snap het probleem niet helemaal. Ik bedoel, waarom ga je gewoon … Lood is giftig. En als je lood aan je hengel hangt, dan ga je dat toch niet in het water gooien als je weet dat dat niet goed is. Ik bedoel, ik zie allemaal het probleem niet. Ik hoor allemaal beren op de weg. Ja, het is niet handhaafbaar, het is niet uitvoerbaar. Als je gewoon die verenigingen goed inlicht dat het gewoon hartstikke slecht is om daarmee te vissen en dat er genoeg andere alternatieven zijn, zie ik het probleem niet. Het wordt zelfs gecriminaliseerd hierzo. Dat … De gekheid … Dat is toch helemaal gekkigheid wat u allemaal aan het uitspreken bent daar aan de overkant. Dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, dat stukje lood kan je gewoon zonder mee vissen. En het is gewoon heel goed uitvoerbaar. Allemaal weerstand om niks.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Ja, ik vind het heel grappig wat er aan die overkant wordt gezegd. Want als er nu wordt aangetoond dat van de 610 onderzochte wateren er 607 aan de norm voldoen en dat het niet aan lood wordt overschreden, maar dat de aantal percentage van andere stoffen bijvoorbeeld veel hoger ligt. Kwik 27 procent en nikkel 19 procent. Nikkel wordt aangegeven als een alternatief. Dat willen we toch ook niet in ons water hebben? En ja, de verenigingen zijn bezig om het uit te faseren. Ja, daar zijn we voor, want het hoort niet in de natuur thuis. Maar met een verbod? Nee, want wat ik net zeg, de provincie heeft gezegd dat het juridisch ontzettend ingewikkeld is. Dus voordat wij hier een heel legertje advocaten op gaan zetten, wat ontzettend veel kosten met zich meebrengt, laten we dan het onderzoek van de provincie afwachten. Dat is wat ik zeg.
  De voorzitter: De heer Van Braam.
  De heer Van Braam (De Socialisten): Ja nogmaals, die ziet alleen maar beren op de weg. Ik bedoel, het is volgens mij praktisch heel goed uitvoerbaar. Je hebt gewoon een hengel en je hebt er geen lood meer aan en je gooit het niet meer in het water. Nou twee vliegen in één klap en het probleem is opgelost.
  De voorzitter: Goed, volgens mij hebben we nu alle argumenten op dit onderdeel gewisseld. Wethouder dierenwelzijn, mevrouw Groothuismink, heeft het woord.
  Mevrouw Groothuismink (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Zowel bij het agenda-initiatief als nu ook in de raad moet ik constateren dat de meningen hierover verdeeld zijn. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat het college al in gesprek is met de hengelsportvereniging. Want dat is één van de partners ook de in de dierenwelzijnswerkgroep. Dus … En op zich heb ik al wel aangegeven bij het agenda-initiatief, dat bij het verlengen van een huurovereenkomst het een logisch moment zou zijn, als de raad dat wil, om goede afspraken te maken. En dan zou je deze afspraken over het loodvrij vissen of het gebruik van andere giftige stoffen, daar afspraken over kunnen maken. En het scheelt dat er dan nog tijd is om daar goed in gesprek over te gaan. Er zijn in andere waterschappen of in andere gemeentes die zijn ons voorgegaan. Dus mevrouw Van Otterloo heeft wel gelijk dat we goed moeten kijken hoe we dat juridisch dan in Zaanstad doen. Maar nogmaals, er zijn voorbeelden in den landen, dus daar kunnen we van leren. Maar het is aan de raad of u dit wilt of niet.
  De voorzitter: Goed, kunnen we dan overgaan tot stemming over de motie vreemd aan de orde Geen lood in de sloot van de Partij voor de Dieren en anderen. Wie is daar voor? Voor zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, DENK, CDA, ROSA en De Socialisten. Die is aangenomen.

