Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overige evenementen

Congres interbestuurlijk toezicht VNHG

donderdag 16 november 2023

13:00 - 16:15
Locatie

• Statenzaal Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen

Toelichting

Beste bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en wetenschappers,Namens de VNG, Provincie Groningen, ministerie van BZK en IPO nodigt de VNHG u uit deel te nemen aan het congres Interbestuurlijk toezicht in Groningen:
Landelijk congres: Interbestuurlijk toezicht met effect | VNGDe afgelopen jaren is gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van het interbestuurlijk toezicht. Dat gebeurde langs de lijnen van de door het rijk, het IPO en de VNG opgestelde Agenda Toekomst Toezicht. In deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en gaan we in gesprek over het vervolg.
Wat kunnen we doen om het toezicht van de ene overheid op de taakuitvoering door de andere, aan toegevoegde waarde te laten winnen? Welk instrumentarium is daarbij van belang, welke harde of zachte technieken kunnen worden ingezet? En welke dilemma’s komen daarbij naar voren?


In het plenair gedeelte geeft professor Thomas Schillemans zijn visie op stewardshiptheorie en de Groninger maatwerkaanpak van het interbestuurlijk toezicht. Daarna kunt u kiezen uit 6 interactieve deelsessies waarin wetenschappers en vakmensen uit de toezichtspraktijk met u in gesprek gaan over de verschillende aspecten en dilemma’s van het interbestuurlijk toezicht. Na de deelsessies volgt nog een plenaire discussie onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos.


Deelsessies
· Evaluatie van de Wrgt en de Agenda Toekomst Toezicht
· Relatie tussen intern en extern toezicht
· Alternatief IBT
· Toezicht bij de Inspectie Veiligheid Defensie
· Risicomanagement door gemeenten
· Drie dilemmakamers met elk een dilemma


Locatie en tijd
· Statenzaal Provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
· Donderdag 16 november, 13.00 - 16.15 uur, inloop met lunch vanaf 12.00 uur en netwerkborrel na afloop


Doelgroep
Bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en wetenschappers


Kosten
Geen


Aanmelden
Via het aanmeldformulier


Organisator
Provincie Groningen, ministerie van BZK, VNG, IPO