 26. 28

  De voorzitter: Dan gaan we naar de motie vreemd aan de orde Wilhelminabrug fietsers van D66 en anderen. En ik vraag u allemaal om wel op uw tijd te letten, want we hebben afgesproken dat we die tijd niet overschrijden. Wie wil het woord over … De heer De Vries. Oh ja, het is goed om even te melden dat het een aangepaste motie is. Die is nog veranderd op een vrij laat moment, dus u moet reageren op de laatste versie. De heer De Vries heeft het woord.
  De heer De Vries (D66): Correct. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, onder besluitpunt 3, de haalbaarheid en het tijdpad van ‘…’plan voor het zomerreces 2022 aan de raad terug te koppelen. Dat was 1 maart en dat is aangepast in het zomerreces. Verder, ja, denk ik dat de motie voor zich spreekt. Er is al heel veel over van gedachten gewisseld op verschillende momenten, dus ik denk dat we hem maar heel snel in stemming moeten brengen. En ik hoop eigenlijk wel dat de wethouder de oude motie goed gelezen heeft en inmiddels al wat huiswerk gedaan heb waar hij mij blij mee kan maken.
  De voorzitter: De heer De Laat.
  De heer De Vries (D66): En niet alleen mij, maar de hele raad hoop ik.
  De heer De Laat (GL): Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben hier al heel veel gesproken en heel veel geschreven over deze brug. Bijvoorbeeld over de te smalle fietsstroken en te weinig uitwijkmogelijkheden. Maar ook als je in een rolstoel vanaf het pannenkoekenhuis naar boven wilt komen, ja, dat is een slalombaan vol met palen en eigenlijk niet te doen. En u weet dat GroenLinks zich daarom samen met andere partijen zoals D66 al heel lange tijd hard maakt voor een definitieve oplossing. En dat is, net zoals het college en de experts aangeven, een fietsstraat waar de auto te gast is. We hebben goed naar de veiligheidsscan die door het college is uitgevoerd waar dit mogelijk uit blijkt, als ook de antwoorden op de eerdere technische vragen. Voor GroenLinks is dan ook deze huidige oplossing tijdelijk en suboptimaal. En we zijn daarom blij met de steun van de raad om deze motie die vraagt om met de voorbereiding te beginnen, zodat deze toegangsweg tot het centrum van Zaandam veilig wordt voor fietsers en, ik rek het even om mijn tijd te rekken, automobilisten.
  De voorzitter: Nog anderen? De heer Pietersma.
  De heer Pietersma (PvdA): Ja, voorzitter, toch ook even de complimenten aan de heer De Vries, want we hebben niet alleen in de raad hier veel met elkaar gesproken, maar ook buiten de raad, om uiteindelijk tot deze tekst te komen. En juist die samenwerking heeft geleid tot de tekst die nu breed gesteund wordt, dus daar ben ik uitermate tevreden over.
  De voorzitter: Wethouder Slegers. Oh, toch nog een woordmelding van de heer Van Haasen. De heer Van Haasen, heeft u nog vijf seconden geloof ik.
  De heer Van Haasen (PVV): Ja, nou ik denk dat de brug zoals die nu functioneert, dat dat goed functioneert. Ik kom daar dagelijks voorbij. Ik woon … Die brug is bij mij in de straat, dus ik denk dat het goed functioneert zoals het is. En om nou een fietsopstelplaats te gaan maken als een soort buffer, voor auto’s, vind ik overdreven. Dank u.
  De voorzitter: De heer Slegers.
  De heer Slegers (wethouder): Dank u, voorzitter. Wij als college kunnen natuurlijk ook onze zegeningen tellen dat deze motie op een meerderheid kan rekenen. Maar ik wil u toch ook toch even meegeven dat de opdracht die u geeft zowel technisch, juridisch en financieel haalbaar moet zijn, of in ieder geval met een plan te komen om hiermee optie 3 van het Goudappel advies uit te werken. Dat wil … Daar zegt u nogal wat mee. Daar moeten we ook de ambtelijke capaciteit op afstemmen, dat heeft ook financiële gevolgen. Maar desalniettemin hebben wij toentertijd al gezegd dat wij hem gekoppeld wilden hebben met de herinrichting van de dam in de Wilhelminastraat. Ik kan me voorstellen toen wij ook kwamen van, dat kan misschien nog wel eens vijf jaar duren voordat we die hele herontwikkeling hebben gedaan en die uitwerkingen, dat u zegt, nou we willen dat naar voren halen. Maar toen kwam u direct met, dat moet eigenlijk 1 maart zijn en nu voor het zomerreces. Dus wij moeten daar ook in onze eigen capaciteit echt ruimte voor gaan maken om dat te kunnen doen. Dus ik hoop wel dat u daarmee realiseert dat we daar ook extra financiële middelen tegenover moeten stellen, en dat zullen we ook in kaart brengen naar aanleiding van deze motie. En als dat dan zo is en we zouden die ambtelijke capaciteit kunnen krijgen en we zouden die financiële middelen kunnen krijgen en u gaat ermee akkoord, dan zouden wij het derde kwartaal van dit jaar met dat plan kunnen komen en niet eerder. Dus het zomerreces, voor het zomerreces, is voor ons niet haalbaar. Dat wordt het derde kwartaal, dat zit net over het zomerreces heen.
  De voorzitter: Interruptie van de heer De Laat.
  De heer De Laat (GL): Ja, ik merk dat de wethouder heel veel het woord zou gebruiken. Daar kan ik alleen nog maar één ding op antwoorden, als u nou dit gaan uitvoeren, dan zou u ons heel gelukkig maken.
  De voorzitter: Goed. Bent u klaar met uw bijdrage, wethouder Slegers?
  De heer Slegers (wethouder): Zodra u de middelen beschikbaar stelt, dan zou ik daarmee in kunnen stemmen.
  De voorzitter: Goed. Kunnen we daarmee overgaan tot besluitvorming en het in stemming brengen van de motie vreemd aan de orde Wilheminabrug fietsers van D66 en anderen? Stemverklaring? De heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Ja, wij snappen de motie, maar hij is niet haalbaar, dus we stemmen toch tegen dan.
  De voorzitter: Andere stemverklaringen? De heer Rienstra.
  De heer Rienstra (VVD Zaanstad): Ja, wij twijfelen. We gaan wel voor stemmen, maar we vinden wel dat … Er zijn zulke grote bedragen mee gemoeid en het tijdspad, dat we … Eigenlijk vinden dat het een nieuw college moet gaan bepalen. Maar wij zullen, omdat we het begrijpen wat de wens is …
  De voorzitter: Goed, wij gaan hier … Dit was een stemverklaring. Verder nog stemverklaringen? Dan breng ik in stemming de motie vreemd aan de orde Wilhelminabrug fietsers D66 en anderen. Wie is tegen deze motie? Tegen zijn de fracties van BVNL, POV en de PVV en Lokaal Zaanstad. Daarmee is hij aanvaard.

 27. 29

  De voorzitter: Dan gaan we naar de motie vreemd aan de orde Schrap bungalows in Westerkoog van DZ. Mevrouw De Boer heeft het woord.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Ja. Dank u wel, voorzitter. Er was een mooie bewonersbijeenkomst op 26 januari jongstleden, georganiseerd door de gemeente Zaanstad. Er was enorme opkomst. En dat ging over centrumplan Westerkoog. En tijdens die bijeenkomst, waar ook een aantal andere raadsleden aanwezig waren, werden er heel veel vragen gesteld over de tien bungalows gepland op, nou ja, de weg binnendoor die daar ook planologisch is bedacht. En dat leverde toch wel heel veel zorgen op bij heel veel inwoners. Er nu lag er een toezegging van de wethouder vorig jaar, precies een jaar terug, dat de tien bungalows niet opgenomen zouden worden in het centrumplan. Dus wat schetst onze verbazing, dat dat toch gebeurd was. En het argument was dat het ZMP was aangenomen dus dat het kan. Maar in het ZMP staat niet heel concreet dat de weg binnendoor niet nodig is. Maar nog belangrijker staat erin dat er eerst een verkeersgebiedsuitwerking moet komen. We hebben het net over Krommenie gehad en het mobiliteitsplan Noord. Nou ja, dat moet ook voor Westerwatering en Westerkoog gemaakt worden, dat staat in het ZMP. En er is voor Westerkoog en Westerwatering nog genoeg uit te zoeken op verkeersgebied. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is dat de inwoners aangeven zich grote zorgen te maken over de verkeersafwikkeling. En lijkt het me heel logisch dat eigenlijk de eerdere toezegging van de wethouder dat die tien bungalows niet opgenomen zouden worden in het centrumplan ook gewoon nog gestand gedaan wordt. En dat beoogd deze motie. Dank u wel, voorzitter.
  De voorzitter: Zijn er nog andere woordmeldingen op dit onderwerp? Neen? Dan heeft wethouder Breunesse het woord.
  De heer Breunesse (wethouder): Ja. Dank u wel, voorzitter. U refereert inderdaad aan het ZMP. Met de vaststelling van het ZMP zijn de netwerken in dat Zaans Mobiliteitsplan ook vastgesteld. Waaronder ook het fietsnetwerk. En daar is vastgesteld dat die Westerkoog … Of die weg binnendoor, de Westerkoogweg, een fietsroute blijft en daarmee geen autoweg wordt. En ja, daarmee is het aanleggen van een weg binnendoor niet meer aan de orde wat betreft het college, en is ook de ontwikkeling van die tien patiobungalows die nu voorzien zijn weer opgepakt. Dus ja, er is geen beleidskader op dit moment waarvan wij zeggen van, nou dat houdt die patiobungalows tegen. Fietsweg en die patiobungalows die verhouden zich uitstekend tot elkaar.
  De voorzitter: U heeft nog tien seconden. Mevrouw De Boer.
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): Ja, ik ben echt heel erg verbaasd op dit antwoord. Ik had ook verwacht dat de heer Slegers dit zou doen. Dus dit is elke keer in het college, wie gaat er nou precies over? Maar er is wel degelijk heel veel zorgen over de verkeersafwikkeling. Het ZMP staat niet dat dat per se alleen een fietsroute moet worden, kan prima een weg naast. Dus dat sluit het ZMP ook helemaal niet uit.
  De voorzitter: U bent door uw …
  Mevrouw De Boer-Doeves (DZ): En ik vind het toch wel vreemd … En als ik me … Dan zet ik een punt, voorzitter. Dat eigenlijk gewoon de toezegging die een jaar terug gedaan wordt niet gestand wordt gedaan, want het ZMP lost dat niet op.
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Nee, ik … Wij herkennen natuurlijk de zorgen die er zijn in Westerkoog over de ontsluiting in zijn algemeenheid en de discussie over het verkeer in Westerkoog in zijn algemeenheid. Maar er zijn wel keuzes gemaakt over hoe die ontsluiting precies gaat plaatsvinden en daar is niet de weg binnendoor als autoroute in gemarkeerd.
  De voorzitter: Dan brengen wij in stemming de motie vreemd Schrap 10 bungalows in Westerkoog van DZ. Stemverklaringen van de heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Voorzitter, wij zijn niet voor de weg door Westerkoog, maar wel tegen deze bungalows. Dus we stemmen voor deze motie.
  De voorzitter: De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Ja, voorzitter, die weg binnendoor is al jaren terug afgeschoten, volgens mij door een toenmalige PvdA wethouder. Ik weet niet meer wie het was precies. En wij zullen voor woningen stemmen in plaats van die wegen binnendoor, zoals het nu is. Maar wat ons betreft gaat die brug nu vandaag om tien uur … Oh nee, dat kan niet meer. Om elf uur al open.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Als directe bewoner aan de ringweg onthoud ik me van stemming.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo onthoudt zich van stemming. Kunnen we dan overgaan tot stemming over de motie vreemd aan de orde Schrap 10 bungalows in Westerkoog van DZ? Wie is daar voor? Voor zijn de fracties van DZ, Partij voor de Dieren, De Socialisten en BVNL. En daarmee is hij verworpen.

 28. 30

  De voorzitter: Dan gaan we naar de motie vreemd aan de orde van fiets- en voetveer Molletjesveer van het CDA. Het CDA heeft nog nul seconden.
  Mevrouw Onclin (VVD Zaanstad): Voorzitter?
  De voorzitter: Oh nee, nog vier seconden.
  Mevrouw Onclin (VVD Zaanstad): Voorzitter? Ik wil graag conform artikel 24a van het regelement van orde twee minuten spreektijd van de VVD aan het CDA geven.
  De voorzitter: Conform artikel wat u noemt, moet de voorzitter daar … Kan daar toestemming voor geven. In dit geval zal ik dat doen. Dus … Maar dat is omdat het de laatste raadsvergadering is van deze periode. Dus de heer Wit heeft het woord.
  De heer Wit (CDA): Dank, voorzitter, en dank VVD-fractie. In tijden van nood leer je je vrienden kennen.
  De voorzitter: Maar wel kort alstublieft, dus wilt u wel snel …
  De heer Wit (CDA): Ja, ik kan moeilijk kletsen als iedereen lawaai maakt. Dus ik ga door. Met deze motie kiest u als raadslid ervoor om onnodige overlast, want dat is het, het hoeft niet, om die te voorkomen. En ik vraag u om voor deze motie te stemmen. Dank u.
  De voorzitter: Wie wil daar nog op reageren? Mevrouw Neefjes.
  Mevrouw Neefjes-IJfs (CU): Ja, de ChristenUnie heeft deze motie graag mee ingediend, omdat dit al een langer lopend probleem is. En wellicht helpt dit om hier wat vaart achter te zetten.
  De voorzitter: De heer Kuyper.
  De heer Kuyper (ROSA): Ja, voorzitter, wij vinden dit ook een hele sympathieke motie. Wij hebben ook gesprekken gevoerd ter plekke en we weten wat er leeft en wat er speelt. Maar we hebben ook heel goed geluisterd naar de portefeuillehouder en we weten dat die er alles aan doet en dat het niet sneller kan. En om nu 350.000 voor te gaan schieten in tijden waarop we toch al niet in een hele florissante financiële positie zijn, lijkt ons een beetje ongewis op dit moment. Tenzij de portefeuillehouder zegt dat hij gisteren heeft geregeld dat het toch kan, dan zijn we er heel blij mee. Maar we zullen de motie in ieder geval niet steunen.
  De voorzitter: De heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou wij hebben vorig jaar daar ook gesprekken mee gevoerd, of met de omwonenden daar. Zijn ook goed op de hoogte van de situatie. Wij vinden dat de portefeuillehouder eigenlijk goed en voortvarend ook aan het werk is gegaan. We snappen wel de oproep, vinden dat ook sympathiek, dus in die zin sluit me eigenlijk helemaal aan bij de woorden van de heer Kuyper. En we horen graag nog even de wethouder.
  De voorzitter: Nog ander woordmeldingen? De heer Wit, kort.
  De heer Wit (CDA): Kijk, dit snap ik … Dank, voorzitter. Dit snap ik nou niet hè. Er wordt gezegd dat die tijdelijke snelle aanpassing om een motortje aan dat ding vast te maken 350.000 euro kost. Dat is natuurlijk onzin. Zo zitten we de stemming te maken. En wat er gaat gebeuren? Ik weet dat de wethouder ermee bezig is, maar ik heb ook antwoorden gehoord dat er geen garantie is. En wij vinden heet niet te doen als inwoners na jarenlang van overlast weer maandenlang in de overlast zitten, terwijl dit ding gewoon nu op de kant ligt. En die oplossing moeten we gewoon nu realiseren.
  De voorzitter: Wethou…
  De heer Wit (CDA): Dus het is een extra aansporing.
  De voorzitter: Wethouder Breunesse.
  De heer Breunesse (wethouder): Ja. Dank u wel, voorzitter. Problematiek is bekend. U is ook bekend dat wij daar inderdaad mee bezig zijn, ook langs de lijn van de oplossing die u schetst in de motie. Dus een kortetermijnoplossing die inderdaad op 15 april gerealiseerd kan worden. En ook kijken of er vrijwilligers geworven kunnen worden om die pont dan te kunnen bedienen. Wij proberen nog in maart een extra vergadering ook van het algemeen bestuur van het RAUM te organiseren om dit ook nadrukkelijk nog weer onder de aandacht te brengen. Een brief richting het RAUM is onderweg. Of het daadwerkelijk gaat lukken? Ik weet ook dat het werven van vrijwilligers op dit moment nog niet is gelukt. Dus dat betekent dat naast die buitenboordmotor ook nog een schipper ingehuurd moet worden. Dus dat heeft wel weer effect op de kosten. Maar langs de lijn van deze motie zijn wij op zoek naar een oplossing, dus wat ons betreft is de motie daarmee overbodig.
  De voorzitter: Kunnen we dan overgaan tot stemming over deze motie? De heer Wit, kort.
  De heer Wit (CDA): Overbodig? Kijk, ik denk dat we niet die situatie moeten oprekken naar een andere datum vanwege geld. Dus daarom trek ik hem niet in, helaas.
  De voorzitter: Dan brengen we hem in stemming, de motie vreemd aan de orde Fiets- en voetveer Molletjesveer van het CDA. Wie is daar voor? Stemverklaring van de heer Rijken.
  De heer Rijken (PvdA): Ja, heel kort inderdaad. We zijn tevreden met het antwoord van de wethouder, en we zien dat hij er inderdaad alles aan doen. Dus wij vinden hem dan ook overbodig en zullen dan tegen de motie stemmen.
  De voorzitter: Andere stemverklaringen? De heer Van der Laan.
  De heer Van der Laan (POV): Ja, voorzitter, ik vind 350.000 euro voor een buitenboordmotor erg veel geld. Ik heb … Ik heb het voorstel van D66 en DZ gehoord, dat alles zo meteen elektrisch moet worden. Dus volgens mij komen er hele bossen motortjes op de markt, dus ik zou die even afwachten.
  De voorzitter: Nog andere stemverklaringen? Nee? Dan brengen in stemming de motie vreemd aan de orde Fiets- en voetveer Molletjesveer van het CDA. Wie is daar voor? Voor zijn de fracties van de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, DZ, PVV en het CDA. En daarmee is hij verworpen.

 29. 31

  De voorzitter: Dan gaan we naar de laatste motie vreemd aan de orde van deze periode, raadsperiode, Nee hebben we, ja gaan we halen. Ik weet niet of het symbolisch is die tekst. Van het CDA. Korte toelichting, de heer Wit.
  De heer Wit (CDA): Ja, voorzitter, dank u. We hebben het al over overlast gehad. Maar er zijn … Eén van de buurtbewoners tijdens de bijeenkomst die zei dat de gezondheidssituatie op de N203 omgeving, Zaanstad Noord, vergelijkbaar is, en dat klopt ook, u ziet de link, met Tata Steel en met de Maasvlakte. En wij gaan gewoon jarenlang door om die situatie eigenlijk maar te laten gedogen. En wij zien ook een provinciebestuur die in het openbaar zegt, wij gaan niet voor die weg, wij willen die helemaal niet die A8A9.
  De voorzitter: U heeft nog tien seconden.
  De heer Wit (CDA): Er zijn twee fracties die zeggen, wij weten het nog niet. Hoe kun je met zo’n bestuur deze strijd aangaan? En ik zie sommige fracties al afhaken van, nou ja, die komt er niet. Nou wat ons betreft gaat die er komen. En wij zullen aan die boom blijven rammelen tot die A8A9 eruit valt. Dank u.
  De voorzitter: Geven we het woord aan de heer De Laat.
  De heer De Laat (GL): Ja, voorzitter, is het een goed uitgevoerd landschapsplan? Ja. Krijgt het CDA een duidelijke nee op deze motie? Klopt ook.
  De voorzitter: De heer Rienstra.
  De heer Rienstra (VVD Zaanstad): Dank u, voorzitter. Ja, ik hoor straks heel graag de reactie van de wethouder, want ik kan mij herinneren dat dit al eens eerder door de wethouder, die andere bezigheden heeft op het ogenblik, dat hij min of meer al zoiets heeft toegezegd. Maar ik kan mij niet meer exact herinneren in welk debat dat was. Maar dat u inderdaad in gesprek was met de provincie om, nou, de strekking van deze motie uit te voeren. Dat was in feite mijn vraag. Maar dat hoor ik zo meteen van de wethouder, hoe hij aankijkt tegen deze motie.
  De voorzitter: De heer Karst en dan mevrouw Van Otterloo. Dank u wel.
  De heer Karst (D66): Ja. Dank u, voorzitter. Wij hebben deze motie mee ingediend en echt van harte. Want de motie roept namelijk op om gedeputeerde staten echt op te roepen om Unesco achter de broek aan te zitten, of eigenlijk dat wij gedeputeerde staten achter de broek aan zitten dat het plan naar Unesco moet en ook dat de Tweede Kamer geïnformeerd wordt en dat het daar op de agenda wordt gezet, omdat er natuurlijk een beetje geld mee gemoeid is. En ja, helemaal met mijnheer Wit eens, het gaat uiteindelijk om de leefbaarheid in Zaanstad Noord. En heel Zaanstad Noord, dus ook Assendelft, gaat hier veel beter van worden. En we proberen er zo hard mogelijk aan te trekken.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Ja, dank u wel. Ik vind de verkiezingskoorts is echt … Het druipt eraf van deze motie. Deze heren hebben waarschijnlijk ook nooit gehoord dat je een broedende kip met rust moet laten. Volgens mij is dit al onder de pet van de provincie. Deze motie heeft ook geen enkele waarde om dit proces te versnellen of dichterbij te halen, ondanks dat wij wel voor zijn voor de ontsluiting en voor de A8A9. Daar zijn we zeker een voorstander van, maar deze motie bereikt dat gewoon niet, dat is puur eentje voor de bühne. U heeft het over een beetje geld, maar het gaat gewoon het viervoudige kosten. Dus wat is uw reactie als de provincie dan gaat zeggen, prima, wij gaan dit versnellen, maar jullie gaan ook het viervoudige bijleggen.
  De voorzitter: Goed, zijn er dan nog andere woordmeldingen? De heer Karst.
  De heer Karst (D66): Ja, even op mevrouw Van Otterloo. Het is een aantal keren nou vanavond gezegd dat het iedere keer verkiezingstijd is en dat het er vanaf druipt en allemaal dat soort teksten. Deze motie is gemaakt naar aanleiding van een vergadering die vorige maand in gedeputeerde staten is geweest. Dus ik snap uw argument niet, ook financieel. U zegt, hij kost vier keer zoveel. Ja, vier keer zoveel als wat, ik heb helemaal bedrag genoemd.
  De voorzitter: Goed, wethouder Slegers heeft het woord.
  De heer Slegers (wethouder): Dank u, voorzitter. Zoals u allen weet heeft het college zich uitgesproken op basis van de A8A9, en al vier jaar lang zijn we aan het knokken om dat voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk hebben we wel voor elkaar gekregen dat het landschapsplan in ieder geval goedgekeurd is. Maar het kan natuurlijk altijd sneller, en dat ben ik ook absoluut met ons eens. En deze motie zou een duwtje in de rug zijn ook voor deze wethouder en ook voor het college om in ieder geval de aandacht te vragen bij het bestuur en bij deze ook de desbetreffende gedeputeerde, de heer Olthof, om er haast mee te maken. Ik ben … Ik heb ook vernomen dat er vanuit Haagse kringen al vragen zijn gesteld aan OCW hoe het staat met het landschapsplan en hoe dat ze zit tot een goed eind brengen en of er ook versnelling kan plaatsvinden. OCW heeft daar twee weken de tijd voor om daarop te antwoorden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk volgende week gaan gebeuren. Daar zullen we u ook van op de hoogte brengen. Maar uiteindelijk zullen wij ook hierbij altijd in gesprek blijven met de desbetreffende gedeputeerde hoe we elkaar kunnen vinden en hier ook haast mee kunnen maken en de druk daarop te blijven zetten. Uiteindelijk zal het ook zo moeten zijn dat het Rijk een bijdrage zal moeten doen, want wij vinden nog steeds dat de A8A9 een Rijksweg zou moeten zijn in plaats van een provinciale weg, want hij verbindt namelijk twee rijkswegen.
  De voorzitter: Dank. Dan gaan we over tot stemming over de motie vreemd Nee hebben we, ja gaan we halen. Stemverklaring van de heer Rienstra.
  De heer Rienstra (VVD Zaanstad): Ja, ik wil even memoreren, dit is de laatste motie van deze raad, en ik ben er erg trots op dat het over de A8A9 gaat.
  De voorzitter: Dat is geen stemverklaring. Maar goed, we merken dan wel wat u gaat stemmen. De heer Van Haasen heeft een stemverklaring en dan mevrouw Van Otterloo.
  De heer Van Haasen (PVV): Ja, wij gaan met mijnheer Wit aan die bomen rammelen om die A8A9 eruit te krijgen.
  De voorzitter: Mevrouw Van Otterloo.
  Mevrouw Van Otterloo (LZ): Ja, dit is mijn laatste, nou, laatste motie ook. Maar deze is gewoon zo overbodig dat ik hem toch tegen zal stemmen.
  De voorzitter: De heer De Laat.
  De heer De Laat (GL): Ja, dit is ook mijn laatste bijdrage, en ik constateer dat de A8A9 nog verder weg is dan vier jaar geleden.
  De voorzitter: De heer Mattens.
  De heer Mattens (PvdD): Aan een boom moet je niet rammelen, dus we stemmen tegen.
  De voorzitter: We brengen nu in stemming motie vreemd aan de orde Nee hebben we, ja gaan we halen. Wie is daar voor? Voor zijn de fracties van de VVD, BVNL, POV, CDA, PVV, D66 en de Partij van de Arbeid. Daarmee is hij …
  De heer …: Aanvaard.
  De voorzitter: Aanvaard.

 30. 32

  De voorzitter: Beste mensen, dit was de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Om dat heugelijke feit nog enige luister bij te zetten, hebben wij voorzien in vegan en gewone bitterballen. Die zijn om 22:30 uur uit het vet gekomen, of niet uit het vet. Ik weet niet precies, maar die zijn in ieder geval klaar. Ik wens u een hele goede … En dat is ook wat extra energie voor de verkiezingsstrijd die u nog de komende tijd voert. Ik wens u een hele mooie periode nog toe. Fijne verkiezingen en daarna zien we een aantal van u, u allemaal natuurlijk, nog terug als oude raad. Fijne dagen gewenst, een mooi feest van democratie gewenst.